HemOm ossMedlemskapUtbildning & AktiviteterUtvärderingFörmedlingPartnersLogga inSökPressKalender
Logga in
Du som medlem har möjlighet att logga in på StyrelseAkademiens gemensamma Medlemswebb där du finner Kunskapsbanken och Kandidatbanken.

Strategiska Partners


Aktuellt
Ylva Hambraeus Björling ny ordförande 
 Frågor & svar med Ylva
 Pressrelease
--------------------------------------

  
 Ny film om Styrelseakademien

-------------------------------------- Film om Kandidatbanken
--------------------------------------

 Vill du få epost-utskick med nyheter från oss? 

   

StyrelseAkademien Stockholm 25 år

Under de senaste 25 åren har den stora förflyttningen av styrelsearbetet gått från kontroll av företagsledningen till värdeskapande. Det vill vi lyfta fram under jubileumsåret.

Förr satt man i styrelsen och nu arbetar man i styrelsen. Internationaliseringen – där kapital och investeringar sker på en global, kommersiell arena – ställer idag större krav på bolagsstyrning. Genom införandet av en systematisk sådan har ägarna på ett påtagligt sätt återtagit den strategiska styrningen av bolagen.

Jubileumsårets tema är därför ”Värdeskapande styrelsearbete”. Styrelsen måste få mod att sköta sin verkliga uppgift; att hjälpa företagsledningen att hitta rätt väg framåt. Styrelsearbetet och styrelseledamöterna ska inspirera ledningen till att överträffa konkurrenterna i tillväxt, ekonomiskt värdeskapande och finansiell styrka.

Läs mer om jubiléet     Till Eventkalendern     Blogg     Bli medlem


Missa inte bloggen om värdeskapande styrelsearbete 
                                   
Näringslivsprofiler skriver om värdeskapande styrelsearbete; Helena Stjernholm, Günther Mårder, Elisabeth Thand Ringqvist mfl Jubileumsbloggen
Sista tillfället i vår: 
Över 6500 personer har hittills valt att gå StyrelseAkademiens certifieringsutbildning Rätt fokus i styrelsearbetet. Nästa tillfälle är den 12-13 juni - Internat Djurönäset...

Ett väl genomarbetet kursupplägg i kombination med kompetent kursledare gjorde att det var väl
investerade dagar.


 Läs mer och anmäl dig här

                                                
Redo för nya lagen om hållbarhetsredovisning?

Sveriges första certifierbara styrelseutbildning inom CR och hållbart företagande. Utbildningen gör styrelsen och ledningen rustad att möta de krav som den nya lagstiftningen ställer på hållbarhetsredovisning.


 Datum 15-16 sept. Lär mer här.


Bli en certifierad styrelseledamot

Rätt fokus i styrelsearbetet
Utbildningen är grundläggande och vänder sig till alla som är intresserade av att utvecklas inom ägar- och styrelseområdet. Du kan tex. vara ägare, styrelseledamot eller VD.

 För alla HÖSTENS datum se kalender

StyrelseAkademien Stockholm, Jakobs Torg 3, SE-111 52 Stockholm | Tel 08-400 250 10 | info@styrelseakademien.se
Provided by Webforum