Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Sverige

25 juni 2019

Förening

StyrelseAkademien i Almedalen 

vy från Almedalen

Snart drar 2019 års Almedalsvecka igång. Är du på plats i Visby och är intresserad av styrelsefrågor? Kom till seminarierna som StyrelseAkademien arrangerar respektive deltar på. Välkommen!  

Hur kommer du och ditt bolag igång med ett professionellt styrelsearbete?

Ett växande ägarlett bolag kommer att nå en punkt i sin utveckling då det är dags att formalisera arbets- och ansvarsområdena, och släppa in extern kompetens både i ledningen och styrelsen. Detta är ett för ägaren ibland svårt men nog så viktigt steg för bolagets långsiktiga utveckling.

Från StyrelseAkademien medverkar: 
Gunvor Engström, Ordförande, Styrelseakademien Stockholm

Arrangör: Styrelseakademien Stockholm, WomEngage

LÄS HELA PROGRAMMET 


Styrelse, intraprenörskap och hållbarhet

Intraprenörskap sker i hela organisationen, initiativ kan komma både från medarbetare och ledning, men vilken roll spelar styrelser för ökad innovation, hållbarhet och konkurrenskraft? Forskningen bygger bland annat på enkätsvar från StyrelseAkademiens medlemmar.

Från StyrelseAkademien medverkar: 
Gunvor Engström, Styrelseordförande, StyrelseAkademien, Stockholm

Arrangör: Uppsala universitet, Intraprenörskapskompassen

LÄS HELA PROGRAMMET 

SE VIDEO FRÅN SEMINARIET


Inga ursäkter, så når du toppen

Det är en fortsatt långsam ökning av andelen företag ned kvinnor i styrelser och i ledande positioner i företag. Varför går utvecklingen så långsamt? Hur kan vi bryta mönster och vad är planen framåt för att få fler kvinnor i beslutsfattande roller och på styrelseposter?

Från StyrelseAkademien medverkar: 
Charlotte Gustavsson, verksamhetschef Styrelseakademien Stockholm

Arrangör: WomEngage

LÄS HELA PROGRAMMET

 
Nationella partners: