Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Medlemspris 5 900 kr (exkl moms)
Övriga 6 800 kronor (exkl moms)

Plats:
se respektive utbildningstillfälle

Anmäl dig via länkarna nedan ...

Valberedningen, nyckeln till en bra styrelse

Ordföranderollen

Hållbarhet på styrelseagendan

Område

StyrelseAkademien erbjuder även utbildningen Ökat fokus, som är en fortsättningsutbildning till grundutbildningen Rätt fokus. Ökat fokus består av fem delar (en dag per del):

Valberedningen nyckeln till en bra styrelse

26 september i Västerås

Den här utbildningen för valberedningar fångar in hur arbetet oftast bedrivs i olika associationsformer. Vi lyfter på locket och tittar in i såväl bolag som ideella och ekonomiska föreningar. Alla valberedningar jobbar med olika förutsättningar och på olika premisser, det finns dock många goda exempel som vi belyser och hämtar inspiration från. Inte minst från de noterade bolagen som har Svensk kod för bolagsstyrning som norm. Fullt tillämpbart även inom föreningsvärlden.

Ordföranderollen

11 oktober i Eskilstuna

Det här är rätt utbildning, om …

Du jobbar i eller med små och medelstora (SME) bolag
Du är ny som ordförande
Du blir snart vald till ordförande
Du har erfarenhet från styrelsearbete som ledamot
Du har gått igenom Rätt fokus eller annan styrelseutbildning
Du vill veta vad som förväntas av dig som ordförande

Hållbarhet på styrelseagendan

14 november i Eskilstuna

Hållbarhet på styrelseagendan är endagskurs som har hållbarhet i styrelserummet och i bolagsstyrningsprocesser som genomgående tema.Vi diskuterar vad som utgör hindren för att lyfta och sälja in hållbarhetsfrågan på styrelsenivån och erbjuder konkreta ingångar för att möta dessa hinder, både från juridiken och från verkligheten. Du får också ett antal hjälpmedel till stöd för att kunna lyfta hållbarhetsfrågor i styrelserummet.

 

Modern ekonomistyrning 

9 maj i Västerås - genomförd

Att arbeta i en styrelse är ett ansvar; främst mot bolaget. En viktig del av styrelsens uppdrag är att blicka framåt och att arbeta med viktiga, stora och strategiska frågor. En del av detta är att förstå resultat- och balansräkning fullt ut och hur de olika delarna påverkar varandra.

Det här är en utbildning där du på ett pedagogiskt sätt lär dig företagsekonomin på ett nytt sätt. Kursdagen innehåller mycket övningar om bland annat:
- Grundläggande ekonomiska samband
- Kassaflöde
- Case-övning
- Branschanalys
- Nyckeltal
- Förslag på hur du implementerar det i din styrelse

Nationella partners: