Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Vårens medlemsträffar

Här finner du vårens program för medlemsaktiviteterna men håll dig gärna à jour med vår kalender där vi löpande lägger ut nya aktiviteter och ta del av vår fortlöpande medlemsinformation per mail.

Vi varierar våra lokaler till medlemsaktiviteterna men håller oss allt som oftast i Stockholm City.

Medlemsaktiviteterna är kostnadsfria för medlemmar.

För mer information kontakta Anneli Ehrling 
tel. 08-400 250 10 eller anneli.ehrling@styrelseakademien.se

 

Förening

MedlemsaktiviteterMedlemsaktiviteter

Sveriges största nätverk för ägare, styrelser och VD:ar
Hos oss får du en garanterat spännande mix av kompetenshöjande evenemang och aktiviteter, som vi arrangerar i samverkan med våra strategiska partners men även med många andra företag och organisationer. Vårens aktiviteter är en blandning av större frukost- och lunchmöten och mindre rundabordssamtal med inbjudna gäster kring något aktuellt tema, men även nätverksmingel där du får chansen att träffa företagen som söker efter just Dig till sin styrelse.

JANUARI
22 Styrelseutblick i Uppsala: Styrelseansvar
22 Styrelseutblick
30 Informationsträff om StyrelseAkademien

FEBRUARI
  5 Medlemslunch: Beskattning av styrelsearvoden - status och vägen framåt
  6 After(board)work: Riche
20 Styrelseutblick: Hur säkra organisationens värderingar och kultur? med Jessica Petrini

MARS
  6 After(board)work: Eataly
  8 Informationsträff om StyrelseAkademien
  8 Styrelseutblick i Uppsala: Hållbarhet - ett strategiskt verktyg för styrelsen
12 Styrelseutblick: Framtidsdialog ledd av expert med Rickard Norregårdh REPRIS
12 Medlemsmorgon: GDPR 2.0 – ur ett styrelseperspektiv
19 Styrelseutblick: Vårt mångkulturella Sverige – Förstår styrelser vart vi är på väg? med Gary Baker
22 Styrelseutblick: Hur säkra organisationens värderingar och kultur? med Jessica Petrini REPRIS

APRIL
  3 Informationsträff om StyrelseAkademien
  3 After(board)work: Nobis hotel
  9 Föreningsstämma SA Stockholm
10 Matchmakingevent
23 Styrelseutblick: Styrelsen utmanas som ledare när affären blir digital - Johan Axell
25 Medlemslunch: Styrelsens ansvar för bolagets företagskultur

MAJ
  3 
Medlemsfrukost i Uppsala: Ett värdeskapande styrelsearbete - Kalle Schultz
  3 Informationsträff om StyrelseAkademien
  8 After(board)work: Nosh and Chow
22 Styrelseutblick: Riv våningsplanen – vikten av en närvarande styrelse i bolag med stora ambitioner - Lennart Almstedt
28 Styrelseutblick: Riv våningsplanen – vikten av en närvarande styrelse i bolag med stora ambitioner - Lennart Almstedt REPRIS

JUNI
  1
Medlemsmorgon: Bolagets finansiering - vad gör styrelsen?
12 Sommarmingel: Dramatenterassen

Nationella partners: