Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Tid: 
Utbildningen är uppdelad på 2 tillfällen,
Datum uppdateras i slutet på november.

Plats: 
Örebro

Pris: 
13 600 kronor (exkl moms), Medlemspris 12 200 (exkl moms) 

Område

Vi vill att du ska öka dina kunskaper inom bolagsstyrning och styrelsearbete. Att göra dem både bredare och djupare. Vi vill rusta dig för att bli en mera kompetent ledamot eller ordförande med ambitionen att du skall vilja bidra mera aktivt till ett professionellare arbete i de styrelser du verkar i eller kommer att verka i. Du som är ägare, vill förutom detta, även kunna få en fungerande helhet i din bolagsstyrning och snabbare nå dina framtida mål.

Utbildningen omfattar 16 timmars undervisning, fördelade på fyra olika ämnesområden med rubrikerna:

• Rätt styrning
• Rätt bemanning
• Rätt inriktning
• Rätt arbetssätt 

CERTIFIERING
Du kommer att kunna avsluta utbildningen med ett digitalt teoretiskt prov för att erhålla StyrelseAkademiens certifikat i styrelsearbete för den specifika inriktningen. 

LÄRARE
Alla våra lärare är ackrediterade.

Anmälan är bindande.

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Litteratur: Vägledning till god styrelsesed, Styrelsens Faktabok.

Nationella partners: