HemOm ossMedlemskapUtbildningFörmedling/rekryteringUtvärderingMötesformerSamarbeteSA SverigeKontaktSökKalender

     Medlem 

Du som är medlem har möjlighet att logga in via den gemensamma Medlemswebben

Här finns exempelvis
KunskapsBanken och KandidatBanken


Logga in Medlemswebben

Läs mer om medlemskapet

 
   På gång   
           
         Frukostmöten          

                       
Klicka på texten för att komma till anmälningsformuläret!      

Luleå  21 februari
Affärsmodell - vinn slaget om kunden genom att förstå vad som krävs av företaget!
Föreläsare: Tekn. Dr. Matilda Höök, iTid AB

Umeå 17 mars
Hur du blir framgångsrik som ekonomiansvarig/chef!
Föreläsare: PWC
Efter frukostmötet håller vi Föreningsstämma för medlemmar
                                                           Utbildningar
                       
                                         
Rätt fokus i styrelsearbetet
Umeå 21-22 feb 2017


Ökad insikt: Strategi ur ett styrelse- & företagsledningsperspektiv
Luleå 16 mars 2017 

Ökad insikt: Modern ekonomisk styrning
Skellefteå 22 mars 2017

Rätt fokus i styrelsearbetet
Luleå 11-12 okt 2017

                       
                                  
Läs mer om alla våra utbildningar här   
 
Dags för en styrelseutvärdering?  
 
Regelbunden och systematisk utvärdering utgör grunden för bedömning av styrelsens och verkställande direktörens prestationer och för en fortlöpande utveckling av deras arbete.

En styrelses arbete påverkas av såväl lagens krav och ägandet som av företagets affärsförutsättningar.

Hur bedömer man att en styrelse sköter sitt uppdrag?

 Läs mer>>                      StyrelseAkademien 25 år
               
                                     
Protokoll föreningsstämma StyrelseAkademien Norr 2016
                                           

 
 
   
Välkommen till StyrelseAkademien Norr  
                   - En ideéll rörelse i näringslivets tjänst

StyrelseAkademien är en ideell förening som verkar för ett bättre styrelsearbete i svenska företag. Vår mission är att öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse för lönsamhet och utvecklingskraft. Vi arbetar med utbildning, nätverk, rekrytering och opinionsbildning.

   
  Ökat Fokus:
Strategi ur ett styrelse- och företagsledningsperspektiv

En av styrelsens viktigaste uppgifter är att arbeta med bolagets långsiktiga tillväxt och överlevnad. Då blir de strategiska frågorna på olika nivåer avgörande för framgång.

Under denna utbildningsdag får du lära dig hur man praktiskt kan arbeta med strategiska frågor


Luleå 16 mars 2017

Anmäl dig här! Ökat Fokus:
Modern ekonomisk styrning

Att arbeta i en styrelse är ett ansvar; främst mot bolaget. En viktig del av styrelsens uppdrag är att blicka framåt och att arbeta med viktiga, stora och strategiska frågor.
En del av detta är att förstå resultat- och balansräkning fullt ut och hur de olika delarna påverkar varandra.

Det här är en utbildning där du på ett pedagogiskt sätt lär dig företagsekonomin på ett nytt sätt.

Skellefteå 22 mars 2017

Anmäl dig här!


 


”Tillväxt i ägarledda företag genom breddad styrelsekompetens"


Projektet ägs av Almi Företagspartner Nord och delfinansieras av Längmanska Företagarfonden, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Tillväxtverket och Almi. Projektet genomförs i samarbete med StyrelseAkademien Norr som för närvarande utbildar och förmedlar styrelsekandidater till ett 20-tal företag.
 Läs mer >>

Vi gratulerar Tärnaby Fjällhotell till ett bra val av styrelsekompetens!  Läs mer >>  

 
   
 
  
                       
Bättre och lönsammare företag
- En serie kostnadsfria frukostmöten!

Å ena sidan har möjligheterna för nya företag & entreprenörer aldrig varit bättre, men å andra sidan har vi i dag en global konkurrens att övervinna. På våra frukostmöten tillsammans med utvalda partners, levererar vi ”strategisk kunskap” som syftar till att underlätta för dig som ägare, ledamot eller företagsledning.

Luleå        
- 3:e tisdagen varje månad        Plats Elite Stadshotellet Luleå
Skellefteå - 2:a tisdagen varje månad        Plats Skellefteå Stadshotell
Umeå        - 2:a fredagen varje månad        Plats Kafé Station i Umeå

Tid kl. 07.45-09.00
                      
För mer information se vår rikstäckande kalender

 
 

 
 
 

                         
 
Film om StyrelseAkademien 
 


Våra partners


   


     

 
StyrelseAkademien Norr, c/o Företagarnas regionkontor, Magasinsgatan 7, 3 tr, 903 27 Umeå, norr@styrelseakademien.se
Provided by Webforum