Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

VÄLKOMMEN TILL
STYRELSEAKADEMIEN JÖNKÖPINGS LÄN

I Jönköpings län har vi en aktiv förening med mer än 300 medlemmar som regelbundet träffas för att nätverka, dela erfarenheter och vässa vår styrelsekompetens. Du kan gå någon av våra populära utbildningar, certifiera dig i styrelsearbete och få hjälp med rekrytering av styrelseledamöter. Kort sagt, få bättre förutsättningar att skapa värde för ditt bolag.

Välkommen!

Anna Carendi
Ordförande i StyrelseAkademien Jönköping Län

 

Utbildning

StyrelseAkademien Jönköpings län på Höglandets regi

Erfarenhetsutbyte Styrelsearbete Sävsjö 22 november kl 17 - 20. Eksjö 9 november kl 07.30-09.00. Tema "Ägarfrågor" med Hans Carlsson, Swedbank.

Utbildning

StyrelseAkademien i Jönköpings län i Gnosjöregionen

I samarbete med Gnosjöandands näringsliv kommer vi att genomföra styrelseträffar i Gnosjöregionen 2018. Garo AB den 23 oktober kl 17 och Proton den 19 november kl 17. Programmet finns här.

Utbildning

Alumniträffar Rätt Fokus 2018 Jönköpings län

Alumniträffar Rätt Fokus 2019 blir på RC Sports & Business i Jönköping. Tema och tider återkommer vi med.

Utbildning

Fyra Rätt Fokus utbildningar på tre platser i länet 2018

Fullbokad - Rätt fokus i styrelsearbetet SME 22 - 29 november i Jönköping

Evenemang

StyrelseFrukost den 31 oktober 2018 kl 07.30 – 09.00

StyrelseFrukost den 31 oktober 2018 kl 07.30 – 09.00 på SEB med Gunvor Engström styrelseproffs.

Evenemang

6 november 2018 kl 07.30 - 09.00 StyrelseCafé i samarbete med Grant Thornton

Inställd p g a sjukdom - StyrelseCafé den 6 november 2018 kl 07.00 – 09.00 i samarbete med Grant Thornton. Tema ” Hur säkerställer vi framgångsrika ägarskiften”.

Evenemang

9 november 2018 Inbjudan till StyrelseAkademien Jönköpings län på Höglandet

Inbjudan till StyrelseFrukost i Eksjö den 9 november 2018 kl 07.30 – 09.00. Tema Ägarfrågor

Evenemang

4 december 2018 Julavslutning Jönköping

Inbjudan StyrelseLunch med Peter Reijler, Rejlers AB på Glimstedts i Jönköping

Evenemang

StyrelseAkademien i Jönköpings län i Gnosjöregionen

StyrelseCafé 19 november 2018 på Protonkl. 17.00 – 19.30 i Värnamo. Tema ”Ägarfrågor” med Hans Carlsson, Ägargruppen Swedbank Sverige.

Nyheter

Företrädaransvaret: Utredning föreslår vissa förbättringar

Den utredning om företrädaransvaret som kom i våras föreslår bland annat att Skatteverket ska införa en tidsfrist för de skattebetalningar som påförs företrädare, och att fler ska kunna befrias från ansvaret. 

Nyheter

Styrelsearbetet måste utvecklas för att bli relevant

Styrelsearbetet förändras i snabb takt. De kriterier som utmärkte ett professionellt arbete för fem år sedan gäller inte längre. Det handlar inte bara om skärpt lagstiftning och nya regler – nu måste styrelsen bredda omvärldsperspektivet och vara ett väl fungerande och relevant bollplank för vd.

Nyheter

Vd:n och styrelsens ordförande – ett radarpar

Styrelseproffset Olof Degerfeldt konstaterar att vd-jobbet inte alltid är så glamoröst. Det är väldigt ensamt på toppen och då gäller det enligt honom att ha en mycket bra relation med styrelsens ordförande. De måste lita på varandra till 100 procent. Läs artikeln ur Vd-tidningen nr 5, 2018.

Nyheter

Utbildning svaret när kommunala bolag sätts under lupp

Det blir allt vanligare att styrelsen sätts under lupp när kriser inträffar i kommunala bolag. Politiskt tillsatta ledamöters kompetens ifrågasätts. Svaret på det heter utbildning.

Nyheter

Gunvor Engström, ny ordförande i SA Stockholm

Det är få förunnat att ha en så lång cv som Gunvor Engström. Nu tar hon med sig all sin erfarenhet till ordförandeposten i StyrelseAkademien Stockholm. 

Nyheter

Kundfokus i styrelserummet

StyrelseAkademien har tillsammans med Svenskt Kvalitetsindex gjort en undersökning som kartlägger vilken vikt styrelser lägger vid kundupplevelsen i sitt strategiarbete. 

LÄS MER NYHETER FRÅN HELA STYRELSEAKADEMIEN

Nationella partners: