Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Ordföranderollen, anmäl dig här
Datum
: Tisdag 21 maj 2019
Tid:  kl 9:00 - 17:00
Plats: Östsvenska Handelskammaren, Norrköping 

 

Hållbarhet på styrelseagendan, anmäl dig här
Datum: Måndag 14 oktober 2019
Tid:  kl 9:00 - 17:00
Plats: Östsvenska Handelskammaren, Linköping  

 

Strategi ur ett styrelseperspektiv, anmäl dig här
Datum: Onsdag 13 november 2019
Tid: kl 09.00 - 17.00
Plats: Östsvenska Handelskammaren, Norrköping

 

Pris: 7 900 kr exkl moms (5 900 kr exkl moms medlem i StyrelseAkademien o/e Östsvenska Handelskammaren)

Förkunskaper: Vi ser helst att du har en grundläggande styrelsekurs i botten - Rätt fokus i styrelsearbetet eller liknande.
Ökat fokus i styrelsearbetet består av fem fristående delar. Du kan välja att gå en del eller flera. 

Litteratur: Vägledning till god styrelsesed samt kursdokumentation ingår.
Efter avslutad utbildning erhålls ett diplom.

Anmälan är bindande.

Förening

StyrelseAkademien Östsverige kan stolt erbjuda dessa fortsättningsutbildningar i samverkan med Östsvenska Handelskammaren. Med våra många års erfarenhet av att utbilda styrelseledamöter kan vi tillsammans leverera dig de allra bästa förutsättningarna för ditt fortsatta styrelsearbete - och ett spännande nytt nätverk.

Ordföranderollen

21 maj i Norrköping

En endagskurs uppdelad i tre delar som tillsammans lotsar dig in i rollen som styrelseordförande i små eller medelstora, privata såväl som noterade aktiebolag.

Det här är rätt utbildning, om du ...

 • är ny som ordförande
 • kommer att bli vald till ordförande
 • har stor erfarenhet från styrelsearbete som ledamot
 • har gått igenom Rätt fokus eller annan styrelseutbildning
 • vill veta vad som förväntas av dig som ordförande
 • vill känna trygghet att börja med ordförandejobbet
 • verkar i små och medelstora (SME) företag

Fokus är alltså på ordföranderollen för SME-bolag. Det kan vara såväl i privata som i publika aktiebolag.  

Kursen täcker följande områden:

 • Förfrågan om ordförandeskapet
 • Den formella sidan av uppdraget
 • Styrande dokument
 • Hur skapar man värde med styrelsearbetet, och värde i bolaget?
 • Utveckla relationer

  Lärare är Torsten Örtengren

________________________________________________________________________________ 

Hållbarhet på styrelseagendan

14 oktober i Linköping

Nyttig, handfast och inspirerande utbildning där vi plockar in hållbarhetsfrågan i styrelserummet och i bolagsstyrningsprocesser.

Innehåll
Hållbarhet på styrelseagendan är endagskurs som har hållbarhet i styrelserummet och i bolagsstyrningsprocesser som genomgående tema.Vi diskuterar vad som utgör hindren för att lyfta och sälja in hållbarhetsfrågan på styrelsenivån och erbjuder konkreta ingångar för att möta dessa hinder, både från juridiken och från verkligheten. Du får också ett antal hjälpmedel till stöd för att kunna lyfta hållbarhetsfrågor i styrelserummet, till exempel i arbetet med affärsplanen, vid tillsättandet av ny vd och rekrytering av nya kompetenser i styrelsen. 

Lärare: Martin Hallberg är grundare och VD för konsult- och omvärldsbevakningsföretaget UpHigh AB, tidigare verksam vid Utrikesdepartementet, FN:s organ förindustriell utveckling (UNIDO) i Etiopien och i Wien, samt vid International Idea i Stockholm. Martin har gedigen erfarenhet av det tvärdisciplinära område som CSR-frågan omfattar och arbetar aktivt som rådgivare åt flera stora svenska företag och institutioner. 

 

________________________________________________________________________________ 

Strategi ur ett styrelseperspektiv

13 november i Norrköping

En av styrelsens viktigaste uppgifter är att arbeta med bolagets långsiktiga tillväxt och överlevnad. Då blir de strategiska frågorna på olika nivåer avgörande för framgång. Under denna utbildningsdag får du lära dig hur man praktiskt kan arbeta med strategiska frågor.

Det finns inget facit för hur ett strategiarbete skall gå till utan det måste anpassas efter både marknad och verksamhet. Den viktiga utgångspunkten för företagets strategiarbete (förutom nulägesanalys, SWOT mm) är hur ni kan bli unik med er produkt eller tjänst. Under dagen får du veta hur tongivande ”gurus” tänker samtidigt som du genom övningar får handfasta råd kring hur strategiarbete kan gå till.

Lärare är Bengt Wiberg

Nationella partners: