Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Sverige

22 november 2018 

Förening

StyrelseAkademiens Ossian Ekdahl får uppdrag att utveckla europeisk bolagsrapportering   

Bild på man

Ossian Ekdahl, ledamot i styrelsen för StyrelseAkademien Sverige och Chef Ägarstyrning på Första AP-fonden, har utsetts till att ingå i styrgruppen för en europeisk satsning på icke-finansiell bolagsrapportering: European Corporate Reporting Lab. 

European Corporate Reporting Lab är arbetsgrupp inom European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG. EFRAG är en organisation som har till uppgift att delta i och påverka utvecklingen av redovisningsstandarder och därigenom förbättra effektiviteten på kapitalmarknaderna. Organisationen ger också råd till EU:s kommission i dessa frågor.

– Syftet med European Corporate Reporting Lab är att stimulera innovation inom icke-finansiell rapportering bland annat genom att facilitera dialog mellan rapporterande bolag. Det bildades som ett svar på EU-kommissionens Action Plan om ”Financing Sustainable Growth”, säger Ossian Ekdahl.

Ossian Ekdahl blev nominerad till styrgruppen för European Corporate Reporting Lab av ecoDa, The European Confederation of Directors Associations, som är en paraplyorganisation till 18 europeiska styrelseinstitut. StyrelseAkademien är Sveriges representant i ecoDa.

Styrgruppen har 15 medlemmar som kommer från revisionsbranschen, styrelseinstitut och bolag. EFRAG har en operativ organisation som kommer att bistå gruppen med det administrativa.

 

FOTO: Håkan Lindgren

Nationella partners: