Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Jönköping

Område

Rätt fokus - Styrelseutbildning i September 2017

Välkommen till StyrelseAkademiens certifieringsutbildning Rätt Fokus SME i Jönköping 2017

5 och 12 september 2017  
7 och 14 november 2017 

DEN NYA TIDENS STYRELSEARBETE
Intresset för styrelsearbete och bolagsstyrning har ökat och ägare och andra intressenter har upptäckt att bra bolagsstyrning bidrar aktivt till företagets framgång. Det gäller alla typer av företag, oavsett bransch och storlek. Dessutom börjar organisationer – ex de ideella – att tillämpa liknande styrning som företagen. Något håller på att hända. 

Utbildningen är på totalt 16 timmar fördelat på fyra rubriker: 
• Rätt styrning 
• Rätt bemanning 
• Rätt inriktning 
• Rätt arbetssätt 

Utbildningen tar sikte på dig som vill öka dina kunskaper inom bolagsstyrning och styrelsearbete. Att göra dem både bredare och djupare. Du vill rusta dig för att bli en mera kompetent ledamot eller ordförande. Du vill mera aktivt bidra till ett professionellare arbete i de styrelser du verkar i eller kommer att verka i. Du som är ägare, vill förutom detta, även kunna få en fungerande helhet i din bolagsstyrning och snabbare nå dina framtida mål. 

 

Certifiering
Varje utbildning avslutas med ett frivilligt teoretiskt prov för att erhålla StyrelseAkademiens certifiering i Rätt fokus för aktiebolag (SME).

Lärare
Alla våra lärare är ackrediterade.

Litteratur
Vägledning till god styrelsesed, Styrelsens Faktabok
Inga särskilda förkunskaper krävs.

Plats
Utbildningarna hålls på Scandic Elmia i Jönköping.
Hotell Scandic Elmia Jönköping, Elmiavagen 8, 554 54, Jönköping, 554 54, Jönköping

Anmälan
Anmälan är bindande

Anmäl dig här till den 5 och 12 september 2017
Anmäl dig här till den 7 och 14 november 2017

Deltagaravgift
För ditt deltagande i ovanstående evenemang betalar du som medlem i StyrelseAkademien 12 200 kr exkl moms*. 
Som icke-medlem betalar du 13 600 kr exkl moms*.
*) Vid anmälan men utebliven närvaro debiteras 400 kr exkl moms.

Kontaktperson:
Elisabeth Wagner, verksamhetsledare.
jonkoping@styrelseakademien.se eller 
0733 - 244 965.

Nationella partners: