Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Per Westerberg

Ordförande StyrelseAkademien Sverige

Förvirrat om fakturor

Professionellt Styrelsearbete nr 2 2017

Debatten om huruvida styrelsearvoden ska beskattas som inkomst av tjänst eller även fort­sättningsvis ska få faktureras, har varit het sedan i vintras. Det enda sättet att förstå vad som har hänt är att något måste ha gått fel hos Skatterättsnämnden.

Ett förhandsbesked från nämnden till en enskild styrelseledamot, som har ställt en fråga som gäller hans egna engagemang, har skapat stor osäkerhet hos oss styrelseledamöter som fakturerar våra arvoden via ett aktiebolag.

Vi är många som gör så, eftersom det förenklar inte bara för oss själva, utan också för våra uppdragsgivare. Genom ett litet aktiebolag, tar vi in arvoden från styrelseuppdrag och annan verksamhet, exempelvis konsultuppdrag. Där drar vi av omkostnader för telefon, dator, läsplatta (något ingen styrelseledamot kan vara utan) och eventuellt ett arbetsrum i ett kontorshotell eller liknande. Överskottet tar vi ut som lön eller pensionsinsättningar och betalar skatt på det. Blir det vinst i bolaget, kan vi ta ut utdelning och betalar skatt på det.

Det är alltså inte frågan om att förvandla löneinkomster till lägre beskattade kapitalinkomster, som Skatterättsnämnden tycks tro. Det handlar om att man kan ha olika typer av inkomster och vill kunna dra av för de kostnader som uppstår för att man ska kunna fullgöra uppdragen. Då blir det enklast att använda bolagsformen.

För några år sedan uppstod praxis att fakturera styrelseuppdrag, och det har varit en stor lättnad. Skulle denna praxis försvinna, innebär det stort krångel och mycket byråkrati, inte minst om organisationer och företag ska stå för styrelseledamöters omkostnader.

Nuvarande förvirrade situation, där Skatterättsnämnden och Skatteverket går på olika linjer och söker ett klargörande hos Högsta förvaltningsdomstolen, är minst sagt otillfredsställande. Hur ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden kan utformas så att det uppstår oklarheter om det enbart avser frågeställaren eller styrelsearvoden generellt, är obegripligt. Ett sådant utlåtande bör naturligtvis vara tydligt, både i fråga om vad som gäller och vem det avser.

Visst kan man gå till HFD för att få ett utlåtande, men det är både tidsödande och dyrt. Under tiden hålls styrelseleda­ möter i ovisshet om hur de ska göra.

Jag kan inte tänka mig annat än att det här borde rättas till i högre instans. Annars behöver lagen ändras, så att det står klart för alla vad som gäller. Men även det kostar tid och pengar.

Per Westerberg, StyrelseAkademiens ordförande

Först publicerad i Professionellt Styrelsearbete 2 2017

> Läs senaste numret av medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete

Nationella partners: