Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

VÄLKOMMEN TILL
STYRELSEAKADEMIEN JÖNKÖPING

I Jönköpings län har vi en aktiv förening med mer än 300 medlemmar som regelbundet träffas för att nätverka, dela erfarenheter och vässa vår styrelsekompetens. Du kan gå någon av våra populära utbildningar, certifiera dig i styrelsearbete och få hjälp med rekrytering av styrelseledamöter. Kort sagt, få bättre förutsättningar att skapa värde för ditt bolag.

Välkommen!

Anna Carendi
Ordförande i StyrelseAkademien Jönköping

 

Evenemang

StyrelseeFrukost den 31 augusti 2017

StyrelseeFrukost den 28 augusti 2017 med Gislaveds näringslivsförening och Anna Carendi, Diya Consult AB.

Evenemang

StyrelseeFrukost den 20 september 2017

StyrelseeFrukost den 20 september 2017 med Gislaveds näringslivsförening och Anna Carendi, Diya Consult AB.

Utbildning

Ökat Fokus: Ordföranderollen - September 2017

En endagskurs uppdelad i tre delar som tillsammans lotsar dig in i rollen som styrelseordförande i små eller medelstora, privata såväl som noterade aktiebolag.

Evenemang

September/oktober på Företagarföreningen i Smålandsstenar på Stolab

September/oktober kl 07.30 – 09.00 på Företagarföreningen i Smålandsstenar på Stolab.

Evenemang

StyrelseCafé den 19 oktober 2017

StyrelseCafé den 19 oktober 2017med Simon Markstedt Awapatent på Länsförsäkringar.

Utbildning

Rätt fokus - Styrelseutbildning i September 2017

StyrelseAkademiens certifieringsutbildning Rätt Fokus SME i Jönköping 2017.

Utbildning

Ökat fokus: Strategi ur ett styrelseperspektiv - Oktober 2017

Ökat fokus: Strategi ur ett styrelseperspektiv - Oktober 2017 - Hotell Scandic Elmia Jönköping

Evenemang

Guldklubban på SEB i Jönköping - 9 november

Guldklubban på SEB i Jönköping - 9 november

Nyheter

Ersättning för styrelseuppdrag beskattas som tjänsteinkomst

Högsta förvaltningsdomstolen levererar dom och finner, i likhet med Skatterättsnämnden, att arvoden för styrelseuppdrag ska beskattas som inkomst av tjänst och att detta gäller även om endast en del av arvodena faktureras från ett aktiebolag. 21 juni 2017

Utbildning

Utbildning på Europanivå

ecoDa erbjuder två dagar fyllda med seminarier och diskussion med fokus på 'New governance challenges for board members in Europe'.

Opinion

Förvirrat om fakturor

"Debatten om huruvida styrelsearvoden ska beskattas som inkomst av tjänst eller även fort­sättningsvis ska få faktureras, har varit het sedan i vintras. Det enda sättet att förstå vad som har hänt är att något måste ha gått fel hos Skatterättsnämnden." Per Westerberg, PS nr 2 2017

Nyheter

Styrelseakademien Dalarna och Nordea instiftar ett Mångfaldspris

Namnkunnig jury söker Dalarnas bästa företag i jämställdhet och mångfald. Vem eller vilka har varit mest framgångsrika och bidragit till att företagen utvecklas ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv?

Nyheter

Årets ledamot 2016 tilldelas StyrelseAkademien Norrs ordförande Olof Degerfeldt

Olof är en idog nätverksbyggare och entreprenör som fått sin lokala förening att växa samtidigt som han starkt bidragit till att skapa ett nytt nav i Norr genom att ge medlemmarna i Örnsköldsvik en ny hemvist.

Nyheter

Två nya ledamöter till StyrelseAkademien Sveriges styrelse

På stämman tisdagen 16 maj utsågs Kristina Jarring Lilja och Kenneth Lundin till nya ledamöter i StyrelseAkademien Sveriges styrelse, och Per Westerberg omvaldes som dess ordförande.

LÄS MER NYHETER FRÅN HELA STYRELSEAKADEMIEN

Nationella partners: