Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Sverige

13 mars 2019

Förening

Teckna styrelse – och vd-ansvarsförsäkring

Som medlem i StyrelseAkademien har du möjlighet att teckna en unik ansvarsförsäkring. Den skyddar dig och dina anhöriga från skadeståndskrav som du kan bli skyldig att betala.

  • Försäkringen är personlig och gäller för alla styrelseuppdrag som du har.
  • Försäkringen täcker uppdrag i alla typer av bolag, utom ideella föreningar.
  • Försäkringen täcker uppdrag i bolagsstyrelser inom EU samt Norge och Island. Den täcker däremot inte krav som framställs i Nordamerika eller på nordamerikansk gällande rätt.
  • Premien är 1 500 kr per år för certifierade medlemmar i StyrelseAkademien. För övriga är premien 1 800 kr per år.

>> LÄS MER OM STYRELSE- OCH VD-ANSVARSFÖRSÄKRING

Professionellt styrelsearbete

Denna artikel publicerades först i tidskriften Professionellt Styrelsearbete (2018/4), som ingår i StyrelseAkademiens medlemskap. Professionellt Styrelsearbete kommer ut med fyra nummer per år och ges ut i samarbete med Ekerlids Förlag.

 

Vd orsakade skada, styrelsen fick betala 

Bild på händer och träklossar som faller

Ett mindre familjeägt företag med externa styrelseledamöter gick i konkurs. Då visade det sig att vd i flera år hade undanhållit för styrelsen att ekonomin var mycket ansträngd. 

Trots att vd:n under lång tid kom in med otillräcklig finansiell rapportering lät styrelsemedlemmarna detta passera utan någon mer djupgående kontroll. 

Efter konkursen riktade en av bolagets leverantörer krav mot styrelsen, baserat på underlåtenhet att upprätta kontrollbalansräkning.

Domstolen fann styrelsen ansvarig, eftersom den hade brustit i sin undersökningsplikt vad gäller företagets finansiella ställning och för att kontrollbalansräkning inte hade upprättats i tid. Dessutom tillkom försvarskostnader.

Långtgående plikt
Styrelsen har en långtgående plikt att hålla sig uppdaterad angående förhållanden i företaget, inte minst avseende den finansiella ställningen. Detta kan ofta vara mycket svårt i mindre företag, där vd:n har ett stort informationsövertag och inte sällan även är ägare. Även om det var vd:n, som i det här fallet kan tyckas vara den som orsakat skadan, föll ansvaret på styrelsen som solidariskt fick betala skulderna.

I det här fallet kunde försäkringen ersätta styreledamöterna för såväl försvarskostnader som det personliga ansvaret för bolagets förpliktelser.

>> LÄS MER OM STYRELSE- OCH VD-ANSVARSFÖRSÄKRING

 

 

Text: Ingrid Kindahl |Foto: iStock

> Läs Professionellt Styrelsearbete (nr 4 2018)

Nationella partners: