Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Sverige

 

18 januari 2018

I korthet

Utbildning
ecoDa: 'New governance challenges for boardmembers in Europe'

Kursdatum
15-16 mars 2018

Plats
Bryssel

Vill du lära dig mer om europeisk bolagsstyrning?

Som medlem i StyrelseakAdemien kan du anmäla dig och få rabatt på  ecoDa’s utbildning om bolagsstyrning i Europa. Utbildningen går igenom de olika bolagsstyrningsmodeller som finns i Europa, tar upp frågor som berör företag som verkar inom flera europeiska länder, går igenom det senaste inom reglering och lagstiftning av bolagssektorn inom EU och ger deltagarna en chans att jämföra sina egna erfarenheter med styrelseledamöter i liknande företag i andra europeiska länder. 

Denna unika utbildning är en chans till nätverksbyggande och större beredskap för frågor som berör en styrelse i ett bolag med europeisk verksamhet.

ecoDa (European Confederation of Directors’ Association) är paraplyorganisationen för styrelse- och bolagsstyrningsfrågor i Europa, där StyrelseAkademien sedan 2012 är  Sveriges representant.

Nästa kurstilfälle är 15-16 mars 2018, med temat 'New governance challenges for boardmembers in Europe'.

___________

MER INFORMATION

> Mer information och boka

Nationella partners: