HemOm ossMedlemskapUtbildningMötesformerFörmedling / rekryteringSA SverigeKontaktKalender
Logga in      

som medlem, på Medlemswebben och kunskapsbanken!
 Läs mer


Aktuellt       

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014


Styrelseutvärdering

Hur fungerar din bolagsstyrning?

Ta pulsen med en styrelse- och vd-utvärdering.

En utvärdering syftar framförallt till att förbättra och utveckla styrelsearbetet, identifiera förändringsbehov samt ge underlag till valberedningen för rekrytering till styrelsen. 

StyrelseAkademien kan nu bättre hjälpa dig med att genomföra en styrelseutvärdering på det sätt ni/företaget har behov av.

 Läs mer

------------------------------

Våra partners       

 
                        
                        
                       
 

                                     

Vår tidning      PS finns arkiverade på Medlemswebben >>>

           


Välkommen till StyrelseAkademien Jämtland
En ideell rörelse i näringslivets tjänst.

StyrelseAkademien är en ideell förening som verkar för ett bättre styrelsearbete i
svenska företag. 


Vår mission är att öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse för lönsamhet och utvecklingskraft. Vi arbetar med utbildning, nätverk, rekrytering och opinionsbildning. 

 Läs mer
 Bli medlem

                               I år fyller StyrelseAkademien
25 år!


Det firar vi med olika aktiviteter, bland annat en jubileumsblogg där intressanta blogginlägg publiceras varje vecka. Jubileumsårets tema är "Värdeskapande styrelsearbete" och du kommer till vår speciella jubileumssida genom att följa länken nedan.

 STYRELSEAKADEMIEN 25 ÅR


Läs mer om våra
utbildningar & tjänster

   

                    

Årsstämma 2016Vid årsstämman för StyrelseAkademien Jämtland avtackades Börje Olsson, Bitti Jonasson, Roger Oscarsson och Anette Tandberg för värdefullt arbete i styrelsen. (Saknas på bild Anette Tandberg)
Vid StyrelseAkademien Sveriges årsstämma erhöll Börje Olsson från SA Jämtland pris som årets styrelseledamot. Med på bilden är även Öyvind Norberg och Lars-Erik Forsgårdh.


Guldklubban 2015


Årets guldklubba för förtjänstfullt ordförandeskap har delats ut! Franz Bergstrand, nominerad från Jämtland, Martina Lundholm och Bernt Söderma, ordförande respektive ledamot i StyrelseAkademien Jämtland var naturligtvis på plats i Stockholm.
Vinnare i klassen onoterade bolag blev Carl Bennet, ordförande i Getinge och i klassen onoterade bolag utsågs Per Olof Westin, ordförande i Kanonaden. Fjolårsvinnaren i klassen onoterade bolag, Jämtlands egen kandidat Bob Persson, intervjuade vinnaren.
Utmärkelsen delades ut av Jens Spendrup, ordförande Svenskt Näringslivm vid en ceremoni i Stockholm den 3 december.


 Läs mer på Guldklubbans sida


  
 
Styrelseakademien Jämtland, Pedagogens väg 2, 831 40 Östersund, tel 070-299 26 66, jamtland@styrelseakademien.se
Provided by Webforum