Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Välkommen till Kunskapsbanken

Som medlem har du tillgång till Kunskapsbanken, StyrelseAkademiens digitala kunskapskälla. StyrelseAkademien har sedan starten 1991 haft som sitt syfte att systematiskt öka professionaliseringen av styrelseledamöter och ägare. Utöver kurser och seminarier så har vi även utvecklat denna kunskapsbank. Här finner du information om hur styrelsearbetet bör skötas professionellt för att vara resultatstärkande, lagligt och etiskt korrekt.

För att få tillgång till Kunskapsbanken måste du vara medlem hos oss och logga in med dina inloggningsuppgifter. Kontakta oss om du har glömt dina inloggningsuppgifter, alternativt för dig som inte ännu är medlem, kan du läsa mer om medlemskapet här.

Aktuellt på Kunskapsbanken

Vägledning

StyrelseAkademiens ”Vägledning till god styrelsesed” är ett oumbärligt rättesnöre för hur styrelsearbete bör bedrivas, främst i mindre och medelstora, onoterade bolag.

> Läs mer

Den offentliga affären

När ett företag hittar nya affärsområden kan ytterligare regelverk aktualiseras - ett sådant exempel är affärer med offentlig sektor.

> Läs mer

Webcasts

Du missar väl inte våra podcasts och klipp från YouTube? 

> Läs mer

Styrelsers ansvar och skyldigheter

Denna unika publikation har sitt fokus på ansvar, skyldigheter och rekommendationer för riskminimering, med avsikt att ge styrelser och enskilda ledamöter verktyg i det dagliga styrelsearbetet genom fakta, ”best practice” och konkreta exempel från verkligheten.

> Läs mer

StyrelseAkademiens medlemstidning

Professionellt Styrelsearbete nr 4 2017:

  • Styrelseskolan | Allt större ansvar läggs på styrelser
  • Revisionsutskotten | Stärkt makt ställer nya krav på ägarstyrningen
  • Föreningen Östsverige | Medlemsnytta i fokus

> Läs mer

Nationella partners: