Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Styrelseakademien Stockholm och Knowit bjuder in till en utbildning i digital affärsutveckling ur ett styrelseperspektiv

För vem

- Ägare 
- Erfarna Styrelseledamöter
- Investeringsansvariga och utsedda styrelseledamöter i portföljbolag

Vad du kan förvänta dig av utbildningen

Målet är att ge dig som erfaren styrelseledamot den digitala kompetens som krävs för att du ska kunna identifiera, förstå och analysera befintliga affärsmodeller samt utveckla nya digitala strategier och affärs- eller verksamhetsmodeller som möter dagens och morgondagens krav.

Coachning

Varje deltagande företag erhåller fem timmars företagsunik konsultation som leds av en av våra erfarna managementkonsulter med spetskompetens inom valda modulområden

Datum

Utbildningen är uppdelad på 5 tillfällen:
- Onsdag 2020-09-02 kl 8:30 - 12:30
- Torsdag 2020-09-03 kl 8:30 - 12:30
- Onsdag 2020-09-09 kl 8:30 - 12:30
- Torsdag 2020-09-10 kl 8:30 - 12:30
- Torsdag 2020-09-17 kl 8:30 - 12:30

Plats

Onlineutbildning

Förkunskaper

Vi ser gärna att du gått StyrelseAkademiens utbildning Rätt fokus i styrelsearbetet eller har gått motsvarande. Samt att du är aktiv styrelseledamot och har ett eller flera uppdrag.

Kostnad

Medlemmar i StyrelseAkademien betalar 27 900 kronor exkl. moms. Övriga 29 900 kronor exkl. moms. 

Deltagare

Antal deltagare är begränsat till 20 stycken.

ANMÄL DIG HÄR

För mer information om utbildningen kontakta Camilla Åkerhielm, StyrelseAkademien Stockholm tel. 08-400 250 10, camilla.akerhielm@styrelseakademien.se, eller Jakob Kulas, Knowit, tel. 0730-356310, jakob.kulas@knowit.se.

Observera att en bekräftelse kommer via mejl efter slutförd anmälan. Om bekräftelse inte kommer vänligen kontakta kansliet på stockholm@styrelseakademien.se

Förening

Digital affärsutveckling ur ett styrelseperspektiv – online

Styrelsemedlemmar med hög kompetens inom digitalisering och innovation ökar sannolikheten för att verksamheten blir mer effektiv, konkurrenskraftig och lönsam. Finns tre eller fler medlemmar med digital kompetens i styrelsen, ger det också en större omsättningsökning, högre ROA (return on assets) och därmed en större vinst.

De senaste decenniernas utveckling har medfört ett behov av att styrelsemedlemmar har förståelse för digitalisering inom såväl affärs- och verksamhetsfrågor som informationstekniska frågor. Nu har StyrelseAkademien Stockholm tillsammans med Knowit tagit fram en unik utbildning för styrelseledamöter som kommer att bidra till att deras företag blir framtida vinnare. Utbildningen har ett starkt tillämpningsfokus och näringslivsanknytning där tonvikten ligger på strategiskt tänkande, innovation, utveckling, ledning och styrning ur ett styrelseperspektiv.

Kursen riktar sig till dig som vill utveckla din digitala kompetens i rollen som:

 • Ägare
 • Erfaren styrelseledamot
 • Investeringsansvarig och utsedd styrelseledamot i portföljbolag

Kursens upplägg

Utbildningen genomförs digitalt där teori blandas med praktik. Samtliga utbildare och coacher är erfarna managementkonsulter från Knowit med spetskompetens inom respektive modul.

Utbildningen består av fem olika moduler under halvdagar mellan klockan 08:30–12:30.

Datum för kurstillfällena är 2/9, 3/9, 9/9, 10/9 samt 17/9.

Modul 1 – Strategi & affärsutveckling
Modul 2 – Cybersäkerhet & juridik
Modul 3 – Effektivitet & automation
Modul 4 – Datadriven tillväxt
Modul 5 – Framtidens organisation & innovation

Mellan kurstillfällena kommer deltagarna att arbeta med praktiska och verksamhetsanknutna övningar.

Varje deltagande företag erhåller fem timmars företagsunik konsultation, och kan välja fritt hur de vill disponera tiden. Konsultationstimmarna kan fokusera på ett specifikt modulområde eller flera, och leds av en managementkonsult med spetskompetens inom det eller dessa områden.

Läs mer om de olika modulerna nedan.

Modul 1 – Strategi & affärsutveckling

Digitalisering och artificiell intelligens kommer att spela en avgörande roll i verksamheters och länders konkurrenskraft, överlevnad samt existensberättigande framöver. Dina val idag avgör om du står stark imorgon och i framtiden. Därför är din verksamhets strategi viktigare idag än på mycket länge. Så mycket som vartannat svenskt företag saknar ännu en digitaliseringsstrategi. Hur ser det ut hos dig?

Vi hjälper dig att identifiera, sortera ut och ta tillvara på digitala möjligheter så att du lyckas med din digitala transformation. Tillsammans med dig tar vi ett helhetsgrepp och börjar på högsta ledningsnivå för att positionera dig och din verksamhet i en ny digital verklighet.

I denna modul får du lära dig mer om:

 • Professionellt styrelsearbete i en digital omvärld
 • Den digitala strategin
 • Finansiell styrning och kontroll
 • Krav på förmågor och operativmodell

Utbildare och coacher:
Jakob Kulas har arbetat i över 20 år som företagsledare och i olika styrelsebefattningar, och har lång erfarenhet av hur man arbetar strategiskt med digital affärsutveckling i styrelser.

Maja Robertsson har över 15 års erfarenhet av ledande befattningar från mellanstora och stora organisationer och besitter omfattande kunskap i strategiutveckling samt strategiexekvering inom både it och verksamhet.

Modul 2 – Cybersäkerhet & juridik

Sverige är idag helt beroende av it samtidigt som samhället utsätts för allt fler cyberattacker, inom både näringsliv och offentlig sektor. Det finns även många nya möjligheter att utveckla vårt samhälle genom digitalisering som inte nyttjas fullt ut. Ett exempel är molntjänster.

För att bli riktigt bra på cybersäkerhet krävs flera infallsvinklar och erfarenheter. Dessa finns i gränslandet mellan it, juridik och affärer. Säkerhet är också en strategisk fråga som behöver lyftas i ett företags styrelse och ledning. Först då kan organisationen nyttja möjligheterna fullt ut samtidigt som vi tillsammans bidrar till ett tryggare digitalt samhälle.

I denna modul får du lära dig mer om:

 • Grunderna i cybersäkerhet
 • Säker digitalisering
 • Hur man arbetar med cybersäkerhet i en styrelse
 • Strategi och uppföljning

Utbildare och coacher:
Richard Oehme är senior rådgivare inom säkerhet och har tidigare arbetat på MSB där han under åtta års tid varit chef inom cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet. Richard är också cybergruppens ordförande hos SOFF (Säkerhets- och försvarsföretagen) och en efterfrågad föreläsare.

Åsa Schwarz har över 20 års erfarenhet av cybersäkerhet, och är en uppskattad föreläsare samt författare. Hon blev utsedd till Årets Säkerhetsprofil år 2017 och är även styrelseledamot i bland annat Precise Biometrics, noterat på Stockholmsbörsen.

Modul 3 – Effektivitet & automation

Något av det viktigaste för att lyckas med din organisations digitala transformation är att utveckla och ständigt arbeta med effektivisering och intelligent automation.

Effektiva och automatiserade digitala processer öppnar upp för en rad nya möjligheter som större intäkter, lägre kostnader, högre kvalitet, kortare ledtider och ökad kontroll.

Att digitalisera ett företag för att uppnå operativ effektivitet ställer inte bara krav på rätt teknik utan medför oftast behov av förändring, både av företagskulturen och organisationen. Utan förändringsvilja och rätt kompetens samt verksamhetskunskap når organisationen inte önskade effekter. När dessa viktiga faktorer är på plats uppstår stora nyttor för dig, dina medarbetare, dina kunder och dina kunders kunder.

I denna modul får du lära dig mer om:

 • Operativmodeller
 • Effektivisering och automatisering
 • Vad krävs för att få utväxling?
 • Tekniska lösningar

Utbildare och coacher:
Bertil Nordlund har mer än 20 års erfarenhet som senior rådgivare, varav drygt 10 år som VD och styrelseledamot. Han har lång erfarenhet av att arbeta med organisations- och verksamhetsutveckling med stöd av marknadens olika aktörer och ny teknik.

Carin Strindmark har 10 års erfarenhet som VD och av styrelsearbete, samt 20 års erfarenhet av att arbeta med organisations- och processutveckling med stöd av ny teknik för att utveckla såväl affär som verksamhet.

Modul 4 – Datadriven tillväxt

Många organisationer har bra metoder och verktyg för att samla in stora mängder data. En utmaning är att snabbt och effektivt få ut relevant information från olika datakällor och omvandla fakta till insikter i realtid – men det är inte alla som mäktar med att dra så exakta slutsatser som möjligt i det tempo som krävs idag.

Vissa organisationer brottas även med att de inte vet vilka beslut och processer som kan gynnas av datadrivna insikter, och vilka som inte gör det. För att kunna skapa maximalt värde i verksamheten är det viktigt att hantera dessa utmaningar.

I denna modul får du lära dig mer om:

 • Vad innebär det att vara datadriven?
 • Varför ska man vara datadriven?
 • Hur blir man datadriven?

Utbildare och coach:
Daniel Rexed har över 25 års erfarenhet av informationshantering, både i linjeroll och som konsult, varav de senaste 15 åren inom strategisk rådgivning till stora och små organisationer runt den datadrivna agendan. 

Modul 5 – Framtidens organisation & innovation

Digitalisering och en snabbt föränderlig värld ställer stora krav på företag idag. Ett ökat inre och yttre tryck gör att organisationsformer och arbetssätt behöver vara snabbrörliga och lätta att förändra. Fokus på effektivisering, högre produktivitet, större lönsamhet och nöjdare medarbetare och kunder gör att organisationer behöver anpassa sig, utvecklas eller avvecklas. Det moderna ledarskapet präglas av en ökad grad av samarbete och tillit och är viktigare än någonsin. När medarbetare i stor utsträckning är lättrörliga krävs att organisationens kultur är genuin och grundad i sunda värderingar och önskade beteenden.

Framtiden tillhör dem som blir snabbare, mer innovativa och flexibla. Att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter är en viktig pusselbit, men det är de som verkligen förstår kundernas växlande behov som kommer att överleva och utvecklas. Det gäller att investera i strukturer, medarbetare och strategier som klarar snabba riktningsbyten.

I denna modul får du lära dig mer om:

 • Tydliggörande av problembilden
 • Traditionell kontra modern approach – utmaningar och fallgropar
 • Hur gör andra?
 • Vad fungerar och vad fungerar inte?

Utbildare och coacher:
Filip Backström har lång och gedigen erfarenhet av att arbeta på exekutiv företagsledningsnivå och arbetar som seniorkonsult inom digitalisering, organisationsutveckling och portföljstyrning samt som styrelseledamot i ett flertal företag och organisationer.

Fredrik Höök har 25 års erfarenhet från ledande befattningar, bland annat som VD, styrelseordförande och affärsområdeschef. Han har mycket stor erfarenhet av frågeställningar som berör ägande och bolagsstyrning, organisation samt förändring.

Nationella partners: