HemOm ossMedlemskapUtbildningFörmedling/rekryteringUtvärderingMötesformerSamarbeteSA SverigeKontaktSökKalender

    Medlem

Du som är medlem har möjlighet att logga in via den gemensamma Medlemswebben

Här finns exempelvis
KunskapsBanken och KandidatBanken


Logga in Medlemswebben

 
På gång
           
        Frukostmöten


Skellefteå 11 oktober
Hur gör man en "Turn around" och en finansiell rekonstruktion?
Föreläsare:
Olof Degerfeldt, Styrelseproffs och Anders Bergman, Vd Ackordcentralen

Umeå 14 oktober
Hur blir man en bra ordförande?

Föreläsare: Olof Degerfeldt, vice ordförande StyrelseAkademien Sverige; ordförande StyrelseAkademien Norr samt erfarenhet från drygt 25 ordförandeskap

Luleå  18 oktober
Hur minskar jag riskexponeringen och försäkrar mig optimalt som företagare?
Föreläsare: 
Mikael Vanhaniemi, licencierad rådgivare Norrfinans

                        
                       


       
   Utbildningar
                       
Rätt fokus i styrelsearbetet
Skellefteå 11-12 okt 2016


Ökad insikt: strategi ur styrelse- & företagsledningsperspektiv
Umeå  13 okt

Ökad insikt: Hållbarhet (CSR) för styrelser och företagsledningar
Umeå  20 okt


Ökad insikt: Ordföranderollen
Luleå 8 nov


Master fokus styrelseledamot
Stockholm
9-10 nov samt 23-24 jan


Värdeskapande styrelsearbete för starups och styrelsekandidater
Umeå 6 dec

Rätt fokus i styrelsearbetet
Umeå 21-22 feb 2017


Ökad insikt: Modern ekonomisk styrning
Skellefteå 6 mars 2017

Ökad insikt: Strategi ur ett styrelse- & företagsledningsperspektiv
Luleå 16 mars 2017                        
Rätt fokus i styrelsearbetet
Luleå 11-12 okt 2017

                       
                                  
Läs mer om alla våra utbildningar här   
 
Stora Styrelsedagen

Stora Styrelsedagen genomförs årligen under
februari månad i Luleå, Skellefteå och Umeå och
fokuserar på högpresterande organisationer,
förebilder, strategisk kunskap och entreprenör- & ledarskapets betydelse för hållbar utveckling och framgång. 
 
Håll utkik efter mer information om kommande event!                      
                       

                                 
   

Dags för en styrelseutvärdering?  
 
Regelbunden och systematisk utvärdering utgör grunden för bedömning av styrelsens och verkställande direktörens prestationer och för en fortlöpande utveckling av deras arbete.

En styrelses arbete påverkas av såväl lagens krav och ägandet som av företagets affärsförutsättningar.

Hur bedömer man att en styrelse sköter sitt uppdrag?

 Läs mer>>                      StyrelseAkademien 25 år
               
                                     
Protokoll föreningsstämma StyrelseAkademien Norr 2016
                                           

 
 
   
Välkommen till StyrelseAkademien Norr  
En ideéll rörelse i näringslivets tjänst

StyrelseAkademien är en ideell förening som verkar för ett bättre styrelsearbete i svenska företag. Vår mission är att öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse för lönsamhet och utvecklingskraft. Vi arbetar med utbildning, nätverk, rekrytering och opinionsbildning.

 Läs mer (länk till nationella hemsidan)
 Bli medlem
                                              En av styrelsens och företagsledningens viktigaste uppgifter är att arbeta med bolagets långsiktiga tillväxt och överlevnad. 
Då blir de strategiska frågorna på olika nivåer är avgörande för en styrelses framgång!


Nu ges vår unika Strategiutbildning för första gången i Umeå den 13 oktober
- Missa inte att anmäla dig!

Klicka här för mer info och anmälan
____________________________________________

 


”Tillväxt i ägarledda företag genom breddad styrelsekompetens"


Projektet ägs av Almi Företagspartner Nord och delfinansieras av Längmanska Företagarfonden, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Tillväxtverket och Almi. Projektet genomförs i samarbete med StyrelseAkademien Norr som för närvarande utbildar och förmedlar styrelsekandidater till ett 20-tal företag.
 Läs mer >>

Vi gratulerar Tärnaby Fjällhotell till ett bra val av styrelsekompetens!  Läs mer >>  

 
   
 
  

Bättre och lönsammare företag

- En serie kostnadsfria frukostmöten!

Å ena sidan har möjligheterna för nya företag & entreprenörer aldrig varit bättre, men å andra sidan har vi i dag en global konkurrens att övervinna. På våra frukostmöten tillsammans med utvalda partners, levererar vi ”strategisk kunskap” som syftar till att underlätta för dig som ägare, ledamot eller företagsledning.

Luleå        
- 3:e tisdagen varje månad        Plats Elite Stadshotellet Luleå
Skellefteå - 2:a tisdagen varje månad        Plats Skellefteå Stadshotell
Umeå        - 2:a fredagen varje månad        Plats Kafé Station i Umeå

Tid kl. 07.45-09.00
                      
För mer information se vår rikstäckande kalender

 
 

 
 
 

                         
 
Film om StyrelseAkademien 
 


Våra partners


   


     

 
StyrelseAkademien Norr, c/o Företagarnas regionkontor, Magasinsgatan 7, 3 tr, 903 27 Umeå, norr@styrelseakademien.se
Provided by Webforum