HemOm ossMedlemskapUtbildningMötesformerFörmedling / rekryteringSamarbetspartnersSA SverigeKontaktSökKalender
Logga inSom medlem har du bland annat tillgång till medlemswebb och kunskapsbank. 
Läs mer


 Våra partnersArkiv möten 2014
Arkiv möten 2015

Ny partner
Sprint är ett rekryterings- och konsultföretag verksamma i Dalarna och Gävleborg. De verkar inom fyra verksamhetsområden; Chefs- och specialistrekrytering, Sprintkonsulter, Interimschefer och Ledarutveckling. Mer info på sprint.se
 AktuelltGaby Back har i samband med årsstämman 16 mars 2016 i Falun utsetts till Hedersordförande för Styrelseakademien Dalarna. Titeln innebär evigt medlemskap i föreningen samt att hon avgiftsfritt blir inbjuden till föreningens aktiviteter.Följ oss på Facebook


 

Välkommen till StyrelseAkademien Dalarna

En ideell rörelse i näringslivets tjänst.

StyrelseAkademien är en ideell förening som verkar för ett bättre styrelsearbete i svenska företag.

Vår mission är att öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse för lönsamhet och utvecklingskraft. Vi arbetar med utbildning, nätverk, rekrytering och opinionsbildning.

 Läs mer
 Bli medlem


StyrelseAkademien Dalarna har fått ny styrelse

Efter årets stämma står det klart att Styrelseakademien Dalarna förändrar i styrelsen.
Vår trogna ordförande Gaby Back avtackades i samband med stämman den 14 mars och lämnar nu över ordförandeklubban till Anders Björkman. Henk Noback VD för Morakniv och Christina Sjöberg Företagsinkubatorn är nya namn i styrelsen, medan Jan Nordin, Maria Rolander och Inger Wilstrand tackar för sig. 

 Läs mer om styrelsen här ...

 

 

Seminarium "Hur kan ett aktivt styrelsearbete utveckla mitt företag?"

11-12 april genomförde vi, tillsammans med vår samarbetspartner Grant Thornton som värd, två seminarier med rubriken ”Hur kan ett aktivt styrelse-arbete utveckla mitt företag” i Mora och Falun.

Seminarierna leddes av Roland Dansell som arbetar  som marknadsområdeschef och affärsrådgivare hos Grant Thornton. Utifrån sin stora erfarenhet av styrelsearbete gav Roland sin syn på följande frågor:
• Vad kan ett styrelsearbete tillföra mitt företag?
• Vilka förutsättningar behöver jag som ägare skapa för att styrelsen skall kunna fungera?
• Hur får jag igång styrelsearbetet?
• Hur arbetar en framgångsrik styrelse?

Seminarierna var mycket uppskattade och födde många tankar hos de närvarande, totalt ca 45 deltagare på de båda orterna. Förhoppningsvis leder detta till att många av de närvarande går hem och startar upp ett ännu mera aktivt styrelsearbete.

Vi tackar Roland med kollegor för trevliga och intressanta seminarier och Grant Thornton för ett bra partnerskap.


StyrelseluncherStyrelseluncher ger deltagarna bättre förutsättningar att få styrelseuppdrag

Under våren har en ny grupp deltagit i vår aktivitet ”Styrelseluncher”. Över en förlängd lunch har gruppen träffats vid fyra tillfällen. Syftet med träffarna är att ge deltagarna bättre förutsättningar att få styrelseuppdrag genom att göra sig synliga och ge signaler om intresset för styrelseuppdrag. Diskussionerna utgick alltid från deltagarnas personliga förutsättningar.

Under träffarna diskuterades bl.a: Styrelse CV
Hur kan ett styrelse CV se ut? Vad bör man lyfta fram i ett styrelse CV? Varje deltagare fick skriva ett eget CV som riktade sig mot att söka styrelseuppdrag.
Personligt varumärke
Hur uppfattar andra personer Dig? Hur vill Du att andra personer skall uppfatta Dig? Stämmer dessa uppfattningar överens? På vilket sätt kan Du ta reda på om uppfattningarna stämmer överens? Nätverk
Är nätverk det största kapitalet vi har? Att etablera och inte minst underhålla kontakter är viktigt. Hur gör vi det strukturerat? Att använda sociala medier blir allt viktigare. Hur använder vi det effektivt?
Diskussionsledare har varit Karin Burgaz, Nya Ledarskapet och Gaby Back StyrelseAkademien Dalarna. .
      

Rätt Fokus
i styrelsearbetet


En Certifikatutbildning med undervisning om totalt 16 timmar vid två tillfällenmed fyra underrubriker: 
• Rätt styrning 
• Rätt bemanning 
• Rätt inriktning 
• Rätt arbetssätt


  9 och 16 november i Mora


Ökad Insikt: Modern ekonomisk styrning

Att arbeta i en styrelse är ett ansvar; främst mot bolaget. En viktig del av styrelsens uppdrag är att blicka framåt och att arbeta med viktiga, stora och strategiska frågor. En del av detta är att förstå resultat- och balansräkning fullt ut och hur de olika delarna påverkar varandra.

15 november i Falun


  Läs mer och anmäl dig här

Stora 
Styrelsedagen 
Stora Styrelsedagen är en inspirationsdag för företagare som vill utveckla sitt styrelsearbete. Det är också ett tillfälle att knyta kontakt med nya presumtiva styrelseledamöter.

20 oktober i Borlänge

  Läs mer och anmäl dig härVåra partners
Våra partners
Våra partners
Styrelseakademien Dalarna, c/o Väsman Invest, Box 193, 771 24 Ludvika, dalarna@styrelseakademien.se
Provided by Webforum