HemOm ossMedlemskapUtbildningFörmedling/rekryteringUtvärderingMötesformerSamarbeteSA SverigeKontaktSökKalender

       Medlem

Du som är medlem har möjlighet att logga in via den gemensamma Medlemswebben

Här finns exempelvis
KunskapsBanken och KandidatBanken


Logga in Medlemswebben

 
    På gång
           
             Frukostmöten
                    
                      
Skellefteå 8 november
Skattenyheter 2017
Föreläsare:
Magnus Orregård, Sr Affärsrådgivare Value & Friends
         

Umeå 11 november
Skattenyheter 2017
Föreläsare:
Anders Rinzén, Partner - Audit Deloitte:s             

Luleå  15 novmeber
Skattenyheter 2017
Föreläsare:
Stefan Ottosson, Skattekonsult Grant Thornton
             


       
       Utbildningar
             
                   2016
                                                
    

Ökad insikt: Ordföranderollen
Luleå 8 nov


Master fokus styrelseledamot
Stockholm
9-10 nov samt 23-24 jan 2017


                    2017 

Värdeskapande styrelsearbete för starups och styrelsekandidater
Umeå 18 jan 2017              

Rätt fokus i styrelsearbetet
Umeå 21-22 feb 2017


Ökad insikt: Modern ekonomisk styrning
Skellefteå 6 mars 2017

Ökad insikt: Strategi ur ett styrelse- & företagsledningsperspektiv
Luleå 16 mars 2017      
                  
Rätt fokus i styrelsearbetet
Luleå 11-12 okt 2017

                       
                                  
Läs mer om alla våra utbildningar här   
 
Stora Styrelsedagen

Stora Styrelsedagen genomförs årligen under
februari månad i Luleå, Skellefteå och Umeå och
fokuserar på högpresterande organisationer,
förebilder, strategisk kunskap och entreprenör- & ledarskapets betydelse för hållbar utveckling och framgång. 
 
Håll utkik efter mer information om kommande event!                      
                       

                                 
   

Dags för en styrelseutvärdering?  
 
Regelbunden och systematisk utvärdering utgör grunden för bedömning av styrelsens och verkställande direktörens prestationer och för en fortlöpande utveckling av deras arbete.

En styrelses arbete påverkas av såväl lagens krav och ägandet som av företagets affärsförutsättningar.

Hur bedömer man att en styrelse sköter sitt uppdrag?

 Läs mer>>                      StyrelseAkademien 25 år
               
                                     
Protokoll föreningsstämma StyrelseAkademien Norr 2016
                                           

 
 
   
Välkommen till StyrelseAkademien Norr  
                   - En ideéll rörelse i näringslivets tjänst

StyrelseAkademien är en ideell förening som verkar för ett bättre styrelsearbete i svenska företag. Vår mission är att öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse för lönsamhet och utvecklingskraft. Vi arbetar med utbildning, nätverk, rekrytering och opinionsbildning.

   
      
Ordföranderollen
- en endagskurs som guidar dig in i rollen som ordförande

Är du ny som ordförande eller vill du ta på dig ett uppdrag som ordförande? Vill du veta vad som förväntas av dig som ordförande och känna trygghet att börja med ordförandejobbet?

- då har vi en kurs för dig!

Ökad insikt: Ordföranderollen, Luleå 8 november
 Läs mer och anmäl dig senast 1 november


Värdeskapande styrelsearbete för startups och styrelsekandidater

Oavsett om du är grundare, affärsängel, eller nytillkommen styrelsekandidat så kan du genom ett aktivt, pragmatiskt styrelsearbete utgöra den avgörande skillnaden för en startup. 

Endagsutbildning med fokus på affärsorienterat arbetssätt med praktiska exempel för startup styrelse eller advisory board.

Bland annat avhandlas följande: När passar advisory board eller styrelse bäst? Viktigaste verktygen för en startup styrelse? Viktigaste affärstrenderna inkl digitala, hur ser en lean strategi ut? Styrelsens bidrag i finansierings-frågor och nyckeltal? Var finns lämpliga kandidater eller startups? 

Umeå 18 januari 2017 

  Läs mer och anmäl dig här! 


”Tillväxt i ägarledda företag genom breddad styrelsekompetens"


Projektet ägs av Almi Företagspartner Nord och delfinansieras av Längmanska Företagarfonden, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Tillväxtverket och Almi. Projektet genomförs i samarbete med StyrelseAkademien Norr som för närvarande utbildar och förmedlar styrelsekandidater till ett 20-tal företag.
 Läs mer >>

Vi gratulerar Tärnaby Fjällhotell till ett bra val av styrelsekompetens!  Läs mer >>  

 
   
 
  

Bättre och lönsammare företag

- En serie kostnadsfria frukostmöten!

Å ena sidan har möjligheterna för nya företag & entreprenörer aldrig varit bättre, men å andra sidan har vi i dag en global konkurrens att övervinna. På våra frukostmöten tillsammans med utvalda partners, levererar vi ”strategisk kunskap” som syftar till att underlätta för dig som ägare, ledamot eller företagsledning.

Luleå        
- 3:e tisdagen varje månad        Plats Elite Stadshotellet Luleå
Skellefteå - 2:a tisdagen varje månad        Plats Skellefteå Stadshotell
Umeå        - 2:a fredagen varje månad        Plats Kafé Station i Umeå

Tid kl. 07.45-09.00
                      
För mer information se vår rikstäckande kalender

 
 

 
 
 

                         
 
Film om StyrelseAkademien 
 


Våra partners


   


     

 
StyrelseAkademien Norr, c/o Företagarnas regionkontor, Magasinsgatan 7, 3 tr, 903 27 Umeå, norr@styrelseakademien.se
Provided by Webforum