Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

 

_________

Läs mer och hitta kontaktuppgifter till StyrelseAkademiens alla utskott och råd. 

Utskott OcH Råd

Forskningsutskottet

Vårt forskningsutskott inrättades 2012, har bland annat som mål att bli ett virtuellt nav för svensk forskning inom bolagsstyrning.

> Till forskningsutskottet

Utbildningsutskottet

Utbildningsutskottet ska verka för att StyrelseAkademien är en erkänd utbildningsaktör inom ägar- och bolagsstyrning.

> Till utbildningsutskottet

IT-utskottet

IT-utskottet stöttar StyrelseAkademien Sveriges styrelse med underlag för kloka beslut avseende digital strategi samt relaterade projekt.

> Till IT-utskottet

Internationella utskottet

Sedan 2012 är StyrelseAkademien Sveriges representant i ecoDa för att ytterligare vara med och påverka utvecklingen av svensk styrelsepraxis och bolagsstyrning.

> Till internationella utskottet

Utvärderingsrådet
 

Utvärderingsrådet ansvarar gentemot styrelse och VD för att tjänsten utvecklas som en viktig och integrerad del av vårt utbud av produkter och tjänster inom bolagsstyrningsområdet.

> Till utvärderingsrådet

Ordföranderådet
 

Ordföranderådet är ett forum för informations-, erfarenhetsutbyte och strategiutveckling och ska verka för medlemsföreningarnas utveckling.

> Till ordföranderådet

Nationella partners: