Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Område

Knäck räkenskaperna - och öka förståelsen för ekonomi

En styrelseutbildning om finansiellt värdeskapande, och om finansiella nyckeltal. Eller annorlunda uttryckt: ta makt över ekonomin - och ekonomen.

Styrelsen ska styra, och ställa krav på bolagets ekonomiska redovisning, men för detta krävs kunskap och förståelse hur de ekonomiska parametrarna samverkar och påverkar varandra.

Även om du ”kan ekonomi” upplever många denna punkt på styrelseagendan svår att tränga igenom:
- vilka krav kan jag ställa på den ekonomiska redovisningen?
- vad speglar de ekonomiska nyckeltalen?
- hur säkerställer jag att den ekonomiska redovisningen speglar de resultatpåverkande faktorerna?

För dig som arbetar i styrelser, och för dig i management, har vi tagit fram en helt ny utbildning med fokus på hur styrelser ska arbeta med ekonomi.

Utbildningen är tvådelad: först har du egenstudier i form av två inspelade föreläsningar i ämnet som du kan gå igenom när du vill, och hur ofta du önskar.

När du gjort denna del i utbildningen har du grundkunskaperna om styrelsens arbete med ekonomi – oavsett om du är van ekonom, eller relativt ny inom området.

Andra delen är en fysisk träff där vi i grupp samlar ihop frågor som uppkommit, och sedan utifrån en gemensam kunskapsbas går vidare och utvecklar hur du som ledamot ska bidra att utveckla den ekonomiska redovisningen att bidra till företagets utveckling.


Utbildningen består av en digital utbildningsdel och en heldag på plats med läraren. Den digitala utbildningsdelen genomförs av dig innan kursdagen.

 

 

 

Per Arvidson, lärare


Lärare

Per Arvidson 

 

Per Arvidson är konsult inom ekonomistyrning, redovisning och företagsanalys. Per är också lärare, forskare och författare till en av Sveriges mest använda läroböcker i företagsekonomi.

Nationella partners: