Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

VÄLKOMMEN TILL
STYRELSEAKADEMIEN ÖSTSVERIGE

Vi är ditt forum på hemmaplan som lyfter styrelsens betydelse och förmedlar strategisk kunskap som du direkt kan omsätta i praktisk handling. Du får tillgång till ett stort näringslivsinriktat utbud och ett lokalt nätverk där du kan knyta värdefulla kontakter. Framför allt får du nya perspektiv på hur du kan utveckla din styrelse och ditt företag.

Läs mer om oss...

Ny som medlem?

Ny som medlem eller nyfiken på StyrelseAkademien? Välkommen den 25 augusti!

Medlem i fokus Secure State

En stark tillväxt kräver sitt styrelsearbete!

Översikt utbildningar och aktiviteter i Östsverige

Gå in här för att ta del av vår översikt kalender Östsverige

Nästa tillfälle styrelseutbildning Linköping eller Omberg!

Nästa tillfälle 26 sept. och 3 okt. i Linköping. Omberg den 17 och 24 okt. Vår grundutbildning med certifiering "Rätt Fokus i styrelsearbetet"

Ekonomi för styrelseledamöter

Då kör vi igen! Den 15 september i Linköping. Nyttiga och viktiga ekonomikunskaper för dig som styrelseledamot.

Styrelsementorer sökes!

Har du erfarenhet av företag i tillväxt, styrelsearbete och har gått en styrelseutbildning? Då har vi företag med 10-249 anställda, i alla branscher som kan komma att behöva din hjälp!

Ansök till projekt - att leda tillväxtföretag

Hur kan jag utveckla företaget? Vilken ledning och styrning behöver företaget? Hur leda utveckling och förändring? Ansök till programmet nu! Begr. antal platser.

Stora Styrelsedagen 2017 Östsverige

Boka redan nu in Stora Styrelsedagen i Östsverige. Den 28 nov 2017

Styrelsepodden

Vi gillar kunskapsspridning!

Ny digital styrelseutbildning

Brf Drömkåken är en webbutbildning bestående av film, animerade faktasekvenser och interaktiva övningar som leder fram till ett certifikat.

Medlemsrådgivningen i Östsverige

– när du har frågor eller behöver hjälp inom viktiga och styrelserelaterade affärsområden.

Nyheter

Ersättning för styrelseuppdrag beskattas som tjänsteinkomst

Högsta förvaltningsdomstolen levererar dom och finner, i likhet med Skatterättsnämnden, att arvoden för styrelseuppdrag ska beskattas som inkomst av tjänst och att detta gäller även om endast en del av arvodena faktureras från ett aktiebolag. 21 juni 2017

Utbildning

Utbildning på Europanivå

ecoDa erbjuder två dagar fyllda med seminarier och diskussion med fokus på 'New governance challenges for board members in Europe'.

Opinion

Förvirrat om fakturor

"Debatten om huruvida styrelsearvoden ska beskattas som inkomst av tjänst eller även fort­sättningsvis ska få faktureras, har varit het sedan i vintras. Det enda sättet att förstå vad som har hänt är att något måste ha gått fel hos Skatterättsnämnden." Per Westerberg, PS nr 2 2017

Nyheter

Styrelseakademien Dalarna och Nordea instiftar ett Mångfaldspris

Namnkunnig jury söker Dalarnas bästa företag i jämställdhet och mångfald. Vem eller vilka har varit mest framgångsrika och bidragit till att företagen utvecklas ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv?

Nyheter

Årets ledamot 2016 tilldelas StyrelseAkademien Norrs ordförande Olof Degerfeldt

Olof är en idog nätverksbyggare och entreprenör som fått sin lokala förening att växa samtidigt som han starkt bidragit till att skapa ett nytt nav i Norr genom att ge medlemmarna i Örnsköldsvik en ny hemvist.

Nyheter

Två nya ledamöter till StyrelseAkademien Sveriges styrelse

På stämman tisdagen 16 maj utsågs Kristina Jarring Lilja och Kenneth Lundin till nya ledamöter i StyrelseAkademien Sveriges styrelse, och Per Westerberg omvaldes som dess ordförande.

LÄS MER NYHETER FRÅN HELA STYRELSEAKADEMIEN

Nationella partners: