Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Jönköping

Område

Ökat Fokus: Ordföranderollen - September 2017

Ökat Fokus: Ordföranderollen 28 september 2017, Scandic Elmia, Jönköping

Det här är rätt utbildning, om …

  • Du jobbar i eller med små och medelstora (SME) bolag
  • Du är ny som ordförande
  • Du blir snart vald till ordförande
  • Du har erfarenhet från styrelsearbete som ledamot 

Ordföranderollen är uppdelad i tre viktiga delar som tillsammans lotsar in dig i rollen som styrelseordförande i små eller medelstora, privata såväl som noterade, aktiebolag. Det börjar med att du får en förfrågan om jobbet som ordförande. När du väl tackat ja till uppdraget skall du starta upp arbetet och sedan skapa värde med styrelsearbetet. Slutligen skall du utveckla relationerna.

Du vill veta vad som förväntas av dig som ordförande
Du vill känna trygghet att börja med ordförandejobbet
Fokus är alltså på ordföranderollen för SME-bolag. Det kan vara såväl i privata som i publika aktiebolag.

Ökat fokus i styrelsearbetet består av fyra fristående delar.  Du kan välja att gå en del eller flera.

Innehåll
Utbildningen är uppdelat i tre viktiga delar som tillsammans lotsar in dig i rollen som styrelseordförande:

  1. Du får förfrågan om jobbet som ordförande
  2. Du ska skapa värde med styrelsearbetet
  3. Du ska utveckla relationerna 

Förkunskaper
Vi ser helst att du har en grundläggande styrelsekurs i botten - Rätt fokus i styrelsearbetet eller liknande. 

Ordföranderollen är uppdelad i tre viktiga delar som tillsammans lotsar in dig i rollen som styrelseordförande i små eller medelstora, privata såväl som noterade, aktiebolag. Det börjar med att du får en förfrågan om jobbet som ordförande. När du väl tackat ja till uppdraget skall du starta upp arbetet och sedan skapa värde med styrelsearbetet. Slutligen skall du utveckla relationerna.

Lärare
Alla våra lärare är ackrediterade.

Litteratur
Vägledning till god styrelsesed, Styrelsens Faktabok
Inga särskilda förkunskaper krävs.

Plats
Utbildningarna hålls på Scandic Elmia i Jönköping.
Hotell Scandic Elmia Jönköping, Elmiavagen 8, 554 54, Jönköping, 554 54, Jönköping

Anmälan
Anmälan är bindande

Anmäl dig här...

Deltagaravgift
För ditt deltagande i ovanstående evenemang betalar du som medlem i StyrelseAkademien 5 900 kr exkl moms*. 
Som icke-medlem betalar du 6 900 kr exkl moms*.
*) Vid anmälan men utebliven närvaro debiteras 400 kr exkl moms.

Kontaktperson:
Elisabeth Wagner, verksamhetsledare.
jonkoping@styrelseakademien.se eller 
0733 - 244 965.

Nationella partners: