HemOm ossMedlemskapPartnersUtbildningUtvärderingFörmedling/RekryteringPress/OpinionSA SverigeSökKalender  
Här kan du läsa om våra olika medlemskap.

Erbjudande!
Ansök om medlemskap före den 30 juni och få vår bok
”Vägledning till god styrelsesed”.

Logga in

Du får som Medlem möjlighet att logga in på vår Medlemswebb med åtkomst till bland annat vår omfattande Kunskapsbank.

Aktuellt

  14 juni
    Informationsträff

   
 Vår styrelseutbildning 
   "Rätt Fokus"
    Hösten 2016


Boka in redan nu:
18/8 Frukostseminarium
13/9 Styrelsecafé (kväll)
27/9 Ny som medlem
11/10 Skattefrågor SME
25/10 Skattefrågor Stora bolag


 
 Se filmen om StyrelseAkademien  

 


Bläddra i vår                     utbildningskatalog!

 

 
Kika även i katalogen "Våra tjänster" här... 


Våra partners
  
          
  

                         

Utmärkelsen Guldklubban som instiftades 2005 vill "uppmärksamma goda exempel på hur styrelseordförandeskapet utövas i praktiken". 

 Läs mer
Aktiviteter hos SA-grannföreningar
- Fyrbodal
- Halland
- Jönköping
- Sjuhärard       
       
     
       
   

 

     
             
 
Vår grundläggande tvådagars certifieringsutbildning i bolagsstyrning och styrelsearbete har här byggts på med en extra dag. Den ger dig den kunskap som en styrelseledamot i ett börsnoterat företag förväntas ha.

Nu kör vi i Göteborg i höst!

                                                      Information och anmälan...

     
       
       
       
          Organisationsförändring    
           
Sten-Åke Thundal har på grund av ändrade förhållanden beslutat att lämna sin befattning som VD för StyrelseAkademien Västsverige per den 2 juni.
Vi önskar Sten-Åke lycka till i framtida arbetsuppgifter och ser gärna Sten-Åke som fortsatt medlem.

StyrelseAkademin Västsverige
Rigmor Öberg
Ordförande


   
       
       
       
         2016 års Föreningsstämma
 
       

Måndagen den 18 april hölls föreningsstämma i StyrelseAkademien Västsverige.
Karl Malmström och Uta Ristorp valdes in i Styrelsen och Bert Olsson lämnar oss efter många trogna år. Stort Tack till Bert!
I valberedningen valdes Malin Lundgren in och Karin Eriksson lämnar oss, tack Karin! 
 
         

 
Karl Malmström

 
Uta Ristorp

 
Malin Lundgren

 
       
       
       
           Läs tidigare Nyheter:   
       


 
       
       
       
           VD-/Styrelseansvars-försäkring  
            
   

StyrelseAkademien erbjuder en unik VD-/Styrelseansvarsförsäkring.
Försäkringen omfattar samtliga styrelseuppdrag som en styrelseledamot har.

 Se vår film om försäkringen

 Läs mer om försäkringen och ansök.

 

 
           Styrelse- och VD-Utvärdering  
       
   Regelbunden och systematisk utvärdering utgör grunden för bedömning av styrelsens och verkställande direktörens prestationer för en fortlöpande utveckling av bolagets resultat och konkurrenskraft. 

 Läs mer

 
       
       
     


 23 april
StyrelseCafé: CSR
David Schreiber berättar om hur ”Allt hänger ihop” på Gärde Wesslau Advokatbyrå


Ny bok vill lyfta behovet av valberedningar

”Valberedningen – nyckeln till en bra styrelse”, är skriven av näringslivsnestorn Rune Brandinger som suttit i ett 80-tal styrelser. ”Äntligen finns en praktisk handbok i valberedningsarbete. Alltför ofta tillsätts nya styrelseledamöter utan tillräcklig eftertanke, det gäller även stora börsföretag”, säger Lars-Erik Forsgårdh, ordförande i Styrelseakademien som ger ut boken.

 

                                                                                                                     Läs mer.... 


Ny bok vill lyfta behovet av valberedningar

”Valberedningen – nyckeln till en bra styrelse”, är skriven av näringslivsnestorn Rune Brandinger som suttit i ett 80-tal styrelser. ”Äntligen finns en praktisk handbok i valberedningsarbete. Alltför ofta tillsätts nya styrelseledamöter utan tillräcklig eftertanke, det gäller även stora börsföretag”, säger Lars-Erik Forsgårdh, ordförande i Styrelseakademien som ger ut boken.

 

                                                                                                                     Läs mer.... 


Ny bok vill lyfta behovet av valberedningar

”Valberedningen – nyckeln till en bra styrelse”, är skriven av näringslivsnestorn Rune Brandinger som suttit i ett 80-tal styrelser. ”Äntligen finns en praktisk handbok i valberedningsarbete. Alltför ofta tillsätts nya styrelseledamöter utan tillräcklig eftertanke, det gäller även stora börsföretag”, säger Lars-Erik Forsgårdh, ordförande i Styrelseakademien som ger ut boken.

 

                                                                                                                     Läs mer.... 


Årets StyrelseAkademi 2015/2016 är StyrelseAkademien Västsverige
Årets StyrelseAkademi 2015/2016 är StyrelseAkademien Västsverige
StyrelseAkademien VästsverigeÅrets förening 2015/26
StyrelseAkademien VästsverigeÅrets förening 2015/26
StyrelseAkademien VästsverigeÅrets förening 2015/26

   
         2016 års Föreningsstämma
 
       
  Måndagen den 18 april hölls föreningsstämma i StyrelseAkademien  
  Västsverige.
  Karl Malmström och Uta Ristorp valdes in i Styrelsen och Bert Olsson lämnar oss
  efter många trogna år. Stort Tack till Bert!
  I valberedningen valdes Malin Lundgren in och Karin Eriksson lämnar oss, tack
  Karin! 
 
         

 
Karl Malmström

 
Uta Ristorp

 
Malin Lundgren

 
       
   
         2016 års Föreningsstämma
 
       
  Måndagen den 18 april hölls föreningsstämma i StyrelseAkademien  
  Västsverige.
  Karl Malmström och Uta Ristorp valdes in i Styrelsen och Bert Olsson lämnar oss
  efter många trogna år. Stort Tack till Bert!
  I valberedningen valdes Malin Lundgren in och Karin Eriksson lämnar oss, tack
  Karin! 
 
         

 
Karl Malmström

 
Uta Ristorp

 
Malin Lundgren

 
       
               
       
   

 

     
              Vår grundläggande tvådagars certifieringsutbildning i bolagsstyrning och 
  styrelsearbete har här byggts på med en extra dag. Den ger dig den kunskap
  som en styrelseledamot i ett börsnoterat företag förväntas ha.

  Nu kör vi i Göteborg i höst!

                                                      Information och anmälan...

 
     
       
               
       
   

 

     
              Vår grundläggande tvådagars certifieringsutbildning i bolagsstyrning och 
  styrelsearbete har här byggts på med en extra dag. Den ger dig den kunskap
  som en styrelseledamot i ett börsnoterat företag förväntas ha.

  Nu kör vi i Göteborg i höst!

                                                      Information och anmälan...

 
     
       
               
       
   

 

     
              Vår grundläggande tvådagars certifieringsutbildning i bolagsstyrning och 
  styrelsearbete har här byggts på med en extra dag. Den ger dig den kunskap
  som en styrelseledamot i ett börsnoterat företag förväntas ha.

  Nu kör vi i Göteborg i höst!

                                                      Information och anmälan...

 
     
       
               
       
   

 

     
              Vår grundläggande tvådagars certifieringsutbildning i bolagsstyrning och 
  styrelsearbete har här byggts på med en extra dag. Den ger dig den kunskap
  som en styrelseledamot i ett börsnoterat företag förväntas ha.

  Nu kör vi i Göteborg i höst!

                                                      Information och anmälan...

 
     
       
Aktiviteter
10 november 2016
Ekonomiutbildning 1 dag - KPMG
9 november 2016
Rätt Fokus 9+16 november
25 oktober 2016
Skatteseminarium - Större bolag
12 oktober 2016
Rätt Fokus 12+19 oktober
11 oktober 2016
Skatteseminarium - SME
28 september 2016
Rätt Fokus - Noterade bolag
27 september 2016
Informationsträff - Nya Medlemmar
22 september 2016
Ökad insikt - Strategi ur ett styrelseperspektiv (SME)
7 september 2016
Rätt Fokus 7+14 september
StyrelseAkademien Västsverige, Mässans Gata 18, 412 51 Göteborg, Kansli 0761-97 99 30, vastsverige@styrelseakademien.se
Provided by Webforum