Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Förening

Nina Fox Stark är ny verksamhetsansvarig för StyrelseAkademien Östsverige (SAÖ) och tillträder denna roll i april. 

- Jag ser fram emot att vara med och utveckla StyrelseAkademiens verksamhet så att våra medlemmar får största möjliga nytta av våra utbildningar, medlemsträffar och andra aktiviteter. Med min bakgrund inom näringslivet vet jag hur viktigt det är att ha en väl fungerande styrelse med kompetenta personer. Det är just detta StyrelseAkademien kan vara företag och organisationer behjälpliga med genom bra utbildningar och professionell rekrytering, säger Nina Fox Stark. 

Nina Fox Stark har arbetat som Marknads-, Försäljnings och Exportchef. Bland arbetsgivarna finns Arla Foods, Semper, Dina Försäkringar, Flavoring AB och Väderstad AB. De senaste åren har Nina arbetat som konsult inom Affärs- och Företagsutveckling i egen regi. 

- Vi är nöjda över att ha Nina ombord för detta uppdrag. Nina har en bred erfarenhet av olika branscher, roller och mindre och större organisationer. Hon känner till StyrelseAkademiens verksamhet som medlem och har genomfört flera av våra utbildningar, säger Staffan Eklind ordförande StyrelseAkademien Östsverige.  

Ett nytt StyrelseAkademien Östsverige 
Under 2018 genomfördes ett flertal förändringar inom StyrelseAkademien Östsverige som krävde att styrelsen klev in i en mer operativ roll. Ett samarbete inleddes med Östsvenska Handelskammaren där parterna gemensamt marknadsför och genomför StyrelseAkademiens utbildningar. Tjänsten verksamhetsansvarig renodlades och nytt ekonomisystem och ny redovisningsbyrå har förbättrat styrning och kontroll av verksamheten. 

- Vi ser fram emot ett nytt verksamhetsår, där vi med förnyad kraft, fokuserar på kärnverksamheten. Medlemmarna ska möta ett nytt StyrelseAkademien som är mer kommunikativt, har ett än större fokus på medlemsnytta och som levererar på sin mission, säger Stefan Pettersson ledamot StyrelseAkademien Östsverige. 

StyrelseAkademien Östsverige | styrelseakademien.se | ostsverige@styrelseakademien.se 

För mer information: 
Staffan Eklind, ordförande StyrelseAkademien Östsverige, telefon 072-223 04 50 

Om StyrelseAkademien 
StyrelseAkademien är en rikstäckande, ideell organisation som verkar för ett professionellt styrelsearbete i svenska företag. Vi vill öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse för lönsamhet och utveckling. Vi arbetar med utbildning, nätverk, styrelseförmedling, styrelseutvärdering och opinionsbildning. StyrelseAkademien har 16 medlemsföreningar med nära 7000 individuella medlemmar. Vi utbildar årligen runt 2000 personer i styrelse- och ägarfrågor. styrelseakademien.se

Nationella partners: