Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Jönköping

Område

Ökat fokus: Strategi ur ett styrelseperspektiv - 19 oktober 2017 - Hotell Scandic Elmia Jönköping

Information

   • En av styrelsens viktigaste uppgifter är att arbeta med bolagets långsiktiga tillväxt och överlevnad. Då blir de strategiska frågorna på olika nivåer avgörande för framgång. Under denna utbildningsdag får du lära dig hur man praktiskt kan arbeta med strategiska frågor.

    Förkunskaper
    • Vi ser helst att du har en grundläggande styrelsekurs i botten - Rätt fokus i styrelsearbetet eller liknande. Ökat fokus i styrelsearbetet består av fyra fristående delar. Du kan välja att gå en del eller flera. 


     Läs mer...

 

Lärare
Alla våra lärare är ackrediterade.
Bengt Wiberg
E-post: bengt@mentorteam.se

Litteratur
Vägledning till god styrelsesed, Styrelsens Faktabok

Plats
Utbildningarna hålls på Scandic Elmia i Jönköping.
Hotell Scandic Elmia Jönköping, Elmiavagen 8, 554 54, Jönköping, 554 54, Jönköping

Anmälan
Anmälan är bindande

Anmäl dig här...

Deltagaravgift
För ditt deltagande i ovanstående evenemang betalar du som medlem i StyrelseAkademien 5 900 kr exkl moms*. 
Som icke-medlem betalar du 6 800 kr exkl moms*.
*) Vid anmälan men utebliven närvaro debiteras 400 kr exkl moms.

Kontaktperson:
Elisabeth Wagner, verksamhetsledare.
jonkoping@styrelseakademien.se eller 
0733 - 244 965.

Nationella partners: