HemOm ossMedlemskapUtbildningarFörmedling / rekryteringMötesformerSA SverigeKontaktSökKalender
Logga in


Nu får du som medlem möjlighet att logga in på en medlemswebb och kunskapsbank.
 Läs mer


  Kandidatbanken
StyrelseAkademiens Kandidatbank finns för dig som är i behov av att rekrytera ordförande eller ledamot till din styrelse.

 Kandidatbanken 
 Rekryteringsprocessen
 Företagare berättar

 
     
Våra partners
                     
          

Styrelseutvärdering

Regelbunden och systematisk utvärdering utgör grunden för bedömning av styrelsens och verkställande direktörens prestationer och för en fortlöpande utveckling av deras arbete. 

En styrelses arbete påverkas av såväl lagens krav och ägandet som av företagets affärsförutsättningar. 
Hur bedömer man att en styrelse sköter sitt uppdrag?

  Läs mer

 

  Följ SA på FacebookVälkommen till StyrelseAkademien Skåne


Du kan redan nu anmäla dig till flera av våra kurser och evenemang för att rusta dig inför hösten och nya utmaningar.
Tills dess önskar vi dig en härlig sommar!Höstens seminarier

Kvällsseminarium


Fler kvällsevent presenteras i höst - håll utkik!

  Whistleblowing, 1 september, Malmö


 ___________________________________
 

Utbildningar
Rätt Fokus i styrelsearbetet

Vårens sista kurs hölls slutet på maj,
men du kan redan nu boka plats på
någon av höstens kurser.

  Rätt fokus, 6 och 19 september, Malmö

  Rätt fokus, 4 och 11 oktober, Helsingborg

  Rätt fokus, 21 och 29 november, Malmö

____________________________

Styrelseledamot i noterade bolag

En endagsutbildning för dig som redan gått Rätt fokus.

  Styrelseledamot i noterade bolag, 5 oktober, Göteborg

____________________________

Nyckeltalsutbildning

En kurs skapad speciellt för StyrelseAkademien Skåne, för dig som vill vässa dina ekonomikunskaper. Återkommer till hösten.

____________________________


Stora styrelsedagen 2016


Boka redan nu in årets styrelseevent - Stora Styrelsedagen! Mer information och program släpps i höst, men du kan redan nu anmäla dig genom att klicka på länken nedan.

  Stora Styrelsedagen, 9 november, Malmö

____________________________________________________________________          
  
Om StyrelseAkademien Skåne

StyrelseAkademien är en ideell förening som verkar för ett bättre styrelsearbete i svenska företag. Skåne är näst störst region med drygt 650 medlemmar.  
 Läs mer om StyrelseAkademien 


Dig som företagare kan vi hjälpa med rekrytering av styrelseledamöter och ordförande samt att hitta bra mentorer.
 Läs mer här  


Vi anordnar dessutom seminarier, företagsbesök, styrelsedagar och mycket mer. Håll utkik i kalendern. Som medlem får du även information om vad som händer genom våra nyhetsmail.
  Bli medlem 


  Ny Högre styrelseutbildning


Styrelserekrytering
 
  


Högre styrelseutbildning är en  certifieringsutbildning för dig med en grundläggande styrelsekompetens, några års erfarenhet från styrelsearbete och aktiv i idag i minst en företagsstyrelse. 


 Läs mer här
Att rekrytera rätt ledamöter är helt avgörande för styrelsens och därmed ofta företagets framgång. Som ett stöd vid rekrytering av nya ledamöter kan StyrelseAkademien Skåne stötta ägare och valberedning i arbetet att finna rätt kompetens med rätt engagemang. Vi har ett omfattande nätverk av både lokala och nationella blivande ledamöter.

 Läs mer här         
 
Ordförandeutbildning


Utbildningen vänder sig till dig som är ordförande eller står i begrepp att bli ordförande i ett SME-företag och har god erfarenhet av styrelsearbete. Utbildningen tar sikte på de tillfällen som ställer extra krav på såväl styrelsen som ordföranden. 

 Läs mer och anmäl dig här
     

 Rätt Fokus i styrelsearbetet

Rätt Fokus i styrelsearbetet
Spara
Spara
StyrelseAkademien Skåne, skane@styrelseakademien.se
Provided by Webforum