Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Jönköping

Förening

Ökat Fokus i styrelsearbetet -  Strategi

Omfattning: 1 dag kl 09.00 - 17.00 på Scandic Elmia i Jönköping

En av styrelsens viktigaste uppgifter är att arbeta med bolagets långsiktiga tillväxt och överlevnad. Då blir de strategiska frågorna på olika nivåer avgörande för framgång. Under denna utbildningsdag får du lära dig hur man praktiskt kan arbeta med strategiska frågor. 

Det finns inget facit för hur ett strategiarbete skall gå till utan det måste anpassas efter både marknad och verksamhet. Den viktiga utgångspunkten för företagets strategiarbete (förutom nulägesanalys, SWOT mm) är hur ni kan bli unik med er produkt eller tjänst. Under dagen får du veta hur tongivande ”gurus” tänker samtidigt som du genom övningar får handfasta råd kring hur strategiarbete kan gå till.

Kursen täcker följande områden:

 • Vad innebär strategi
 • Vad säger gurus om strategi
 • Företagets styrning
 • Strategiska handlingsplanen
 • Vad krävs för att beslut ska bli till handling
 • Positionering
 • Praktisk strategi med övningsföretag

Deltagaravgift
För ditt deltagande i ovanstående evenemang betalar du som medlem i StyrelseAkademien 5 900 kr exkl moms. 
Som icke-medlem betalar du 7 900 kr exkl moms.
Anmälan är bindande men inte personberoende.
I avgiften ingår dokumentation och litteratur.

Förkunskaper
Vi ser helst att du har gått StyrelseAkademiens Rätt fokus-utbildning eller liknande.

Aktuella utbildningstillfällen och anmälan

 

Presentation Christina Lindberg och Hans Carlsson

Christina Lindberg är verksam som konsult och utbildare inom områdena strategi- och affärsutveckling, ekonomistyrning samt styrelsearbete. Kunderna kommer från såväl privat som kommunal sektor. 

Christina har tidigare arbetslivserfarenhet som ingenjör inom livsmedels- och läkemedelsindustrin och som projektledare/controller/ekonomichef inom detaljhandeln och anläggningsbranschen med 13 år inom Volvo CE. Christina har också erfarenhet från offentlig verksamhet som Förvaltningschef inom Växjö Kommun. Ett gemensamt drag har varit hög förändringstakt och uppdragen har innehållit strategiutveckling, förändringsledning och styrning, vilket också är Christinas huvudområden idag som konsult.


Hans Carlsson har arbetat 24 år inom bank och finans där han haft olika ledande roller som specialist och chef, med inriktning mot komplexa frågeställningar och behov. De senaste 10 åren har han arbetat hos Swedbank som nationell specialist på ägarfrågor för bankens företags- och Private Banking-kunder.

Hans har mycket stor erfarenhet av frågeställningar som berör ägande och bolagsstyrning, förändring av ägande såsom förvärv, försäljning och delägarfrågor med därtill följande beskattning och juridik samt finansiella strukturer. Hans specialiteter finns inom områdena:

 • Bolagsstyrning och affärsutveckling; ex ägardirektiv, styrelsearbete, tillsättning.
 • Förändringar i ägande; förvärv, sälja, generationsskiften, delägarfrågor, in- och utlösen.
 • Bolagsstrukturer; optimala ägar- och företagsstrukturer.
 • Skatt och juridik, och då oftast ur ett ägarperspektiv.

Övrig information - Kursupplägg
Det finns många nivåer på strategiarbete och vi koncentrerar oss på området "affärsstrategi" med många exempel. Det ingår även några gruppuppgifter där en går ut på att utveckla en affärsidé och strategi för hur ett företag kan växa snabbt trots att produkten är ganska enkel.
Kursen är främst inriktad mot SME dvs små och medelstora företag och den vardag dessa lever i. Ta möjligheten att investera i din egen kreativitet med hjälp av andras erfarenheter.

Stor nytta av utbildningen har:

Styrelseledamöter, egna företagare, verkställande direktörer, den som är med i en ledningsgrupp, den som vill utvidga sin kompetens efter en styrelseutbildning samt den som inser att vi alla tar olika typer av strategiska beslut oavsett om vi verkar i ett bolag eller är privatpersoner.

Välkommen till en heldag med andra som på ett bättre sätt vill kunna påverka styrelsearbetets utveckling och resultatförmåga!

Information
Detta är en av fem fristående endagskurser i fortsättningsutbildningen för Ökat fokus i styrelsearbetet. Du kan välja att gå en del eller flera.

 

Nationella partners: