Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Sverige

 

13 juni 2016

Information och kontakt

Anders Björkman, ordf StyrelseAkademien Dalarna, 070-509 22 00

Tomas Ahlbäck, Nordea Falun, 073-867 40 60

Namnkunnig jury söker Dalarnas bästa företag  i jämställdhet och mångfald

Världen, Sverige och Dalarna är i stark förändring. Behovet av en större mångfald är stort i länets företag och organisationer, inte minst för att öka antalet arbetstillfällen. Vem eller vilka har varit mest framgångsrika och bidragit till att företagen utvecklas ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv?
 
Styrelseakademien Dalarna och Nordea instiftar därför ett Mångfaldspris.
 
Priset skall stimulera till ett aktivt styrelsearbete i företag och organisationer i Dalarna och uppmuntra goda och betydelsefulla insatser ur ett jämställdhets- och/eller mångfaldsperspektiv. Målgruppen är företag och organisationer med säte eller tydlig närvaro i Dalarna - dess styrelser och valberedningar, VD, platschef eller andra personer som på något sätt påverkar styrelserna i dessa. Priset kan tilldelas enskilda personer, såväl som hela eller delar av styrelser och/eller valberedningar .
 
Med jämställdhet avses i detta fall en jämn fördelning av kvinnor och män i styrelsen. Med mångfald avses i detta fall etnisk bakgrund, kön, ålder, funktionshinder, sexuell läggning samt social bakgrund. 
 
Priset består av ett diplom samt ett stipendium om 15,000 SEK och tillkännages preliminärt den 20 oktober 2017. Stipendiet betalas ut till det företag eller organisation där resultatet har uppnåtts och skall stimulera det fortsatta mångfaldsarbetet. 
 
-Mångfald och jämlikhet är idag viktiga frågor i vårt samhälle och självklart även i styrelserummet. Därför är vi glada att kunna instifta detta pris, säger Anders Björkman ordförande i StyrelseAkademien Dalarna och Tomas Ahlbäck Nordea Falun.
 
-För att stärka företagandet och utvecklingen i länet behövs ett tydligt jämställdhets- och mångfaldsfokus. Detta pris är ett bra sätt att stimulera det arbetet, säger landshövding Ylva Thörn. 

Juryn består av följande personer:

  • Tomas Ahlbäck – Kontorschef Företag Nordea Dalarna
  • Anders Björkman – Ordförande StyrelseAkademien Dalarna
  • Sohrab Fadai – Regionchef Företagarna Dalarna
  • Amanda Lundeteg – VD Stiftelsen AllBright
  • Ylva Thörn – Landshövding Dalarna
  • Cecilia Werme – Verksamhetsledare StyrelseAkademien Dalarna

> Läs mer och nominera din kandidat här

Nationella partners: