Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Jönköping

Område

Ökat Fokus (fördjupningsutbildning 1 dag) Tema Ordföranderollen den 28 september 2017 kl 09.00 - 17.00 i Jönköping

Information
Det här är rätt utbildning, om …

Du jobbar i eller med små och medelstora (SME) bolag
Du är ny som ordförande
Du blir snart vald till ordförande
Du har erfarenhet från styrelsearbete som ledamot
Du har gått igenom Rätt fokus eller annan styrelseutbildning
Du vill veta vad som förväntas av dig som ordförande
Du vill känna trygghet att börja med ordförandejobbet

Fokus är alltså på ordföranderollen för SME-bolag. Det kan vara såväl i privata som i publika aktiebolag. 

Innehåll
Utbildningen är uppdelat i tre viktiga delar som tillsammans lotsar in dig i rollen som styrelseordförande:
1) Du får förfrågan om jobbet som ordförande
2) Du ska skapa värde med styrelsearbetet
3) Du ska utveckla relationerna

Förkunskaper
Vi ser helst att du har en grundläggande styrelsekurs i botten - Rätt fokus i styrelsearbetet eller liknande. Ökat fokus i styrelsearbetet består av fyra fristående delar. Du kan välja att gå en del eller flera. 

Litteratur
Vägledning till god styrelsesed

Deltagaravgift
För ditt deltagande i ovanstående evenemang betalar du som medlem i StyrelseAkademien 5 900 kr exkl moms*. 
Som icke-medlem betalar du 5 900 kr exkl moms*. Anmälan är bindande.
*) Vid anmälan men utebliven närvaro debiteras 400 kr exkl moms.

Erbjudande
Ordföranderollen är uppdelad i tre viktiga delar som tillsammans lotsar in dig i rollen som styrelseordförande i små eller medelstora, privata såväl som noterade, aktiebolag. Det börjar med att du får en förfrågan om jobbet som ordförande. När du väl tackat ja till uppdraget skall du starta upp arbetet och sedan skapa värde med styrelsearbetet. Slutligen skall du utveckla relationerna.

Plats
Hotell Scandic Elmia Jönköping, Elmiavägen 8, 554 54, Jönköping, 554 54, Jönköping

Lärare
Torsten Örtengren, E-post: torsten.ortengren@arkios.se

Anmälan
Sista anmälningsdag 2017-09-28 kl. 12. 

Anmäl dig här...

Kontaktperson:
Elisabeth Wagner, verksamhetsledare.
jonkoping@styrelseakademien.se eller 
0733 - 244 965.

Nationella partners: