Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Kontakt Halland

halland(@)styrelseakademien.se

ADRESS

StyrelseAkademien Halland
Box 834
301 18 Halmstad

KANSLI

Utbildningar och Styrelsebanken/Rekrytering till styrelser:        Anita A'son-Strandahl, Mail: halland(at)styrelseakademien.se, Mobil: 070-20 44 733

Ekonomi och medlemsfrågor: Arne Mårtensson, Mail: arne(at)conceptlaholm.se

DOKUMENT

STYRELSEAKADEMIEN HALLAND

Genom att delta i våra styrelsekaféer får du en slags miniutbildning i styrelsekunskap. Vi lyfter dessutom aktuella frågor som exempelvis digitalisering, hållbarhet och lean i styrelserummet – hur du kan använda ny kompetens för att bredda och stärka dig själv och din verksamhet.

Vårt mål är att skapa en ännu större och mer lättillgänglig mötesplats med verksamhet i form av återkommande styrelsekaféer och utbildningar spridda över hela länet. I vårt nätverk finns människor som kan inspirera dig och, med största sannolikhet, också har den spetskompetens du behöver!

Välkommen!

Anita A’son-Strandahl
Ordförande i StyrelseAkademien Halland

Anita A'son-Strandahl

anita(@)mihr.se

Ordförande

Stefan Petersson

stefan.petersson(@)spinnab.se

Vice ordförande / sekreterare

Arne Mårtensson

arne(@)conceptlaholm.se

Ledamot

Jeanette Nerman

jeanette(@)nermangroup.se

Ledamot

Leif Persson

leif(@)ninano.se

Ledamot

Ritha Andersson

ritha.andersson(@)telia.com

Ledamot

Valberedning

EvaLotta Petersson, Mail: evalotta@meridio.se (sammankallande)

Fredrik Swärdh, Mail: fredrik.swardh@hylte.se

Carl Magnusson, Mail: carl.magnusson@unimer.se

BILD!


Ordförande

Test TEST 
Test@Test

 

TEXT Objekt

Nationella partners: