Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Sverige

2018-08-07

Förening

Professionellt styrelsearbete

Denna artikel publicerades först i tidskriften Professionellt Styrelsearbete (2018/2), som ingår i StyrelseAkademiens medlemskap. Professionellt Styrelsearbete kommer ut med fyra nummer per år och ges ut i samarbete med Ekerlids Förlag.

Myter om kvinnor och män styr riskkapitalet

Det finns fyra stereotypa uppfattningar om kvinnor respektive män som företagare. Det bidrar till att män får mer offentligt riskkapital än kvinnor, visar forskning.

Studien har genomförts vid Luleå Tekniska Universitet av professor Malin Malmström och hennes kolleger. Resultatet publiceras i Harvard Business Review. De fyra stereotypa uppfattningarna är:

  • Kvinnliga företagare är försiktiga och inte riskvilliga – män är ambitiösa och riskvilliga.
  • Kvinnor är tveksamma till att låta företaget växa, män vill att det ska växa.
  • Kvinnor har inte resurser till en hög tillväxttakt, män har det.
  • Kvinnors företag underpresterar, mäns klarar sig bra.

Studien gick sedan vidare med att undersöka 22 olika nyckeltal bland 126 företag som ansökt om statligt riskkapital. 43 procent av dessa företag ägdes eller leddes av kvinnor, 57 procent av män.

Undersökningen av nyckeltalen visade att det inte finns någon objektiv grund alls för de stereotypa uppfattningarna.

Enligt Malin Malmström finns det studier som visar att män söker 1,5 gånger mer riskkapital än kvinnor, och får i snitt tre gånger så mycket pengar

Text: Ingrid Kindahl |

> Läs Professionellt Styrelsearbete (nr 2 2018)

Nationella partners: