Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Du är hjärtligt välkommen på en medlemslunch där vi dels får chansen att uppdatera oss om vad som är på G inom StyrelseAkademien Gävleborg och dels tillfälle att nätverka.

Vid samtliga medlemsluncher är tanken att vi skall få lyssna på erfarenheterna från styrelsearbete av någon som gjort ”resan”.

Välkommen på en föreläsning med Magnus Pettersson om den självkörande produkten.

Alla har nog hört talas om autonoma (självkörande) bilar och många har nog också reflekterat om att detta berör oss. Den här föreläsningen beskriver varför detta är ett aktivt styrelsearbete på lång sikt
och varför det inte är marknads eller teknikdriven utveckling. Fall i vardagen belyses där beslutet måste tas i styrelsen och styrelsen måste vara drivande för att det ska lyckas. 

Magnec AB erbjuder tjänster kopplade till utveckling av den autonoma produkten. Arbetet som många gånger börjar i styrelserummet och som ofta mynnar ut i en längre process, där man stegvis låter kundnytta och strategi växa sig fram till en produkt som är självgående och med viss intelligens, och som man sedan kan använda i sin verksamhet. 

Tid: 12.00-13.30

Kostnad: Själva mötet är kostnadsfritt men var och en betalar sin lunch (165 kr) 

Varmt välkommen med din anmälan, via länken till vänster.

Nationella partners: