Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Sverige

31 oktober 2018

Förening

Professionellt styrelsearbete

Denna artikel publicerades först i tidskriften Professionellt Styrelsearbete (2018/3), som ingår i StyrelseAkademiens medlemskap. Professionellt Styrelsearbete kommer ut med fyra nummer per år och ges ut i samarbete med Ekerlids Förlag.

Företrädaransvaret: Utredning föreslår vissa förbättringar 

Bild på Statskontorets rapport om företrädaransvar

Den utredning om företrädaransvaret som kom i våras föreslår bland annat att Skatteverket ska införa en tidsfrist för de skattebetalningar som påförs företrädare, och att fler ska kunna befrias från ansvaret.  

Många styrelseledamöter och jurister anser att dagens regler för företrädaransvaret är olämpliga och bör ändras. ”Gör om, gör rätt” skrev PS tidigare i år i en intervju med Roger Persson Österman, professor i straffrätt vid Stockholms Universitet. Alltför ofta tvingas styrelseledamöter betala företagets skatter och avgifter ur egen ficka, ansåg han.  

För att klara sig från det personliga ansvaret krävs i de allra flesta fall att företrädaren, innan skulderna har förfallit, har försatt bolaget i konkurs, gjort en betalningsinställelse eller påbörjat en företagsrekonstruktion. Men enligt kritikerna händer det ofta att företrädare agerar normalt och skötsamt i en situation av finansiell stress, och ändå påförs ansvar att betala skatter och arbetsgivaravgifter från sina redan beskattade medel – även om de krav som ställs upp om kontrollbalansräkning, med mera, kanske har uppfyllts. 

Klar i våras
I våras lade Statskontoret fram sin utredning om företrädaransvaret, ”Översyn av det rättsliga företrädaransvaret”. Den hade dock inte till uppgift att se över hela regelverket, utan endast det som avser undantag från reglerna. 

”Gör om, gör rätt”  

I vissa fall kan styrelseledamöter och andra företrädare få befrielse från företrädaransvaret. Här anser utredningen att såväl företrädare som Skatteverket är osäkra på vilka som ska få befrielse, och därför föreslås en ändring i lagtexten. I stället för att företrädare ska kunna få befrielse om det finns ”särskilda skäl”, som det står nu, föreslås att det ska stå ”om det finns skäl”. 

Ett annat undantag innebär att den som påförs ansvar kan få anstånd med inbetalningen av skatter. Redan i dag går detta att förhandla om med Skatteverket, men det beviljas endast i 20 procent av ansökningarna. Kritiker har hävdat att denna njugghet leder till att livskraftiga företag tvingas i konkurs, men den risken beskrivs i utredningen som liten: 

”Vi kan inte bedöma hur många företag som är tillräckligt livskraftiga för att överleva genom enbart ändrade regler för anstånd. Troligen rör det sig om ett mycket litet antal fall per år”, heter det i utredningen. 

Praxis bör ändras 
Däremot föreslås att Skatteverket borde ändra sin praxis, göra generösare bedömningar och bevilja anstånd i fler fall än i dag. Eller att Skatteverket inför en ”automatisk” tidsfrist med betalningarna efter passerat förfallodatum, dock ett begränsat antal gånger per företrädare och förenat med vite och ränta – för att hindra att någon sätter detta i system. Enligt utredningen skulle en sådan tidsfrist förbättra möjligheten för företag att rekrytera styrelseledamöter och minska risken för konkurser. 

Utredningen anser också att det finns ett problem kring företrädares kännedom om vilka regler för skattebetalningar som gäller, och att det är skälet till att viktiga datum för formella åtgärder missas. Därför föreslås att Skatteverket förbättrar sin informationsgivning, samt att Bolagsverket också bör informera om företrädaransvaret – eftersom styrelseledamöter inte nödvändigtvis har kontakt med Skatteverket i ärenden som gäller de bolag där de är ledamöter. 

Nationella partners: