Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

ledare

19 december 2017

Förening

Professionellt styrelsearbete

Tidskriften Professionellt Styrelsearbete ingår i StyrelseAkademiens medlemskap. Professionellt Styrelsearbete kommer ut med fyra nummer per år och ges ut i samarbete med Ekerlids Förlag. Denna ledare kommer från PS nr 4 2017.

"Vi släpper inte arvodesfrågan"

Domen om hur styrelseledamöters arvoden ska beskattas har skapat kaos. Högsta förvaltningsdomstolens beslut att arvodena måste beskattas som inkomst av tjänst, och inte – som tidigare var praxis – får faktureras från bolag, hotar allvarligt möjligheten för små och medelstora bolag att ha oberoende ledamöter.

Även större bolag har börjat tveka, vilket gör att utvecklingen mot ett professionellt styrelsearbete som gynnar tillväxt och lönsamhet i svenskt företagande riskerar att ta ett stort kliv bakåt.

Statistiken är nämligen tydlig: Oberoende och professionella styrelseledamöter med kompetens och erfarenhet från olika håll i näringslivet, samt utbildning anpassade för uppdraget, ger växande och livskraftiga företag.

Med tvånget om att arvodet ska beskattas som inkomst av tjänst följer svårigheter att rekrytera dessa värdefulla och värdeskapande personer. Även en styrelseledamot behöver dra av för arbetsredskap som mobil, läsplatta – för att komma åt nödvändiga dokument – och en dator. Även en styrelseledamot behöver en plats att jobba ifrån och kontinuerlig fortbildning. Detta måste enligt Högsta förvaltningsdomstolen nu bekostas med redan beskattade medel. Det är befängt.

Det råder även stora oklarheter kring vem som ska betala sociala avgifter och pensionsavgifter på styrelsearvodena.

StyrelseAkademien släpper därför inte kravet på att styrelseledamöter ska kunna bilda bolag och därifrån fakturera för arvoden. Vi går nu vidare på två fronter.

Den första åtgärden är att få till en ny prövning i skatterättsnämnden.  Vi anser inte att det rättsfall som nämnden i somras byggde sin argumentation på är representativt. Det handlade om en företagare som hade styrelseuppdrag i egna bolag, och därifrån tog in arvoden till ett tredje bolag. Detta är inte normalt förfarande i ett professionellt styrelsearbete. Tillsammans med vår partner Advokatfirman Lindahl, arbetar vi nu på att ta fram ett mer allmängiltigt fall, och försöka få det prövat i Skatterättsnämnden.

Den andra åtgärden är att påverka riksdagsledamöter, bland annat i Skatteutskottet, för att få gehör för våra synpunkter. Hittills har kontakterna med riksdagsledamöterna varit givande. Politiker med insyn i frågorna visar stor förståelse för våra argument.

Jag och hela StyrelseAkademien kommer att driva den här frågan så långt det går, i syfte att rätta till denna olycksaliga dom.

Per Westerberg, StyrelseAkademiens ordförande

____________

 

> Läs hela numret av Professionellt Styrelsearbete (nr 4 2017)

Nationella partners: