Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

 

_________

Läs mer och hitta kontaktuppgifter till StyrelseAkademiens alla utskott och råd. 

Utskott OcH Råd

Internationella utskottet

StyrelseAkademien har länge haft en central roll i utvecklingen av svensk styrelsepraxis och bolagsstyrning. För att ytterligare vara med och påverka utvecklingen både här i landet, inom Europa och internationellt, är vi sedan 2012 Sveriges representant i ecoDa – European Confederation of Directors’ Association.

> Till internationella utskottet

Utvärderingsutskottet

StyrelseAkademien erbjuder sedan år 2009 en webbaserad tjänst för styrelse- och VD-utvärderingar. Sedan dess har över 500 utvärderingar genomförts för en mängd olika organisationer (företag och föreningar). Utvärderingsutskottet ansvarar gentemot styrelse och VD för att tjänsten utvecklas som en viktig och integrerad del av vårt utbud av produkter och tjänster inom bolagsstyrningsområdet.

> Till utvärderingsutskottet

Forskningsutskottet

Vi har, sedan starten, haft som ambition att basera vår verksamhet på bästa möjliga forskningsbaserade kunskap i kombination med gällande god praxis. Vårt forskningsutskott inrättades 2012, har bland annat som mål att bli ett virtuellt nav för svensk forskning inom bolagsstyrning. Vi ska även öka kunskapen bland våra medlemmar om styrelserelevanta forskningsområden i Sverige och vilka forskarna är.

> Till forskningsutskottet

Utbildningsutskottet

Utbildningsutskottet är StyrelseAkademiens sammanhållande organ för de nationella utbildningsprogrammen och ska verka för att StyrelseAkademien är en erkänd utbildningsaktör inom ägar-och bolagsstyrning. Utskottet består av representanter från olika nationella utbildningar samt en representant från SA Sveriges styrelse.

> Till utbildningsutskottet

Ordföranderådet

Ordföranderådet är ett forum för informations-, erfarenhetsutbyte och strategiutveckling och ska verka för medlemsföreningarnas utveckling. Ordföranderådet består av alla medlemsföreningarnas valda ordförande och sammankallas minst två gånger per år av StyrelseAkademien Sveriges ordförande.

> Till ordföranderådet

Nationella partners: