Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Sverige

Förening

Professionellt styrelsearbete

Tidskriften Professionellt Styrelsearbete ingår i StyrelseAkademiens medlemskap. Professionellt Styrelsearbete kommer ut med fyra nummer per år och ges ut i samarbete med Ekerlids Förlag. Denna artikel kommer från PS nr 4 2017.

Styrelser i små företag:

Kvinnor framåt i maklig takt

Det går inte fort, men det går framåt. Mellan 2013 och 2017 ökade andelen svenska små företag med minst en kvinna i styrelsen från 35 till 37 procent. Det visar en kartläggning som Almi Värmland har gjort.

Det gäller att läsa siffrorna rätt. Det innebär alltså att 2017 hade 63 procent av svenska företag med minst 5 miljoner i om-sättning och/eller minst fem anställda ingen kvinna i sin styrelse.

Som jämförelse: Bland börsbolagen har 91 procent minst en kvinna i styrelsen.

– Men det går ändå framåt, eftersom det nu finns fler småföretag med minst en kvinna i styrelsen än 2013. Det visar att det lönar sig att göra aktiviteter som belyser frågan och synliggör kvinnor, påpekar Anna Lundmark Lundbergh, vd för Almi Företagspartner Värmland och initiativtagare till kartläggningen.

Den har gjorts på nationell nivå bland nästan 100 000 företag. Utöver den gjordes även en intervjuundersökning bland 250 företagsledare i Värmland.

– Ser man bara till Värmland finns en intressant siffra: Av de 180 fler ledamotsplatser som tillsattes mellan 2013 och 2017, gick 88 till kvinnor och 92 till män. Det är mycket positivt, säger Anna Lundmark Lundbergh.

Anna

Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Företagspartner Värmland

Lönande att rekrytera externt

Hon tolkar detta som att fler och fler ägare inser att det lönar sig att lägga energi på att rekrytera externa styrelseledamöter. Och det duger inte längre att bara se sig omkring bland sina bekanta. Rätt kompetens behövs om man vill få höjd på de frågor som ska diskuteras – och då gäller att det iden-tifiera vilken kompetens som behövs.

–Faktum är att om man fokuserar på kompetens vid rekryteringen, då kommer fler kvinnor in i styrelserna, säger Anna Lundmark Lundbergh.

Här kommer styrelseutbildningen in som en viktig del. Almi Värmland har ett tätt samarbete med StyrelseAkademien, och Anna Lundmark Lundbergh beskriver de båda organisationerna som duktiga på att jacka i varandra i sina erbjudanden när det gäller styrelseutveckling. StyrelseAkademiens utbildningar och caféer kombineras med Almis program för styrelseutveckling och matchnings-program för rekrytering.

– Kvaliteten på styrelsearbetet ökar med utbildning, och när det finns en större bredd bland ledamöterna. Det bidrar positivt till företagets affär. Och dessutom minskar riskperspektivet, vilket bland andra UC har visat. Man kan inte bara kasta in någon i en styrelse, det är att göra den personen en otjänst, säger Anna Lundmark Lundbergh. 

> Läs hela rapporten på almi.se/Varmland

____________

 

> Läs Professionellt Styrelsearbete (nr 4 2017)

Nationella partners: