Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

 

 

 

Förening

 Välkommen till ett nytt år med StyrelseAkademien Skåne!

Nu är det dags att summera 2018 och vi vill börja med att tacka våra 750 medlemmar för att ni valt att engagera er i StyrelseAkademien. Glädjande nog ser allt fler vikten av det värde ett aktivt och professionellt styrelsearbete skapar.

Under året har vi genomfört ett antal kvällsevent med fokus på aktuella styrelsefrågor som: strategiskt varumärkesarbete, kriskommunikation, företagskultur, obestånd och strategi i praktiken för att nämna några.

En av höjdpunkterna under året var Stora Styrelsedagen med temat ”Mod, moral och integritet”.  Ett intressant inslag var samtalet mellan Marie Ehrling (ordförande Telia), Johan Andersson (vd Mellby Gård), Ossian Ekdahl (ägaransvarig AP 1) och Bert Nordberg (ordförande i Vestas, TDC och Sigma Connectivity) om modiga styrelser och ägare.

Årets skånska nominering till Guldklubban för onoterade bolag delades ut till Bert Nordberg för hans ordförandeskap i Sigma Connectivity. Guldklubban är en utmärkelse för förtjänstfullt ordförandeskap som delas ut av StyrelseAkademien i samarbete med Deloitte och SEB.

Ett av StyrelseAkademiens uppdrag är att driva opinion och under 2018 har beskattningen av styrelseledamöters arvodering stått högst på agendan. Högsta förvaltningsdomstolens dom med innebörd att styrelsearvode skall beskattas som inkomst av tjänst kommer att påverka små och medelstora företags möjlighet att attrahera professionella styrelseledamöter. I januari besökte vi Skatteutskottet och förklarade effekten av de ändrade beskattningsreglerna. Dagens Industri belyste frågan i juni och i slutet av året har Svenskt Näringsliv skickat in en hemställan om lagändring till Regeringskansliet. Arbetet fortsätter under 2019.

Vår vision är ”en extern ledamot i alla bolag” och vårt uppdrag är att fler företag skall se värdet av externa ledamöter och den kompetens de tillför. Därför är det positivt att omfattningen av styrelseuppdrag som annonseras via Kandidatbanken har ökat. Detta är en strategiskt viktig fråga som styrelsen har stort fokus på.

Att ge våra medlemmar möjlighet att öka sin kunskap i bolagsstyrning är en viktig del av vår verksamhet. Utöver vår certifieringsutbildning Rätt Fokus har vi arrangerat en LinkedIn utbildning för dig som vill bygga ditt styrelsevarumärke samt en e-utbildning för dig som vill vässa dina kunskaper inom ekonomi. Under 2019 kommer vi även att erbjuda en halvdagsutbildning med temat ”Ekonomi – vilka frågor måste du ställa som styrelseledamot?”.

Under 2019 fortsätter vi med intressanta teman ur styrelseperspektiv – närmast följer:

  • tisdag 15 januari ”Finansiell Risk” i samarbete med vår strategiska partner Handelsbanken i Malmö.

  • onsdag 6 februari ”Styrelseperspektiv - Årsstämma” med Paul Folkesson, erfaren ordförande vid bolags- och årsstämmor där vår värd är Nordea i Malmö.

  • onsdag 13 mars ”StyrelseAkademien Skånes årstämma” hos PwC  i Malmö.

Utöver detta har vi flera intressanta kvällsevent och aktiviteter planerade som presenteras i början av året.

Slutligen ett stort tack till våra strategiska partners – Aspekta, Advokatfirman Lindahl, Handelsbanken, KPMG, Nordea, PwC, SEB, Sparbanken Skåne och WSA Law.

Vårt mål är att leverera bästa möjliga medlemsnytta och vi vill gärna ha dina synpunkter på vad som kan göras bättre. Skicka gärna ett mejl till mig, kristina@jarring.se

Under jul- och nyårshelgen har vi stängt från den 21 december t.o.m. den 8 januari.

Vi önskar dig en Fridfull Jul och Nyårshelg och hälsar dig välkommen till nya spännande aktiviteter för att öka din styrelsekompetens 2019!
Kristina Jarring Lilja

Ordförande StyrelseAkademien Skåne

 

 

 

Nationella partners: