Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Tid: 18 maj kl 07:45-09:00

Plats: Elite Hotel, Luleå

Anmäl dig här!

Förening

Luleå frukostmöte: Big Science Sweden – Vad ger satsningen för möjligheter för företag i Norrbotten 

Luleå är en av fyra noder som Vinnova, Vetenskapsrådet och Tillväxtverket pekat ut i en 10-årig satsning för att öka industrireturen till svenska företag från de satsningar som görs på de stora forskningsanläggningarna i Europa. De fokusområden som Luleå kommer att hålla i nationellt är Rymd och Big data.

På detta frukostmöte får vi lyssna och ge inspel till hur företag kan bli en del av denna stora satsning på ny teknik och nya tjänster.

Föreläsare: Jeanette Nilsson, projektledare för Big Science Sweden i Luleå.
Jeanette är civilingenjör från Luleå Tekniska Universitet och har arbetat med näringslivsutveckling nationellt, regionalt och lokalt. Jeanette har även arbetat som lobbyist i Bryssel och har ett stort engagemang för att lyfta fram möjligheter där vi i norr kan ta ledningen.

Nationella partners: