Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Sverige

22 Maj 2017

Årets ledamot 2016 tilldelas StyrelseAkademien Norrs ordförande Olof Degerfeldt

Årets ledamot 2016 tilldelas StyrelseAkademien Norrs ordförande Olof Degerfeldt. Olof är en idog nätverksbyggare och entreprenör som fått sin lokala förening att växa samtidigt som han starkt bidragit till att skapa ett nytt nav i Norr genom att ge medlemmarna i Örnsköldsvik en ny hemvist. Olof Degerfeldt, årets ledamot 2016

Att alltid ge medlemsnytta genom att arrangera frekventa, intressanta aktiviteter till sina medlemmar är mottot.

 "Jag känner mig verkligen hedrad av utmärkelsen och vill tacka mina styrelsekollegor i norr för deras medverkan i vår fantastiska resa som på inga sätt är färdig – merparten av Sveriges trehundratusen små och medelstora företag har ännu inte tillvaratagit möjligheten i ett aktivt och professionellt styrelsearbete, utan har enbart så kallade pappersstyrelser", kommenterade Olof till Affärsliv 24.

Utmärkelsen tilldelas varje år en av StyrelseAkademiens drygt 120 ledamöter i våra 17 föreningar. Olof har stor erfarenhet av styrelserollen och delar generöst med sig av sina lärdomar både till andra föreningar och till den nationella verksamheten. Med en stor portion entusiasm och positivt engagemang har han under en följd av år starkt bidragit till utvecklingen av hela StyrelseAkademien. 

Nationella partners: