Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Sverige

10 juni 2019

Förening

Professionellt styrelsearbete

Denna artikel publicerades först i tidskriften Professionellt Styrelsearbete (2019/2), som ingår i StyrelseAkademiens medlemskap. Professionellt Styrelsearbete kommer ut med fyra nummer per år och ges ut i samarbete med Ekerlids Förlag.

FAKTA OM SVANTE FORSBERG 
Svante Forsberg är civilekonom från Stockholms universitet och anställdes på Deloitte, och föregångaren TRG Revision, redan 1980. Han har arbetat inom företagets samtliga affärsområden och har nyligen avgått med pension. Under 20 av sina anställningsår verkade Svante Forsberg som vd eller styrelseordförande i Deloitte. 

Bland de många uppdragen kan nämnas ordförande för FAR 2008–2010, medlem för Council for FEE i Bryssel, en samarbetsorganisation för revisorer och skattekonsulter. Han har länge varit aktiv inom SNS, varit medlem av Etikkollegiet och verkat som mentor åt personer inom näringsliv och akademi.  Och – inte minst – Svante Forsberg är en av initiativtagarna till Guldklubban som instiftades 2005. 

Har för närvarande inga andra styrelseuppdrag än det inom StyrelseAkademien Sverige, förutom för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden. 

Svante Forsberg, StyrelseAkademiens nya ordförande: Medlemsnytta och arvodesfrågan står högt på agendan 

 

Porträtt på en man

Fallskärmsjägare och brandmän är inga tuffingar. Det säger Svante Forsberg – och han refererar till sig själv. I ungdomen var han nämligen båda, och till skillnad från alla andra ordföranden i StyrelseAkademien före honom kan han skryta med att ha förlöst sju barn. Det lärde honom att vara ödmjuk, samarbeta – och att behålla lugnet.   

Det var ett tag sedan han hoppade fallskärm och körde brandbil eller ambulans med blåljuset tjutande, men erfarenheterna hade format honom när han senare blev ekonom, revisor och en av dem som var med och byggde upp revisionsfirman Deloitte i Sverige. 

När han kom dit 1980 hade bolaget 23 anställda. Snart 40 år senare, när det har blivit dags för Svante Forsberg att lämna, har företaget över 1 400 anställda i Sverige. Globalt handlar det om 280 000. Under tiden har Svante Forsberg varit både vd och ordförande i den svenska verksamheten. 

Inte läge för pension 
När han nu lämnar Deloitte har han ingen lust att gå i pension. I stället har han glatt accepterat – och känner sig hedrad av – att efterträda Per Westerberg som ordförande i StyrelseAkademien Sverige. Det är ett slags meta-uppdrag, eftersom jobbet handlar om att vara styrelseordförande i en organisation som består av styrelseledamöter i föreningar som arbetar med styrelsearbete. 

– Jag känner stor lust inför uppdraget. Jag har sett många styrelser och under många år, på olika sätt, deltagit i bortåt 60 styrelsemöten om året. Jag tror att jag har en viss känsla för vad som får en styrelse att fungera, säger han. 

"Styrelser ska inte ta på sig för mycket. Det gäller att lämna manöverutrymme åt vd och ledning." 

Ser utmaningarna 
Samtidigt ser han redan nu vilka utmaningarna kan bli. Den här typen av styrelser, där ledamöterna representerar sina respektive föreningar, är ibland komplicerade att leda. 

– Den nationella föreningen måste visa förståelse för medlemsföreningarna, och de måste i sin tur ha förståelse för förutsättningarna för styrelsen i den nationella föreningen. Det är ordförandens uppgift att se till att skapa rätt tonalitet och teamkänsla, säger han, och det är här han tror att hans bakgrund kommer att hjälpa honom. Hans olika erfarenheter har gjort honom till en blandning av sött och salt. 

Svante Forsberg är något av en doldis trots att han har haft många framstående positioner, inte minst som ordförande i FAR mellan åren 2008 och 2010. Men han har aldrig sökt offentligheten och därför är det inte många som vet att han är en av dem som ligger bakom instiftandet av Guldklubban. Bakgrunden var Skandia-affären som briserade i början av 2000-talet och som renderade styrelsen hård kritik. Svante Forsberg och Lars-Åke Helgesson, tidigare vd för Stora, fick då idén att stärka styrelsers anseende genom att instifta priset 2005. 

– I mina positiva stunder är jag övertygad om att Guldklubban har bidragit till att styrelsearbetet har utvecklats. Jag är extra glad att vi skapade två klasser, en för noterade och en för onoterade bolag, säger Svante Forsberg. 

Entreprenör i själen 
Förklaringen ligger återigen i hans egen bakgrund: Hans far drev en liten ingenjörsfirma när Svante Forsberg växte upp och han har alltid letat efter entreprenörskänslan i sitt eget jobb, även som anställd. 

– Det slutade med att min far tvingades att lägga ner sitt företag eftersom det var för litet i förhållande till de affärsrisker han måste ta. Då fick jag insikt om hur liten skillnad det är mellan att lyckas och att misslyckas. Och hur intensivt småföretagare lever i symbios med sin firma. 

Det är också där Svante Forsberg ser externa ledamöters viktigaste uppgift när det gäller mindre företag: Antingen att hjälpa en ”vildhjärna” till entreprenör att förverkliga sina idéer, eller att hjälpa ett etablerat företag att växa. 

En trend han ser när det gäller styrelsearbete generellt är att allt fler stora frågor lyfts upp på styrelsens bord: Hållbarhet, digitalisering, datasäkerhet och HR är några sådana frågor som PS har belyst de senaste åren. Svante Forsberg varnar dock för att låta styrelsen ta på sig för mycket. Det gäller att lämna manöverutrymme åt vd och ledning. 

– Som Akbar Seddigh brukade säga: ”Svenska styrelser är bra på att lägga till saker, men sämre på att dra ifrån”. Jag håller helt med om detta. 

Flera viktiga områden 
Vad vill Svante Forsberg med sitt ordförandeskap i StyrelseAkademien Sverige? Han ser flera viktiga områden: 

Medlemsnytta. StyrelseAkademien är ett utmärkt forum för att bygga nätverk, vilket är centralt. Hur kan medlemsnyttan förbättras och förstärkas? Vilka är de nya sätten att föra dialogen? 

Arvodesfrågan. Kampen går vidare för rätten att fakturera styrelsearvoden från eget bolag. Nuvarande praxis är en kvinnofälla som riskerar att leda till att enbart välbeställda och pensionerade har möjlighet att utöva styrelsearbete. Dessa är oftast män.  

Mångfald, det vill säga en blandning av kompetenser, behövs för att styrelsearbetet ska kunna utvecklas. Nästa generation måste lotsas in och bidra med sin kunskap och erfarenhet.  

Svante Forsbergs egna styrkor? Han har ett mycket stort nätverk – och förmågan att behålla lugnet i svåra situationer. Det måste man om man är ambulansförare och barnet föds på vägen, vare sig man vill eller inte. 

Text: Ingrid Kindahl |Foto: Stefan Tell

> Läs Professionellt Styrelsearbete (nr 2 2019)

Nationella partners: