Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Sverige

 

december 2017

Kursdatum & information

HT 2018

 • 19-20 september (modul 1)
 • 10-11 oktober (modul 2)

Plats
Stallmästaregården, Stockholm

Kontakt
info@styrelseakademien.se

> Mer information och bokning

 

Ta ledamotsrollen till nästa nivå med StyrelseAkademiens högre certifieringsutbildning

"Master fokus i styrelsearbetet: högre certifieringsutbildning" ger dig fördjupande kunskaper inom styrelsens olika kärnområden. Den leds av Torsten Örtengren tillsammans med utvalda lärare som både är experter inom sina områden och har gedigen styrelseerfarenhet. Utbildningen klargör styrelsens och företagsledningens roller och interaktion, och bygger på en kombination av teori, praktiska exempel, arbete med fallstudier och diskussioner, där gruppdeltagarna kan dra lärdom av varandras erfarenheter. Avsluta dagarna med en frivillig tentamen för att erhålla StyrelseAkademiens högre certifiering.

Lärare med gedigen erfarenhet och kunskap

Torsten Örtengren (utbildningsansvarig), ordförande i bland annat The Real Group AB och PR Vård Holding AB, författare och redaktör för kurslitteratur på området.

Catharina Lagerstam, civilekonom, civilingenjör och ekonomie doktor inom finansiella risker, arbetar bland annat i ICA Försäkrings styrelse.

Hans Richter, styrelseproffs i ett flertal turism- utbildnings- och vårdföretag. Gedigen erfarenhet som CFO, vice VD och VD för företag i Sverige och utomlands inom många olika branscher.

Martin Sköld, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, som de senaste 10 åren bedrivit forskning i nära samarbete med företag och företagsledningar från olika branscher. Ledamot i ett flertal styrelser, bland annat Concentric AB.

> Läs mer om våra lärare

Kursområden

 • Styrelsens roll och ansvar
 • Ekonomisk styrning och analys
 • Styrelsens strategiarbete
 • Riskhantering
 • Hållbart företagande
 • Talent management
 • Succession och generationsskifte
 • Tillväxt och finansiering
 • Utvärdering av styrelse och VD

> Läs mer om "Master fokus i styrelsearbetet: Högre certifieringsutbildning"

 

 

 

 

bild
Torsten Örtengren, utbildningsansvarig

bild
Avslutning för höstens grupp

bild 

Nationella partners: