Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

____________

Information

Master fokus i styrelsearbetet: högre certifieringsutbildning

Master fokus i styrelsearbetet: ordföranderollen

Master FOKUS I STYRELSEARBETET

Sedan våren 2010 erbjuder StyrelseAkademien högre styrelseutbildningar som du bör gå om du vill ta nästa steg i ditt styrelsearbete och fördjupa dina kunskaper. De vänder sig till dig som är aktiv styrelseledamot, ordförande, ägare eller vd i privata eller noterade, medelstora bolag och som självständigt vill kunna identifiera och driva ett värdeskapande styrelsearbete.

Högre styrelseutbildningar med olika inriktningar

Master fokus i styrelsearbetet: högre certifieringsutbildning

Denna utbildning ger dig fördjupande kunskaper inom styrelsens olika kärnområden. Den klargör styrelsens och företagsledningens roller och interaktion. Du får också kunskap så att du kan ställa förnuftiga frågor och lämna realistiska utrednings- och analysuppdrag till ledning och konsulter.

> Läs mer

Master fokus i styrelsearbetet: ordföranderollen

Denna högst interaktiva utbildning vänder sig till dig som redan är – eller är på väg att bli – ordförande i ett mindre eller medelstort onoterat bolag och vill bli mer trygg i din roll. Ledd av inspirerande och meriterande styrelseproffs, tillsammans med en liten grupp av hög nivå, jobbar ni med case och frågeställningar av högsta relevans för en ordförande.

> Läs mer

Master fokus i styrelsearbetet: Europa
 

Denna utbildning vänder sig till dig som är styrelseledamot eller företagsledare med Europa som arbetsfält, eller står i begrepp att acceptera ett gränsöverskridande styrelseuppdrag. Utbildningen genomförs i Bryssel av ecoDa, StyrelseAkademiens europeiska paraplyorganisation. 

> Läs mer

Nationella partners: