HemOm ossMedlemskapUtbildningarMötesformerFörmedling / rekryteringSA SverigeKontaktSökKalender

 

 Aktuellt

Följ oss på Facebook

 Partner

       Styrelsens Faktabok är en faktabok kring styrelsearbete där läsaren får kunskap om formalia, liksom tips om metoder och verktyg i styrelsearbetet.
  Läs merStyrelseutvärdering
Regelbunden och systematisk utvärdering utgör grunden för bedömning av styrelsens och verkställande direktörens prestationer och för en fortlöpande utveckling av deras arbete.

En styrelses arbete påverkas av såväl lagens krav och ägandet som av företagets affärsförutsättningar.

Hur bedömer man att en styrelse sköter sitt uppdrag?

  Läs mer 
Välkommen till StyrelseAkademien Mälardalen
Vi arbetar för dig och
- driver styrelseutveckling
- får företag att växa
- klargör behovet av styrelse
- ger erfarenhetsutbyten
- har kompetensnätverk

Förutom det så erbjuder organisationen en unik VD-/Styrelseansvarsförsäkring, styrelseutvärdering, hjälp när det är dags att rekrytera nya kompetenser till styrelsen och mycket mera.


Som medlem är du välkommen till alla föreningsaktiviteter i landet.


 Läs mer
 Bli medlem

Certifieringsutbildningen
Rätt Fokus

8 o 14 februari i Strängnäs
30 mars o 5 april i 
Västerås
23 o 30 maj i Eskilstuna


En Certifikatutbildning med undervisning om totalt 
16 timmar vid två tillfällenmed fyra underrubriker: 
• Rätt styrning 
• Rätt bemanning 
• Rätt inriktning 
• Rätt arbetssätt
 

 Läs mer


Kandidatbanken

StyrelseAkademiens Kandidatbank finns för dig som är i behov av att rekrytera ordförande eller ledamot till din styrelse.

 
Läs mer
Vässa din styrelsekompetens
genom Ökat fokus inom

Ordföranderollen -  15 mars
Ekonomi för styrelser - 9 maj
Valberedningen - 26 september
Hållbarhet - 14 november
 Anmäl dig här, sök på Mälardalen


                 


Aktuellt
25 september 2013
Ny rikstäckande kalender
StyrelseAkademien Mälardalen, Munktell Science Park, Portgatan 3, 633 42 Eskilstuna, tel 016-550 00 25, malardalen@styrelseakademien.se
Provided by Webforum