HemOm ossMedlemskapUtbildningarFörmedlingMötesformer & AktiviteterSA SverigeKontaktSökKalender


  BLI MEDLEM

Gå med i StyrelseAkademien och ta del av våra kostnadsfria seminarier, Kunskapsbanken och Kandidatbanken. Du får även rabatt på våra utbildningar och på vår förmånliga styrelseansvarsförsäkring.

 Läs mer  LOGGA IN


Som medlem har du möjlighet att logga in på vår Medlemswebb och Kunskapsbank där du hittar matnyttig information om styrelsearbete.

 Läs mer  KANDIDATBANKEN
StyrelseAkademiens Kandidatbank finns för dig som är i behov av att rekrytera ordförande eller ledamot till din styrelse.

 Kandidatbanken 
 Rekryteringsprocessen
 Företagare berättar

 
     
VÅRA PARTNERS
                     
          

Styrelseutvärdering

Regelbunden och systematisk utvärdering utgör grunden för bedömning av styrelsens och verkställande direktörens prestationer och för en fortlöpande utveckling av deras arbete. 

En styrelses arbete påverkas av såväl lagens krav och ägandet som av företagets affärsförutsättningar. 
Hur bedömer man att en styrelse sköter sitt uppdrag?

  Läs mer

 

  Följ SA på Facebook


Kommande utbildningar
____________________________________________________________________ 
Kommande evenemang

Kvällsseminarium
Våra kvällsseminarium är kostnadsfria för medlemmar.
Kvällsevent om styrelseförmedling & styrelseförsäkring, 18 januari (VÄNTELISTA)
Välkomstträff för nya medlemmar, 25 januari

Föreningsstämma
Seminariekväll och föreningsstämma, 16 mars

        
  
Om StyrelseAkademien Skåne

StyrelseAkademien är en ideell förening som verkar för ett bättre styrelsearbete i svenska företag. Skåne är näst störst region med drygt 650 medlemmar.  
 Läs mer om StyrelseAkademien 


Dig som företagare kan vi hjälpa med rekrytering av styrelseledamöter och ordförande samt att hitta bra mentorer.
 Läs mer här  


Vi anordnar dessutom seminarier, företagsbesök, styrelsedagar och mycket mer. Håll utkik i kalendern. Som medlem får du även information om vad som händer genom våra nyhetsmail.
  Bli medlem 


  Master Fokus Styrelseledamot


Styrelserekrytering
 
  
Master Fokus Styrelseledamot är en  certifieringsutbildning för dig med en grundläggande styrelsekompetens, några års erfarenhet från styrelsearbete och aktiv i idag i minst en företagsstyrelse. Kursen hålls i Stockholm med deltagare från hela landet.

Läs mer här

Att rekrytera rätt ledamöter är helt avgörande för styrelsens och därmed ofta företagets framgång. Som ett stöd vid rekrytering av nya ledamöter kan StyrelseAkademien Skåne stötta ägare och valberedning i arbetet att finna rätt kompetens med rätt engagemang. Vi har ett omfattande nätverk av både lokala och nationella blivande ledamöter.

 Läs mer här


         
 
Ordförandeutbildning


Master Fokus Ordförande vänder sig till dig som är ordförande eller står i begrepp att bli ordförande i ett SME-företag och har god erfarenhet av styrelsearbete. Utbildningen tar sikte på de tillfällen som ställer extra krav på såväl styrelsen som ordföranden.
Kursen hålls i Stockholm med deltagare från hela landet.

 Läs mer och anmäl dig här

     

 Rätt Fokus i styrelsearbetet

Rätt Fokus i styrelsearbetet
Spara
Spara
Spara
Spara
Spara
Spara
Spara
Spara
Spara
Spara
Spara
Spara
Spara
Spara
Spara
Spara
Spara
Spara
Spara
Spara
Spara
Spara
StyrelseAkademien Skåne, skane@styrelseakademien.se
Provided by Webforum