Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Sverige

 

Juli 2017

Område

Professionellt styrelsearbete

Denna notis publicerades först i tidskriften Professionellt Styrelsearbete, som ingår i StyrelseAkademiens medlemskap. Professionellt Styrelsearbete kommer ut med fyra nummer per år och ges ut i samarbete med Ekerlids Förlag.

Rubbat förtroende oroar styrelser

Den ekonomiska kris som startade med finanskrisen 2008, har minskat allmänhetens förtroende för institutioner, media och näringsliv. Det visar det internationella kommunikationsföretaget Edelman i sin senaste förtroendebarometer. Även revisionsföretaget PwC:s årliga vd-undersökning visar på samma tendens.

Bild

Dålig bolagsstyrning har pekats ut som en av orsakerna till minskat förtroende. StyrelseAkademien har, via ecoDa och tillsammans med övriga styrelseinstitut i Europa, lyssnat till röster från olika delar av samhället och diskuterat hur förtroendet för styrelser kan stärkas. Några rekommendationer:

  • Arbeta kontinuerligt med att stärka förtroendet, inte bara hos anställda och ägare utan även hos andra intressenter.
  • Se till att styrelseutbildningarna breddar perspektivet från kontroll och regelefterlevnad till styrelsens långsiktiga, hållbara och värdeadderande ansvar gentemot en bred palett av intressenter.
  • Se till att styrelsen inte bara uppfyller formaliteter utan även lever upp till förväntningarna och skapar en sund bolagskultur.

Läs mer i StyrelseAkademiens ”Vägledning till god styrelsesed”.

 

 Först publicerad i Professionellt Styrelsearbete 2 2017

> Läs senaste numret av medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete

Nationella partners: