HemOm ossMedlemskapUtbildningMötesformerFörmedling / rekryteringSamarbetspartnersSA SverigeKontaktSökKalender
Logga inSom medlem har du bland annat tillgång till medlemswebb och kunskapsbank. 
Läs mer


 Våra partnersArkiv möten 2014
Arkiv möten 2015

Ny partner
Sprint är ett rekryterings- och konsultföretag verksamma i Dalarna och Gävleborg. De verkar inom fyra verksamhetsområden; Chefs- och specialistrekrytering, Sprintkonsulter, Interimschefer och Ledarutveckling. Mer info på sprint.se
 AktuelltGaby Back har i samband med årsstämman 16 mars 2016 i Falun utsetts till Hedersordförande för Styrelseakademien Dalarna. Titeln innebär evigt medlemskap i föreningen samt att hon avgiftsfritt blir inbjuden till föreningens aktiviteter.Följ oss på Facebook


 

Välkommen till StyrelseAkademien Dalarna

En ideell rörelse i näringslivets tjänst.

StyrelseAkademien är en ideell förening som verkar för ett bättre styrelsearbete i svenska företag.

Vår mission är att öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse för lönsamhet och utvecklingskraft. Vi arbetar med utbildning, nätverk, rekrytering och opinionsbildning.

 Läs mer
 Bli medlem


 

StyrelseAkademien besökte Mora Kniv den 3 oktober

Vid ett företagsbesök hos Mora Kniv fick deltagare från StyrelseAkademien en inblick i en anrik verksamhet. Knivar har tillverkats i trakterna runtMora sedan 1600-talet. 

Grunden till dagens fabrik lades redan 1891 och Morakniv har sedan dess spridit det lokala hantverket till såväl Sverige som resten världen.
Knivmakare tillverkar fortfarande knivar för hand nu, precis som då.

Samtidigt arbetar de kontinuerligt med utveckling och toppmodern teknik i robotceller, som ger stora expansionsmöjligheter. De senaste åren har omfattande investeringar gjorts i såväl varumärket som maskinparken, vilka båda är viktiga nycklar till den positiva trend som företaget upplever och nu ska förvalta inför framtiden.

Henk Noback, VD, berättade om företagets fortsatta resa mot visionen om en årsförsäljning på fem miljoner tillverkade knivar och hur de ska bli Moras mest eftertraktade arbetsgivare.
Thomas Eriksson, barnbarn till grundaren, berättade om ägarbilden i företaget samt hur man löst generationsskiften. Dessutom hölls en information om hur styrelsearbetet har utvecklats på senare tid och hur man ser på framtiden.
Vi tackar Mora Kniv för ett intressant och informativt besök!

  
Läs hela artikeln här ...


StyrelseluncherStyrelseluncher ger deltagarna bättre förutsättningar att få styrelseuppdrag

Under våren har en ny grupp deltagit i vår aktivitet ”Styrelseluncher”. Över en förlängd lunch har gruppen träffats vid fyra tillfällen. Syftet med träffarna är att ge deltagarna bättre förutsättningar att få styrelseuppdrag genom att göra sig synliga och ge signaler om intresset för styrelseuppdrag. Diskussionerna utgick alltid från deltagarnas personliga förutsättningar.

Under träffarna diskuterades bl.a: Styrelse CV
Hur kan ett styrelse CV se ut? Vad bör man lyfta fram i ett styrelse CV? Varje deltagare fick skriva ett eget CV som riktade sig mot att söka styrelseuppdrag.
Personligt varumärke
Hur uppfattar andra personer Dig? Hur vill Du att andra personer skall uppfatta Dig? Stämmer dessa uppfattningar överens? På vilket sätt kan Du ta reda på om uppfattningarna stämmer överens? Nätverk
Är nätverk det största kapitalet vi har? Att etablera och inte minst underhålla kontakter är viktigt. Hur gör vi det strukturerat? Att använda sociala medier blir allt viktigare. Hur använder vi det effektivt?
Diskussionsledare har varit Karin Burgaz, Nya Ledarskapet och Gaby Back StyrelseAkademien Dalarna. .
      

Styrelseluncher med 
fokus på dig själv


Vi håller en serie av fyra luncher för samma deltagargrupp (ca 6 deltagare) med syftet att hjälpa SA Dalarnas medlemmar att få styrelseuppdrag.
Efter fyra träffar ska deltagarna ha fått tips och råd om hur man själv bör aktivera sig och hur man utnyttjar sina nätverk för att bli attraktiv.

Start 3 mars 2017

  Läs mer och anmäl dig här

 Våra partners
Våra partners
Våra partners


Styrelseakademien Dalarna, c/o Väsman Invest, Box 193, 771 24 Ludvika, dalarna@styrelseakademien.se
Provided by Webforum