Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

VÄLKOMMEN TILL
STYRELSEAKADEMIEN NORR

Vi brinner för företagande och styrelsearbete och vill - på alla sätt vi kan - bidra till utvecklingen av näringslivet i den norra delen av vårt land.

StyrelseAkademien Norr finns nu på fyra orter - Luleå, Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik, och vi arbetar aktivt med att skapa medlemsnytta för våra medlemmar som stadigt ökar i antal. Detta gör vi genom att skapa mötesplatser med möjligheter för nätverkande, inhämtande av kunskap och erfarenhetsutbyten.

Läs mer om oss…

Evenemang

Skellefteå frukostmöte 8 oktober: Modernt ledarskap och hållbarhet som framgångsfaktorer

I mars 2019 utsågs Carina Lundberg Markow återigen till en av näringslivets mäktigaste kvinnor av Veckans affärer. Den 8 oktober gästar hon Skellefteå och berättar hur moderna organisationer kan skapa bättre förutsättningar att bygga välfungerande team som lyckas med sin uppgift och når sina mål. Och varför hållbarhet är en styrelsefråga.

Evenemang

Exklusivt erbjudande till våra medlemmar!

Teckna en ettårsprenumeration på Vd-tidningen och gå kostnadsfritt på VD-Dagen 2019! Vd-dagen är en exklusiv konferens med ledande föreläsare som ger dig nya redskap så att du kan lyckas ännu bättre med ditt jobb som vd, nå era mål och öka lönsamheten för din verksamhet. Fokus i år ligger på hur du gör för att öka tillväxten på ditt företag. Dessutom är konferensen en mötesplats för dig där du kan utbyta tankar och erfarenheter med personer i samma ansvarsställning som du har. Vd-dagen genomförs den 1 oktober 2019 i den exklusiva miljön på Grand Hotel i Stockholm.

Evenemang

Skellefteå frukostmöte 10 september: Få arbetsro i styrelsearbetet!

På senare år har det blivit allt vanligare att ställa styrelser till svars, till exempel för ersättningsmodeller till styrelse och ledning, för oaktsamhet, påstådd diskriminering eller för att informationen till aktieägarna har brustit. Som styrelseledamot eller del av en företagsledning kan du både bli personligt betalningsskyldig och tvingas stå för höga juridiska kostnader i samband med att bestrida detta. På detta frukostmöte får du veta mer om detta - vad du bör tänka på samt information om StyrelseAkademiens unika ansvarsförsäkring i samarbete med Söderberg & Partners.

Evenemang

Örnsköldsvik frukostmöte 13 september: Så jobbar vi bäst i team - evidensbaserad grupputveckling

Dagens arbetsliv präglas alltmer av olika typer av teamarbete. Ett bra teamarbete innebär att man lyckas bättre tillsammans än individuellt. Vi organiserar oss i ledningsgrupper, arbetsgrupper och projektgrupper och trenden visar att behovet att fungera väl i samarbete med andra har betydelse i arbetslivet och för att nå gemensamma mål. När ska vi organisera arbetet i team? Vilka är de viktiga beståndsdelarna i att bygga effektiva, välfungerande och högpresterande team? På vilket sätt påverkar tillit och trygghet en grupps prestation?

Evenemang

Luleå frukostmöte 20 september: Hur blir jag framgångsrik som företagare?

Olof Degerfeldt, StyrelseAkademien, delar med sig av sin 35-åriga erfarenhet som entreprenör, företagsledare, styrelseordförande och inte minst företagsdoktor.

Evenemang

Umeå frukostmöte 13 september 2019: Hur ligger det egentligen till med Umeås ”företagsklimat”?

Umeå är en av de snabbast växande städerna i Sverige, Umeås företag växer och är nationella mått bland de lönsammaste i Sverige. Samtidigt läser vi ibland att Umeå har ett dåligt ”företagsklimat”. Hur hänger det ihop egentligen, hur står sig Umeå i konkurrens med andra tillväxtstäder i Sverige och vad är egentligen ett företagsklimat. Peter Juneblad, Näringslivschef Umeå Kommun, gästar oss, förklarar och lovar en hel del statistik och självklart svarar på frågor.

Evenemang

Skellefteå frukostmöte 10 september: Få arbetsro i styrelsearbetet!

På senare år har det blivit allt vanligare att ställa styrelser till svars, till exempel för ersättningsmodeller till styrelse och ledning, för oaktsamhet, påstådd diskriminering eller för att informationen till aktieägarna har brustit. Som styrelseledamot eller del av en företagsledning kan du både bli personligt betalningsskyldig och tvingas stå för höga juridiska kostnader i samband med att bestrida detta. På detta frukostmöte får du veta mer om detta - vad du bör tänka på samt information om StyrelseAkademiens unika ansvarsförsäkring i samarbete med Söderberg & Partners.

Evenemang

Örnsköldsvik frukostmöte 13 september: Så jobbar vi bäst i team - evidensbaserad grupputveckling

Dagens arbetsliv präglas alltmer av olika typer av teamarbete. Ett bra teamarbete innebär att man lyckas bättre tillsammans än individuellt. Vi organiserar oss i ledningsgrupper, arbetsgrupper och projektgrupper och trenden visar att behovet att fungera väl i samarbete med andra har betydelse i arbetslivet och för att nå gemensamma mål. När ska vi organisera arbetet i team? Vilka är de viktiga beståndsdelarna i att bygga effektiva, välfungerande och högpresterande team? På vilket sätt påverkar tillit och trygghet en grupps prestation?

Evenemang

Luleå frukostmöte 20 september: Hur blir jag framgångsrik som företagare?

Olof Degerfeldt, StyrelseAkademien, delar med sig av sin 35-åriga erfarenhet som entreprenör, företagsledare, styrelseordförande och inte minst företagsdoktor.

Evenemang

Umeå frukostmöte 13 september 2019: Hur ligger det egentligen till med Umeås ”företagsklimat”?

Umeå är en av de snabbast växande städerna i Sverige, Umeås företag växer och är nationella mått bland de lönsammaste i Sverige. Samtidigt läser vi ibland att Umeå har ett dåligt ”företagsklimat”. Hur hänger det ihop egentligen, hur står sig Umeå i konkurrens med andra tillväxtstäder i Sverige och vad är egentligen ett företagsklimat. Peter Juneblad, Näringslivschef Umeå Kommun, gästar oss, förklarar och lovar en hel del statistik och självklart svarar på frågor.

Evenemang

Umeå frukostmöte 10 maj: Digital Transformation - i praktiken

Hör Marie-Louise Jarlenfors, COO och Digitalt Ansvarig på VK Media, samt Tomas Agerberg, Management konsult och digital strateg på RealSprint, som tillsammans har lett den digitala transformationen på VK Media dela med sig av sina erfarenheter, hur processen sett ut, lärdomar och resultatet så här långt. Presentationen spänner över allt från framtagning av vision och målbild, ny affärsplan, nya organisationsformer, ny företagskultur, processkartläggning till verksamhetsstyrning och beslutstöd.

Evenemang

Luleå frukostmöte 17 maj: Vikten av aktiv ägarstyrning i aktiebolag

Allt fler kommuner bedriver verksamhet i bolagsform. Med stora värden och så viktig verksamhet som kommunerna bedriver i bolagsform är en bra ägarstyrning avgörande. Svårigheterna är dock betydande eftersom man måste förhålla sig till såväl Aktiebolagslagen, Kommunallagen m fl lagar vilket inte alltid är helt okomplicerat. Jan Jonsson, koncern VD i Piteå Kommunföretag, berättar om sina erfarenheter från Piteå och hur man där arbetat för att utveckla ägarstyrningen inom koncernen. Han kommer också att berätta om hur ägarstyrningen fungerar i privata bolag där han är eller har varit engagerad.

Nyheter

Intervju med Åsa Bergman

Åsa Bergman utsågs i våras till Näringslivets mäktigaste kvinna 2019 av Veckans Affärer. Anledningen var hennes position som koncernchef för Sweco, Europas största arkitekt-och teknikkonsult. Hon basar över 16 000 medarbetare som tillsammans omsätter 18,7 miljarder och ger en vinst på 1,2 miljarder.

Nyheter

Så kan styrelsen ge stöd vid generationsväxling

Många tror att generationsväxling enbart är en fråga för ägarna. Men så enkelt är det inte. Medlemmar i ägarfamiljer behöver ofta styrelsens stöd innan de beslutar om företagets framtid.

Nyheter

Strategi allt viktigare

I en omvärld som förändras allt snabbare har väl alla hört att styrelsen måste jobba strategiskt. Men vad innebär det egentligen? Det ska Hans Carlsson försöka besvara när han blir huvudlärare i StyrelseAkademiens kurs Ökat fokus: Strategi ur ett styrelseperspektiv.

Nyheter

Omvärldsanalys

Fortsatt optimism bland svenska vd:ar, men även en historisk ökning av pessimism. Så kan man sammanfatta årets CEO Survey som genomförts för 22:a året i rad av revisionsföretaget PWC. Drar man slutsatser av undersökningen bör strategier som handlar om AI, hantering av kunddata, cyberhot och kompetensförsörjning vara frågor som är heta på styrelseborden framöver.

Nyheter

Nytt mål om styrelsearvode

Högsta förvaltningsdomstolen har ett nytt mål på sitt bord som rör styrelsearvode. Denna gång är parterna Skatteverket och en enskild advokat. Frågan gäller huruvida advokatens arvode som styrelseordförande ska klassas som inkomst av tjänst eller som inkomst av näringsverksamhet.

Nyheter

Intervju med nya ordförande Svante Forsberg

Fallskärmsjägare och brandmän är inga tuffingar. Det säger Svante Forsberg – och han refererar till sig själv. I ungdomen var han nämligen båda, och till skillnad från alla andra ordföranden i StyrelseAkademien före honom kan han skryta med att ha förlöst sju barn. Det lärde honom att vara ödmjuk, samarbeta – och att behålla lugnet. 

LÄS MER NYHETER FRÅN HELA STYRELSEAKADEMIEN

Nationella partners: