HemOm ossMedlemskapUtbildningarMötesformerRekryteringSamarbetspartnersSA SverigeKontaktSökKalender 

Logga in


Nu får du som medlem möjlighet att logga in på en medlemswebb och kunskapsbank.
 
Läs mer
Våra partners


Aktuellt


  Gilla oss på Facebook


Unik VD-/Styrelse-
ansvarsförsäkring

Vi erbjuder en unik ansvarsförsäkring som omfattar samtliga styrelseuppdrag som en styrelseledamot har.

 Läs mer

Styrelse- och VD-utvärdering
Regelbunden och systematisk utvärdering utgör grunden för bedömning av styrelsens och verkställande direktörens prestationer för en fortlöpande utveckling av bolagets resultat och konkurrenskraft.


Läs mer 

 Välkommen till StyrelseAkademien Örebro
En ideéll rörelse i näringslivets tjänst.

StyrelseAkademien är en ideell förening som verkar för ett bättre styrelsearbete i svenska företag.

Vår mission är att öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse för lönsamhet och utvecklingskraft. Vi arbetar med utbildning, nätverk, rekrytering och opinionsbildning.

 Läs mer
 Bli medlem

Nystart, nu satsar vi bredare!

 Läs mer, klicka här
    


Certifieringsutbildningen
Rätt Fokus

- 21 o 28 mars i Örebro

En Certifikatutbildning med undervisning om totalt 16 timmar vid två tillfällen, med fyra underrubriker:
• Rätt styrning
• Rätt bemanning
• Rätt inriktning
• Rätt arbetssätt
 Läs mer

Kandidatbanken
 Läs mer, klicka här


   

 


 

 StyrelseAkademien Örebro, c/o Företagarcoach, Box 1111, 701 11 Örebro, orebro@styrelseakademien.se
Provided by Webforum