Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Jönköping

Förening

Rätt fokus™ Noterade bolag i styrelsearbetet
Påbyggnadsutbildning för noterade bolag

 

Rätt Fokus Nonterade bolag erbjuder vi hösten 2019 på nationell nivå (håll utskick via vår kalender länk; http://kalender.styrelseakademien.se/EventManagement/EventListing.aspx) om på vilken plats du kan hitta den.

För dig som vill förstå styrelserollen inom noterade bolag.
Förbered dig inför din roll som styrelseledamot i ett noterat bolag. Gå en utbildning som motsvarar de kunskapskrav som Nasdaq Stockholm har ställt i sina noteringskrav.

Utbildningens inriktning
Denna utbildning riktar sig till dig som
● har gått Rätt fokus i styrelsearbetet för aktiebolag (SME)
● redan har erfarenhet av styrelsearbete, och nu behöver lära dig grunderna inom den lagstiftning som styrelsens arbete i ett noterat bolag vilar på

Kursinnehåll
Regelverk Nasdaq Stockholm
● Introduktion till värdepappersmarknaden
● Överblick av gällande regelverk för noterade bolag
● Noteringskrav
● Informationsregler
● Flaggningsregler
● Insiderregler
● Regler om handelsförbud
● Insynsförteckning och rapporteringsskyldighet

Läs mer här...

 

Certifiering
Efter avslutad utbildning erbjuds du att skriva en digital tentamen. Vid godkänt resultat erhåller du en certifiering som styrelseledamot i noterade bolag. För att certifiera dig krävs att du även har en godkänd tentamen från Rätt fokus i styrelsearbetet för aktiebolag (SME).

Förkunskaper
Rätt Fokus SME eller motsvarande.

Deltagaravgift
För ditt deltagande i ovanstående evenemang betalar du som medlem i StyrelseAkademien 6 900 kr exkl moms. 
Som icke-medlem betalar du 7 900 kr exkl moms.
*) Vid anmälan men utebliven närvaro debiteras 400 kr exkl moms.
I avgiften ingår dokumentation och litteratur

Kontaktperson:
Elisabeth Wagner, verksamhetsledare.
jonkoping@styrelseakademien.se eller 
0733 - 244 965.

Nationella partners: