HemOm ossMedlemskapUtbildningarFörmedling / RekryteringMötesformer / AktiviteterSamarbetspartnersSA SverigeKontaktSökNyheterKalender
 
Logga in
Nu får du som medlem möjlighet att logga in på en medlemswebb och kunskapsbank.  Läs mer

Vår partner 2016
Aktuellt

Behov av en extern ledamot i din styrelse?

Vi har landets största kandidatbank för styrelseledamöter och god erfarenhet av att hjälpa företag att få tag i rätt person för uppdraget.

Kontakta oss så kan vi berätta mer om möjligheterna och processen vi använder oss av.

  
Följ oss!
Följ oss på LinkedIn för att hålla dig uppdaterad om aktuella händelser inom föreningen.

 Välkommen till StyrelseAkademien Sydost

StyrelseAkademien är en ideell förening som verkar för ett bättre styrelsearbete i svenska företag.

Vår mission är att öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse för lönsamhet och utvecklingskraft. Vi arbetar med utbildning, nätverk, rekrytering och opinionsbildning.

 Läs mer

 Bli medlem

Utbildningar och aktiviteter våren 2017

Rätt Fokus i styrelsearbetet
1 & 8 februari, Kronoberg 
2 & 9 februari, Blekinge 
22 & 29 mars, Kalmar 

Ökat fokus:
Ordföranderollen

2 maj, Kalmar 

Modern ekonomisk styrning
3 maj, Växjö 

Strategi ur ett styrelseperspektiv
4 maj, Kalmar 

Guldklubban 2016
Läs mer om den nominerade från vardera län:


Kronoberg : Ronny Lindén 

Kalmar: Kjell Axelsson 

Blekinge: Per Håkansson 


Kunskaper värda att sprida?

Besitter du specialkunskaper som rör styrelsearbete som du vill dela med dig av till andra medlemmar i StyrelseAkademien?

Ta då kontakt med oss så ska vi se om det går att göra en intressant aktivitet kring ämnet.

sydost@styrelseakademien.se 
 

Hållbarhet på styrelseagendan!
-Endagskurs den 14 december

Nya direktiv kräver hållbarhetsredovisning för många bolag. Men hållbarhet är så mycket mer än bara en redovisning av sitt arbete. 

Det är en viktig del att få hållbarhet på styrelseagendan. Därför anordnar vi en endagskurs för att hjälpa till att få igång arbetet. 

Läs mer och anmäl dig här! 

  Johan Markstedt,  Verksamhetsledare, Växjö, 0470-794633
StyrelseAkademien Sydost, Framtidsvägen 10 A, Videum Science Park, 351 96 Växjö, tel 0470-794640, sydost@styrelseakademien.se
Provided by Webforum