HemOm ossMedlemskapUtbildningMötesformerUtvärderingRekryteringSamarbetspartnersSA SverigeKontaktKalender
Logga in
Som medlem har du bland annat tillgång till medlemswebb och kunskapsbank. 
Läs mer

Våra partners
 
Aktuellt

StyrelseKandidater

                       
Du vet väl att du kan finna styrelsekandidater via oss?

                       
Du som medlem kan anmäla dig via medlemswebben.

 Läs mer

Välkommen till StyrelseAkademien Fyrbodal

StyrelseAkademien är en ideell förening som verkar för ett bättre styrelsearbete i svenska företag.

Vår mission är att öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse för lönsamhet och utvecklingskraft. Vi arbetar med utbildning, nätverk, rekrytering och opinionsbildning.

StyrelseAkademien Sverige har arton medlemsföreningar med över 6 000  individuella medlemmar. 

 

 Läs mer

 Bli medlem

Styrelseansvarsförsäkring

Du har väl inte missat att du som medlem kan teckna en styrelseansvarsförsäkring som täcker alla dina uppdrag.

  Läs mer
Medlemserbjudande

På StyrelseAkademiens inloggade medlemswebb finner Du som medlem uppdaterade erbjudanden från StyrelseAkademiens partners.

 Logga in

Sök Fyrbodal i kalender ovan
-
StyrelseAkademien Fyrbodal, Box 91, 461 22 Trollhättan, fyrbodal@styrelseakademien.se
Provided by Webforum