HemOm ossMedlemskapUtbildningarMötesformerRekryteringSamarbetspartnersSA SverigeKontaktSökKalenderStora Styrelsedagen 

Logga in


Nu får du som medlem möjlighet att logga in på en medlemswebb och kunskapsbank.
 
Läs mer
Våra partners


Aktuellt


  Gilla oss på Facebook


Unik VD-/Styrelse-
ansvarsförsäkring

Vi erbjuder en unik ansvarsförsäkring som omfattar samtliga styrelseuppdrag som en styrelseledamot har.

 Läs mer

Styrelse- och VD-utvärdering
Regelbunden och systematisk utvärdering utgör grunden för bedömning av styrelsens och verkställande direktörens prestationer för en fortlöpande utveckling av bolagets resultat och konkurrenskraft.


 Läs mer 

 Välkommen till StyrelseAkademien Örebro
En ideéll rörelse i näringslivets tjänst.

StyrelseAkademien är en ideell förening som verkar för ett bättre styrelsearbete i svenska företag.

Vår mission är att öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse för lönsamhet och utvecklingskraft. Vi arbetar med utbildning, nätverk, rekrytering och opinionsbildning.

 Läs mer
 Bli medlemAktuella seminarier:

Strategiskt hållbarhetsarbete
i styrelser

Samarrangeras med Grant Thornton

 27 september kl 11.30-13.30


Hur hantera styrelseansvaret?
Samarrangeras med Grant Thornton

  18 oktober kl 11.30-13.30

_____________________

Lyckad rekrytering i Kandidatbanken

  Läs mer om Consensus lyckade rekrytering här


Nystart, nu satsar vi bredare!
 Läs mer, klicka här


    

Höstens utbildningar:

Rätt Fokus i styrelsearbetet
  19 och 25 oktober

Ökad Insikt: Ordföranderollen
  23 november

Ökad Insikt:
Modern ekonomistyrning

  6 december

______________________
                     
Kandidatbanken Läs mer, klicka här


   

 


 

 

StyrelseAkademien Örebro, c/o Företagarcoach, Box 1111, 701 11 Örebro, orebro@styrelseakademien.se
Provided by Webforum