Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

VÄLKOMMEN TILL
STYRELSEAKADEMIEN ÖSTSVERIGE

Vi är ditt forum på hemmaplan som lyfter styrelsens betydelse och förmedlar strategisk kunskap som du direkt kan omsätta i praktisk handling. Du får tillgång till ett stort näringslivsinriktat utbud och ett lokalt nätverk där du kan knyta värdefulla kontakter. Framför allt får du nya perspektiv på hur du kan utveckla din styrelse och ditt företag.

Läs mer om oss...

Ny som medlem?

Ny som medlem eller nyfiken på StyrelseAkademien? Välkommen den 25 augusti!

Medlem i fokus Secure State

En stark tillväxt kräver sitt styrelsearbete!

Översikt utbildningar och aktiviteter i Östsverige

Gå in här för att ta del av vår översikt kalender Östsverige

Nästa tillfälle styrelseutbildning Linköping eller Omberg!

Nästa tillfälle 26 sept. och 3 okt. i Linköping. Omberg den 17 och 24 okt. Vår grundutbildning med certifiering "Rätt Fokus i styrelsearbetet"

Ekonomi för styrelseledamöter

Då kör vi igen! Den 15 september i Linköping. Nyttiga och viktiga ekonomikunskaper för dig som styrelseledamot.

Styrelsementorer sökes!

Har du erfarenhet av företag i tillväxt, styrelsearbete och har gått en styrelseutbildning? Då har vi företag med 10-249 anställda, i alla branscher som kan komma att behöva din hjälp!

Ansök till projekt - att leda tillväxtföretag

Hur kan jag utveckla företaget? Vilken ledning och styrning behöver företaget? Hur leda utveckling och förändring? Ansök till programmet nu! Begr. antal platser.

Stora Styrelsedagen 2017 Östsverige

Boka redan nu in Stora Styrelsedagen i Östsverige. Den 28 nov 2017

Styrelsepodden

Vi gillar kunskapsspridning!

Ny digital styrelseutbildning

Brf Drömkåken är en webbutbildning bestående av film, animerade faktasekvenser och interaktiva övningar som leder fram till ett certifikat.

Medlemsrådgivningen i Östsverige

– när du har frågor eller behöver hjälp inom viktiga och styrelserelaterade affärsområden.

Premium

Nytt aktieägardirektiv antaget av EU

I början av april antogs ett nytt aktieägardirektiv av EU:s institutioner. Direktivet, som bestämmer minimikraven för medlemsstaternas lagstiftning, ska implementeras i svensk lag senast i april 2019. Syftet med direktivet är att stimulera ägare av börsbolag till långsiktigt, aktivt ägande och ett mer transparent, hållbart engagemang.

Nyheter

Ersättning för styrelseuppdrag beskattas som tjänsteinkomst

Högsta förvaltningsdomstolen levererar dom och finner, i likhet med Skatterättsnämnden, att arvoden för styrelseuppdrag ska beskattas som inkomst av tjänst och att detta gäller även om endast en del av arvodena faktureras från ett aktiebolag. Skatteverket kommenterar att avtal ingångna före 20 juni 2017 gäller.

Premium

"Debatten kring mångfald har gått fel"

Svenskt Näringslivs ordförande Leif Östling räds inte stora styrelser. De behövs, särskilt i internationella bolag, menar han. Men Svenskt Näringslivs egen styrelse är ändå under omstöpning.

Nyheter

Rubbat förtroende oroar styrelser

Den ekonomiska kris som startade med finanskrisen 2008, har minskat allmänhetens förtroende för institutioner, media och näringsliv. Det visar det internationella kommunikationsföretaget Edelman i sin senaste förtroendebarometer. Även revisionsföretaget PwC:s årliga vd-undersökning visar på samma tendens.

Utbildning

Aktivera dig efter semsestern - höstens Master fokus-utbildningar drar igång i september

Utbildningarna vänder sig till dig som är aktiv styrelseledamot eller ordförande och som självständigt vill kunna identifiera och driva ett värdeskapande styrelsearbete. Här är höstens datum.

Opinion

Domen gör professionellt styrelsearbete svårare

"Arbete som styrelseledamot kan inte längre bedrivas som näringsverksamhet. Det är innebörden av en dom i Högsta förvaltningsdomstolen. Nu måste lagen ändras, skriver representanter för Styrelseakademien." SvD debatt, 9 juli 2017

LÄS MER NYHETER FRÅN HELA STYRELSEAKADEMIEN

Nationella partners: