Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Mångfaldspriset - för förtjänstfullt styrelsearbete ur ett jämställdhets - o/e mångfaldsperspektiv

Syfte
Priset skall stimulera till ett aktivt styrelsearbete i företag och organisationer i Dalarna och uppmuntra goda och betydelsefulla insatser ur ett jämställdhets- och/eller mångfaldsperspektiv.

Målgrupp
Företag och organisationer med säte eller tydlig närvaro i Dalarna - dess styrelser och valberedningar, VD, platschef eller andra personer som på något sätt påverkar styrelserna i dessa.

Priset kan tilldelas enskilda personer, såväl som hela eller delar av styrelser och/eller valberedningar.

Kriterier
Pristagaren (-arna) skall genom beslut, åtgärder eller andra insatser i styrelsen eller valberedningen ha bidragit till att styrelsearbetet utvecklas ur ett jämställdhets- och/eller mångfaldsperspektiv.

Med jämställdhet avses i detta fall en jämn fördelning av kvinnor och män i styrelsen.

Med mångfald avses i detta fall etnisk bakgrund, kön, ålder, funktionshinder, sexuell läggning samt social bakgrund.

Priset och dess tillkännagivande
Priset består av ett diplom samt ett stipendium från Styrelseakademien Dalarna i samarbete med Nordea om 15,000 SEK och tillkännages preliminärt den 20 oktober 2017. Stipendiet betalas ut till det företag eller organisation där resultatet har uppnåtts och skall stimulera det fortsatta mångfaldsarbetet.

Nominering
Vem som helst kan nominera såväl enskilda personer som hela eller delar av styrelser och/eller valberedningar och denna skall vara StyrelseAkademien Dalarna tillhanda via detta webformulär senast 30 september 2017.

Jury

Juryn består av följande personer:
Tomas Ahlbäck - Kontorschef Företag Nordea Dalarna
Anders Björkman - Ordförande StyrelseAkademien Dalarna
Sohrab Fadai - Regionchef Företagarna Dalarna
Amanda Lundeteg - VD Stiftelsen AllBright 
Ylva Thörn – Landshövding Dalarna
Cecilia Werme – Verksamhetsledare StyrelseAkademien Dalarna

För mer information, kontakta Anders Björkman tfn 070-509 22 00 eller Cecilia Werme tfn 070-368 18 48.

Nationella partners: