Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

____________

Information

Läs om våra lärare:

Vad tycker tidigare deltagare?

Master Fokus

Sedan våren 2010 erbjuder StyrelseAkademien masterutbildningar som du bör gå om du vill ta nästa steg i ditt styrelsearbete och bredda och fördjupa dina kunskaper. De vänder sig till dig som är aktiv styrelseledamot, ordförande, ägare eller vd i privata eller noterade, medelstora bolag och som självständigt vill kunna identifiera och driva ett värdeskapande styrelsearbete.

Master fokus - olika inriktningar

Master fokus ordförande

Denna utbildning vänder sig till dig som redan är – eller är på väg att bli – ordförande i ett mindre eller medelstort onoterat bolag och vill bli mer trygg i din roll. 

> Läs mer

Master fokus styrelseledamot

Denna utbildning klargör styrelsens och företagsledningens roller och interaktion. Du får också kunskap så att du kan ställa förnuftiga frågor och lämna realistiska utrednings- och analysuppdrag till ledning och konsulter.

> Läs mer

ecoDa:s Master fokus Europa

Utbildning för dig som styrelseledamot eller företagsledare med Europa som arbetsfält, eller står i begrepp att acceptera ett gränsöverskridande styrelseuppdrag. 

> Läs mer

Nationella partners: