HemOm ossMedlemskapPartnersUtbildningUtvärderingFörmedling/RekryteringPress/OpinionSA SverigeSökKalender
 Aktuellt
                                         
 2x2 dgr, Start 24/1  "Master Fokus Ordförande" Stockholm

 25 januari &
   1 februari

   Styrelseutbildning
   "Rätt Fokus"


 31 januari
    Styrelsecafé -   
    "Digitalisering
"

 2 februari
    Träff Nya Medlemmar

   
   
 Alla aktiviteter

 Logga in
Du får som Medlem möjlighet att logga in på vår Medlemswebb med åtkomst till bland annat vår Kunskapsbank.

 Bli medlem
 Här kan du läsa om våra
   olika medlemskap.

 Se filmen om StyrelseAkademien  

Aktiviteter hos våra grannföreningar:   

- Sjuhärard  
- Fyrbodal
- Halland
- Jönköping
Vi samarbetar även med:  
                         
                  
  
 

     
 


Utmärkelsen Guldklubban som instiftades 2005 vill "uppmärksamma goda exempel på hur styrelseordförandeskapet utövas i praktiken". 

 
Läs mer 

           

              
       
       
             
            Välkomna till 2017 års Föreningsstämma      
     
        Boka tisdagen den 4 april
        Tid 16.30 - 20.00
        Mingel, fika och föreläsning som   
        avslutas med Stämma

        Mer info kommer inom kort...                          
                    
               
               
       
       
               
        StyrelseCafé -
"Förändra eller dö: Digitaliseringen väntar inte på någon…"

     
        Digitaliseringen innebär en samhällsförändring som bara kan jämföras med övergången från jordbruks- till industrisamhälle. Alla kommer att påverkas både privat och professionellt? Teknik, affärsmodeller, organisationer och yrkesroller kommer att förändras och med dem maktförhållanden, juridik och skattesystem. 

Den digitala tekniken producerar närmare 24 timmar per dygn 365 dagar om året. Det innebär att flertalet av dagens företag och en stor del av arbetskraften inte kommer att behövas. Men, det innebär också att vi blir enormt beroende av att tekniken alltid fungerar… Vi kommer att behöva en nolltolerans mot fel.

     
          Anders Källström är ekonomie doktor 
och arbetande styrelseordförande i den
av industrin startade 
tankesmedjan
Sustainability Circle.
 
                                                                                                               
     
                                    Värdar för kvällen är KPMG

     
       
     
StyrelseAkademien Västsveriges Partners:

 
       
               
        Läs om våra tidigare aktiviteter:       
           


 
       
       
       
         
VD-/Styrelseansvars-försäkring
     
       

StyrelseAkademien erbjuder en unik VD-/Styrelseansvarsförsäkring.
Försäkringen omfattar samtliga styrelseuppdrag som en styrelseledamot har.

Se vår film om försäkringen

 Läs mer om försäkringen och ansök.

     
         
Styrelse- och VD-Utvärdering
     
       
Regelbunden och systematisk utvärdering utgör grunden för bedömning av styrelsens och verkställande direktörens prestationer för en fortlöpande utveckling av bolagets resultat och konkurrenskraft. 

 Läs mer

     
       
     

     
                            

 23 april
StyrelseCafé: CSR
David Schreiber berättar om hur ”Allt hänger ihop” på Gärde Wesslau Advokatbyrå


Ny bok vill lyfta behovet av valberedningar

”Valberedningen – nyckeln till en bra styrelse”, är skriven av näringslivsnestorn Rune Brandinger som suttit i ett 80-tal styrelser. ”Äntligen finns en praktisk handbok i valberedningsarbete. Alltför ofta tillsätts nya styrelseledamöter utan tillräcklig eftertanke, det gäller även stora börsföretag”, säger Lars-Erik Forsgårdh, ordförande i Styrelseakademien som ger ut boken.

 

                                                                                                                     Läs mer.... 


Ny bok vill lyfta behovet av valberedningar

”Valberedningen – nyckeln till en bra styrelse”, är skriven av näringslivsnestorn Rune Brandinger som suttit i ett 80-tal styrelser. ”Äntligen finns en praktisk handbok i valberedningsarbete. Alltför ofta tillsätts nya styrelseledamöter utan tillräcklig eftertanke, det gäller även stora börsföretag”, säger Lars-Erik Forsgårdh, ordförande i Styrelseakademien som ger ut boken.

 

                                                                                                                     Läs mer.... 


Ny bok vill lyfta behovet av valberedningar

”Valberedningen – nyckeln till en bra styrelse”, är skriven av näringslivsnestorn Rune Brandinger som suttit i ett 80-tal styrelser. ”Äntligen finns en praktisk handbok i valberedningsarbete. Alltför ofta tillsätts nya styrelseledamöter utan tillräcklig eftertanke, det gäller även stora börsföretag”, säger Lars-Erik Forsgårdh, ordförande i Styrelseakademien som ger ut boken.

 

                                                                                                                     Läs mer.... 


Årets StyrelseAkademi 2015/2016 är StyrelseAkademien Västsverige
Årets StyrelseAkademi 2015/2016 är StyrelseAkademien Västsverige
StyrelseAkademien VästsverigeÅrets förening 2015/26
StyrelseAkademien VästsverigeÅrets förening 2015/26
StyrelseAkademien VästsverigeÅrets förening 2015/26

   
         2016 års Föreningsstämma
 
       
  Måndagen den 18 april hölls föreningsstämma i StyrelseAkademien  
  Västsverige.
  Karl Malmström och Uta Ristorp valdes in i Styrelsen och Bert Olsson lämnar oss
  efter många trogna år. Stort Tack till Bert!
  I valberedningen valdes Malin Lundgren in och Karin Eriksson lämnar oss, tack
  Karin! 
 
         

 
Karl Malmström

 
Uta Ristorp

 
Malin Lundgren

 
       
   
         2016 års Föreningsstämma
 
       
  Måndagen den 18 april hölls föreningsstämma i StyrelseAkademien  
  Västsverige.
  Karl Malmström och Uta Ristorp valdes in i Styrelsen och Bert Olsson lämnar oss
  efter många trogna år. Stort Tack till Bert!
  I valberedningen valdes Malin Lundgren in och Karin Eriksson lämnar oss, tack
  Karin! 
 
         

 
Karl Malmström

 
Uta Ristorp

 
Malin Lundgren

 
       
               
       
   

 

     
              Vår grundläggande tvådagars certifieringsutbildning i bolagsstyrning och 
  styrelsearbete har här byggts på med en extra dag. Den ger dig den kunskap
  som en styrelseledamot i ett börsnoterat företag förväntas ha.

  Nu kör vi i Göteborg i höst!

                                                      Information och anmälan...

 
     
       
               
       
   

 

     
              Vår grundläggande tvådagars certifieringsutbildning i bolagsstyrning och 
  styrelsearbete har här byggts på med en extra dag. Den ger dig den kunskap
  som en styrelseledamot i ett börsnoterat företag förväntas ha.

  Nu kör vi i Göteborg i höst!

                                                      Information och anmälan...

 
     
       
               
       
   

 

     
              Vår grundläggande tvådagars certifieringsutbildning i bolagsstyrning och 
  styrelsearbete har här byggts på med en extra dag. Den ger dig den kunskap
  som en styrelseledamot i ett börsnoterat företag förväntas ha.

  Nu kör vi i Göteborg i höst!

                                                      Information och anmälan...

 
     
       
               
       
   

 

     
              Vår grundläggande tvådagars certifieringsutbildning i bolagsstyrning och 
  styrelsearbete har här byggts på med en extra dag. Den ger dig den kunskap
  som en styrelseledamot i ett börsnoterat företag förväntas ha.

  Nu kör vi i Göteborg i höst!

                                                      Information och anmälan...

 
     
       

   
         

"Fyll inte ett hål",

satsa på rätt ledamot

   
           
Att hitta och tillsätta rätt nyckelpersoner till ledningsgrupp eller styrelse är en grundförutsättning för verksamhetens framgång. För att lyckas med matchningen mellan uppgift och person bör rekryteringsarbetet inledas med en noggrann analys av företagets framtida strategi och mål, först då får man relevant underlag för att identifiera vilket kompetens som krävs för framtiden. Under föreläsningen går Kristina igenom hur man på bäst sätt genomför en verksamhetsanalys samt sammanfattar det i en kompetensprofil där erfarenheter, kunskaper och personliga egenskaper är definierade och nära kopplade till strategi och företagsmål. 


 

   
         

  Kristina Halovanic har mångårig erfarenhet av rekrytering, urval och chefscoaching från både stora och små bolag samt offentlig och privat sektor. Hon har även arbetat med marknadsföring och försäljning, i Sverige och utomlands. Hon har examen inom pedagogik och företagsekonomi samt påbyggnadsutbildningar inom psykologi. Hon driver idag HR-konsultbolaget Halovanic&Halovanic med sin syster.    
       

Eton - The Shirt Maker on the global market
Från farmors kök till globalt premiumvarumärke     
StyrelseAkademien Västsverige, Mässans Gata 18, 412 51 Göteborg, Kansli 0761-97 99 30, vastsverige@styrelseakademien.se
Provided by Webforum