Filtera på:




StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Jönköping

Förening

Välkommen på StyrelseCafé + Föreningsstämma 10 april 2019 kl. 17.30–20.00 i Jönköping

Tema: Styrelsens ansvar för digitaliseringen - vad kan jag göra idag? med Anders Nyström grundare NY Collective i Jönköping

Varje dag läser du om digitalisering i affärspressen. Och googlar du på ”digitalisering” så är du inte ensam - det är fem gånger så vanligt som att googla på ”lönsamhet”. Men visst kan det vara svårt att ta ner detta övergripande begrepp och applicera på den egna verksamheten? Men du kan börja redan idag - med marknadsföringen. Och som en följd så kommer två avdelningar, marknads- och försäljningsavdelningen, att samarbeta som aldrig förr. Du kommer dessutom nå mätbara resultat som du tidigare aldrig nått!

Föreläsningen hålls av Anders Nyström som grundade NY Collective 1989. Reklambyrån utvecklades från ett enmansföretag till den ledande i jönköpingsregionen. För snart tre år sedan sålde Anders sin del av verksamheten för att istället ägna sig åt affärsutveckling genom styrelsearbete. Anders kommer också att kort delge sina erfarenheter och bästa tips för styrelsearbete i ägarledda företag.

Föredragningslista 10 april 2019

1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3. Fastställande av föredragningslista
4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
5. Upprättande av röstlängd
6. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning
9. Disposition av årets resultat
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
11. Behandling av inlämnade motioner
12. Behandling av inlämnade propositioner
13. Framläggande av mål, verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2019.
14. Fastställande av medlemsavgifter 2018
15. Fastställande av antalet styrelseledamöter
16. Val av styrelsens ordförande 
17. Val av övriga styrelseledamöter 
18. Val av revisor samt revisorssuppleant 
19. Val av valberedning
20. Val av delegat/er till föreningsstämma i StyrelseAkademien Sverige
21. Övriga frågor
22. Föreningsstämmans avslutande

Dokument till stämman:

Årsredovisning SAJ 2018
Revisionsberättelse SAJ 2018
Verksamhetsplan SAJ 2018-2020
Dagordning föreningsstämma SAJ10 april 2019
Aktivitetsplan SAJ 2019
Budget SAJ 2019
Mål SAJ 2019
Valberedningens förslag ledamöter 2019
Protokoll från föreningsstämman 2019

 

 

Plats
Glimstedt Advokatbyrå, Parkgatan 6 i Jönköping

Anmälan
Anmäl dig här senast 11 mars kl 12
Anmälan är bindande men inte personberoende. 
Om du anmält dig och inte kommer fakturerar vi dig avgiften.

Kostnad
Kostnadsfritt deltagande för dig som är medlem i StyrelseAkademien Jönköpings län.
Bjud gärna med en gäst.
Övriga betalar 300 kr exkl moms som faktureras.

Inbjudningarna till våra träffar kommer via mail till dig som är medlem och finns dessutom i vår kalender/jönköping på hemsidan www.styrelseakademien.se
Vill du bli medlem gör du det via www.styrelseakademien.se/medlemskap kostar 1 600 kr inkl moms per år. 
Företagsmedlemskap inkl. fem individuella medlemskap 7 000 kr inkl. moms.

Kontaktperson StyrelseAkademien Jönköping
Elisabeth Wagner
Verksamhetsledare
0733 – 24 49 65
jonkoping@styrelseakademien.se

 

Nationella partners: