Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Foto: Stefan Tell

Förening

Tre snabba till Gunvor –  vad händer egentligen med beskattningen av styrelsearvoden?

I juni 2017 meddelade Högsta Förvaltningsdomstolen en dom som innebar en förändring av den beskattning av styrelsearvoden som gällt i närmare 10 år. Då denna nya tolkning minskar incitamenten för professionellt styrelsearbete och därmed rekryteringen av ledamöter till styrelser har Styrelseakademien engagerat sig i frågan. Vi tog ett kort samtal med Styrelseakademien Stockholms ordförande Gunvor Engström för att få en snabb överblick av läget. 

Kan du kort berätta bakgrunden till beskattningsläget vad det gäller styrelsearvoden?
När Högsta förvaltningsdomstolen meddelade att styrelse­arvoden inte ska betraktas som näringsverksamhet utan beskattas som inkomst av tjänst försvårade det för ledamöter som har detta som sin huvudsakliga verksamhet. Den nya lagen innebär att det inte längre är möjligt för styrelseledamöter att bedriva sitt yrke utifrån eget bolag. Därmed blir det svårare att t ex utjämna inkomster över år, sätta av till pension etc. Fler personer övergår då till att istället verka som konsulter, sitta i advisory boards mm. Företagen får svårare att hitta bra ledamöter till sina styrelser. Detta leder i sin tur till att en väl fungerande bolagsstyrning riskerar att urholkas.

Vad har Styrelseakademien gjort?
Styrelseakademien har sedan dess genom artiklar och uppvaktningar sökt få en ändring till stånd.

I november skickade Svenskt Näringsliv en hemställan till regeringskansliet, kan du berätta mer om vad som stod i den?
I hemställan beskrivs argumenten för varför denna tolkning är skadlig för svenska företag samt ett förslag till tillägg i inkomstskattelagen så att det blir möjligt att under förutsättning av att verksamheten bedrivs självständigt och i viss omfattning kunna bedriva den som näringsverksamhet. Styrelseakademien är mån om att det sker en förändring så snart som möjligt. En enkät bland medlemmarna i våras visade att det här påverkar dem i allra högst grad – 90% angav att de kommer åta sig färre styrelseuppdrag i framtiden på grund av den nya lagen.

Text: Malin Nyberg

Nationella partners: