Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

VÄLKOMMEN TILL
STYRELSEAKADEMIEN JÖNKÖPINGS LÄN

I Jönköpings län har vi en aktiv förening med mer än 300 medlemmar som regelbundet träffas för att nätverka, dela erfarenheter och vässa vår styrelsekompetens. Du kan gå någon av våra populära utbildningar, certifiera dig i styrelsearbete och få hjälp med rekrytering av styrelseledamöter. Kort sagt, få bättre förutsättningar att skapa värde för ditt bolag.

Välkommen!

Anna Carendi
Ordförande i StyrelseAkademien Jönköping Län

 

Evenemang

Tema "Slutfakturerat för styrelsetoppar"

StyrelseCafé den 24 augusti 2017 kl 17.00 i Jönköping i samarbete med Hans Danielsson, Glimstedt Advokatbyrå Jönköping.

Evenemang

Tema "Styrelsearbete i motvind - verktygen som hjälper er att segla i medvind"

StyrelseFrukost den 30 augusti 2017 kl 07.30 i Jönköping med Roger Jonsson, Elmia's styrelseordförande.

Evenemang

Tema "Hållbarhet i Styrelsearbetet"

StyrelseCafé den 28 augusti 2017 kl 09.30 i Gislaved med Anna Carendi, Diya Consulting AB. I samarbete med Gislaveds Näringslivsförening.

Evenemang

Tema "Slutfakturerat för styrelsetoppar"

StyrelseCafé den 7 september 2017 kl 07.30 i i Värnamo med Hans Danielsson, Glimstedt Advokatbyrå Jönköping. I samarbete med Värnamo Näringsliv.

Evenemang

Tema "Lönsamma exportaffärer kräver strategiska överväganden"

StyrelseeFrukost den 15 september 2017 kl 07.30 i Jönköping med Johannes Falkeström, Swedish Trade Counsil.

Evenemang

Tema "Ägarplanering"

StyrelseFrukost den 20 september 2017 kl 07.30 i Burseryd/Broadyd med Hans Danielsson, Ägarplaneringsgruppen Swedbank. I samarbete med Gislaveds näringslivsförening och Burseryds/Broaryds näringslivsförening.

Utbildning

Rätt fokus - Styrelseutbildning i hösten 2017

StyrelseAkademiens certifieringsutbildning Rätt Fokus SME i Jönköping 2017 vid två tillfällen: 5 och 12 september (platser kvar) 7 och 14 november (platser kvar)

Utbildning

Ökat Fokus (fördjupningsutbildning 1 dag) Tema Ordföranderollen i Jönköping

28 september 2017 utbildning Ökat Fokus: Ordföranderollen kl 09.00 - 17.00 , Scandic Elmia, Jönköping.

Evenemang

Tema "Styrelsearbete i ägarlett företag under stark tillväxt"

StyrelseFrukost i oktober 2017 kl. 07.30 med Per-Olof Westlin, styrelseordförande hos Kanonaden Entreprenad AB. I samarbete med Företagarföreningen i Smålandsstenar på Stolab AB

Evenemang

Tema "Omvärldsbild och regionala utsikter för Smålandsregionen"

StyrelseCafé den 3 oktober 2017 kl 17.00 i Vetlanda StyrelseFrukost den 4 oktober 2017 kl 07.30 i Jönköping Susanne Spector senior makroanalytiker Nordea Markets. I samarbete med Nuvab och Nordea.

Evenemang

Tema "Den nya dataskyddsförordningen"

StyrelseFrukost 10 oktober kl. 07.30-19.00 i Eksjö – Tema: Den nya dataskyddsförordningen i samarbete med Håkan Unbeck, Glimstedt Advokatbyrå och Eksjö.nu.

Utbildning

Ökat fokus (fördjupningsutbildning) "Strategi ur ett styrelseperspektiv"

Ökat fokus: Strategi ur ett styrelseperspektiv - 19 oktober 2017 - Hotell Scandic Elmia Jönköping

Premium

Nytt aktieägardirektiv antaget av EU

I början av april antogs ett nytt aktieägardirektiv av EU:s institutioner. Direktivet, som bestämmer minimikraven för medlemsstaternas lagstiftning, ska implementeras i svensk lag senast i april 2019. Syftet med direktivet är att stimulera ägare av börsbolag till långsiktigt, aktivt ägande och ett mer transparent, hållbart engagemang.

Nyheter

Ersättning för styrelseuppdrag beskattas som tjänsteinkomst

Högsta förvaltningsdomstolen levererar dom och finner, i likhet med Skatterättsnämnden, att arvoden för styrelseuppdrag ska beskattas som inkomst av tjänst och att detta gäller även om endast en del av arvodena faktureras från ett aktiebolag. Skatteverket kommenterar att avtal ingångna före 20 juni 2017 gäller.

Premium

"Debatten kring mångfald har gått fel"

Svenskt Näringslivs ordförande Leif Östling räds inte stora styrelser. De behövs, särskilt i internationella bolag, menar han. Men Svenskt Näringslivs egen styrelse är ändå under omstöpning.

Nyheter

Rubbat förtroende oroar styrelser

Den ekonomiska kris som startade med finanskrisen 2008, har minskat allmänhetens förtroende för institutioner, media och näringsliv. Det visar det internationella kommunikationsföretaget Edelman i sin senaste förtroendebarometer. Även revisionsföretaget PwC:s årliga vd-undersökning visar på samma tendens.

Utbildning

Aktivera dig efter semsestern - höstens Master fokus-utbildningar drar igång i september

Utbildningarna vänder sig till dig som är aktiv styrelseledamot eller ordförande och som självständigt vill kunna identifiera och driva ett värdeskapande styrelsearbete. Här är höstens datum.

Opinion

Domen gör professionellt styrelsearbete svårare

"Arbete som styrelseledamot kan inte längre bedrivas som näringsverksamhet. Det är innebörden av en dom i Högsta förvaltningsdomstolen. Nu måste lagen ändras, skriver representanter för Styrelseakademien." SvD debatt, 9 juli 2017

LÄS MER NYHETER FRÅN HELA STYRELSEAKADEMIEN

Nationella partners: