HemOm ossMedlemskapUtbildningMötesformerFörmedling / rekryteringSamarbetspartnersSA SverigeKontaktSökKalender
Logga inSom medlem har du bland annat tillgång till medlemswebb och kunskapsbank. 
Läs mer


 Våra partnersArkiv möten 2014
Arkiv möten 2015

Ny partner
Sprint är ett rekryterings- och konsultföretag verksamma i Dalarna och Gävleborg. De verkar inom fyra verksamhetsområden; Chefs- och specialistrekrytering, Sprintkonsulter, Interimschefer och Ledarutveckling. Mer info på sprint.se
 AktuelltStyrelseutvärdering
Regelbunden och systematisk utvärdering utgör grunden för bedömning av styrelsens och verkställande direktörens prestationer och för en fortlöpande utveckling av deras arbete. 

En styrelses arbete påverkas av såväl lagens krav och ägandet som av företagets affärsförutsättningar. 
Hur bedömer man att en styrelse sköter sitt uppdrag? Följ oss på Facebook


 

Välkommen till StyrelseAkademien Dalarna

En ideell rörelse i näringslivets tjänst.

StyrelseAkademien är en ideell förening som verkar för ett bättre styrelsearbete i svenska företag.

Vår mission är att öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse för lönsamhet och utvecklingskraft. Vi arbetar med utbildning, nätverk, rekrytering och opinionsbildning.

 Läs mer
 Bli medlem


StyrelseAkademien Dalarna har fått ny styrelse

Efter årets stämma står det klart att Styrelseakademien Dalarna förändrar i styrelsen.
Vår trogna ordförande Gaby Back avtackades i samband med stämman den 14 mars och lämnar nu över ordförandeklubban till Anders Björkman. Henk Noback VD för Morakniv och Christina Sjöberg Företagsinkubatorn är nya namn i styrelsen, medan Jan Nordin, Maria Rolander och Inger Wilstrand tackar för sig.

 

 Läs mer om styrelsen här ...

 

 

Seminarium "Hur kan ett aktivt styrelsearbete utveckla mitt företag?"

11-12 april genomförde vi, tillsammans med vår samarbetspartner Grant Thornton som värd, två seminarier med rubriken ”Hur kan ett aktivt styrelse-arbete utveckla mitt företag” i Mora och Falun.

Seminarierna leddes av Roland Dansell som arbetar  som marknadsområdeschef och affärsrådgivare hos Grant Thornton. Utifrån sin stora erfarenhet av styrelsearbete gav Roland sin syn på följande frågor:
• Vad kan ett styrelsearbete tillföra mitt företag?
• Vilka förutsättningar behöver jag som ägare skapa för att styrelsen skall kunna fungera?
• Hur får jag igång styrelsearbetet?
• Hur arbetar en framgångsrik styrelse?

Seminarierna var mycket uppskattade och födde många tankar hos de närvarande, totalt ca 45 deltagare på de båda orterna. Förhoppningsvis leder detta till att många av de närvarande går hem och startar upp ett ännu mera aktivt styrelsearbete.

Vi tackar Roland med kollegor för trevliga och intressanta seminarier och Grant Thornton för ett bra partnerskap.


Alumniträff i BorlängeAlumniträff med "styrelselunchare" på Haganäs i Borlänge den 6 oktober

Tre grupper och totalt 18 personer har deltagit på styrelseluncherna sen starten 2013. Syftet är att ge deltagarna tips, erfarenheter och kontaktytor genom ett nytt nätverk. Det handlar om att göra sig synlig och ge signaler om att man är intresserad av styrelseuppdrag säger Gaby Back, StyrelseAkademien Dalarna och Karin Burgaz, Nohrstedt & Partners som håller i trådarna.

Citat från en deltagare:
”Jag har haft enorm nytta av de här träffarna och tror inte jag hade kommit lika långt i min styrelsekarriär om jag inte hade deltaget i de här lunchträffarna. Flera kloka och konkreta tips har lagt sig tillrätta i mitt bagage.".       

Rätt Fokus
i styrelsearbetet


En Certifikatutbildning med undervisning om totalt 16 timmar vid två tillfällenmed fyra underrubriker: 
• Rätt styrning 
• Rätt bemanning 
• Rätt inriktning 
• Rätt arbetssätt


9 och 16 november i Mora

  Läs mer och anmäl dig härÖkad Insikt: Modern ekonomisk styrning

Att arbeta i en styrelse är ett ansvar; främst mot bolaget. En viktig del av styrelsens uppdrag är att blicka framåt och att arbeta med viktiga, stora och strategiska frågor. En del av detta är att förstå resultat- och balansräkning fullt ut och hur de olika delarna påverkar varandra.

  Läs mer och anmäl dig härVåra partners
Våra partners
Våra partners
Styrelseakademien Dalarna, c/o Väsman Invest, Box 193, 771 24 Ludvika, dalarna@styrelseakademien.se
Provided by Webforum