HemOm ossMedlemskapUtbildningFörmedling/rekryteringUtvärderingMötesformerSamarbeteSA SverigeKontaktSökKalender
           Medlem

Du som är medlem har möjlighet att logga in via den gemensamma Medlemswebben

Här finns exempelvis
KunskapsBanken och KandidatBanken.


Logga in Medlemswebben       Våra partners
På gång

  Protokoll 2016

Medlemslunch Skellefteå
24 augusti
Vi bjuder in till ett intressant föredrag av Peter Karlsten Gate 88, god lunch och trevliga diskussioner!

 Läs mer och anmäl


Frukostmöte 
  
Nu har vi sommaruppehåll på våra frukostmöten, men håll utkik - till hösten kommer nya spännande ämnen och tillfällen att träffas!                     
                     
Utbildning
Rätt fokus Skellefteå
11-12 okt 2016


Rätt fokus Umeå
21-22 feb 2017


  Läs mer och anmäl

                       
 
 StyrelseAkademien 25 år
 


Stora Styrelsedagen

Stora Styrelsedagen genomförs årligen under
februari månad i Luleå, Skellefteå och Umeå och
fokuserar på högpresterande organisationer,
förebilder, strategisk kunskap och entreprenör- & ledarskapets betydelse för hållbar utveckling och framgång. 
 
Håll utkik efter mer information om kommande event!                      
                       

                                 
   
Dags för en styrelseutvärdering?  
 
Regelbunden och systematisk utvärdering utgör grunden för bedömning av styrelsens och verkställande direktörens prestationer och för en fortlöpande utveckling av deras arbete.

En styrelses arbete påverkas av såväl lagens krav och ägandet som av företagets affärsförutsättningar.

Hur bedömer man att en styrelse sköter sitt uppdrag?

 Läs mer>>                     

Film om StyrelseAkademien 

 
   
Välkommen till StyrelseAkademien Norr  
                                 En ideéll rörelse i näringslivets tjänst

StyrelseAkademien är en ideell förening som verkar för ett bättre styrelsearbete i svenska företag. Vår mission är att öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse för lönsamhet och utvecklingskraft. Vi arbetar med utbildning, nätverk, rekrytering och opinionsbildning.

 Läs mer (länk till nationella hemsidan)
 Bli medlem
                                              

 

”Tillväxt i ägarledda företag genom breddad styrelsekompetens"

Projektet ägs av Almi Företagspartner Nord och delfinansieras av Längmanska Företagarfonden, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Tillväxtverket och Almi. Projektet genomförs i samarbete med StyrelseAkademien Norr som för närvarande utbildar och förmedlar styrelsekandidater till ett 20-tal företag.
 Läs mer >>

Vi gratulerar Tärnaby Fjällhotell till ett bra val av styrelsekompetens!  Läs mer >>  

 
   
 


Bättre och lönsammare företag

- En serie kostnadsfria frukostmöten!

Å ena sidan har möjligheterna för nya företag & entreprenörer aldrig varit bättre, men å andra sidan har vi i dag en global konkurrens att övervinna. På våra frukostmöten tillsammans med utvalda partners, levererar vi ”strategisk kunskap” som syftar till att underlätta för dig som ägare, ledamot eller företagsledning.

Luleå        
- 3:e tisdagen varje månad        Plats Elite Stadshotellet Luleå
Skellefteå  - 2:a tisdagen varje månad        Plats Skellefteå Stadshotell
Umeå        - 2:a fredagen varje månad        Plats Kafé Station i Umeå

Tid kl. 07.45-09.00
                      
För mer information se vår rikstäckande kalender

 
 

 
 

 
   
 

 


 
StyrelseAkademien Norr, c/o Företagarnas regionkontor, Magasinsgatan 7, 3 tr, 903 27 Umeå, norr@styrelseakademien.se
Provided by Webforum